HRMinfo.net (home)   |    blog-aggregation (on HRMinfo.net)   |    contributors   |    contact
 
FR
 
home
 
 
published by , on 15/04/2013

Door Xavier Baeten (hoogleraar Management Practice aan de Vlerick Business School) De Belgische staat stuurt het verloningsbeleid van Belgacom terug naar af. Interessante buitenlandse evoluties over topverloningen gaan aan België voorbij, omdat een aangepast fiscaal kader ontbreekt. Vadertje Staat kan dan wel terugfluiten, maar hij draagt ook een verantwoordelijkheid. Wat woensdag bij Belgacom plaatsvond, is […]

>> read more reactions (0)
published by , on 05/04/2013

Securex onderzocht naar jaarlijkse gewoonte het personeelsverloop in de Belgische arbeidsmarkt. Het volledige onderzoek vindt u op www.securex.be/whitepapers. Aan de hand van gegevens van bijna 55.000 werknemers in de Belgische privésector kwamen we o.a. tot volgende conclusies: 1. Minder mensen hebben hun organisatie vrijwillig verlaten in 2012 Goed nieuws! Toch? Is dit geen teken van […]

>> read more reactions (0)
published by , on 01/04/2013

Not so long ago, Yahoo must have had an intense board meeting. Someone of the board said that telework is undermining the company’s efficiency. There probably was a heavy debate between those in favour of flex work and those against. And so the latter group won. CEO Marissa Meyer announced the end of telework for […]

>> read more reactions (0)
published by , on 19/11/2012

Mag ik, alvorens je verder leest, vragen om 20 minuten je adem in te houden? Een dom voorstel wellicht. Je kunt dit niet doen omwille van twee redenen. Ten eerste is het gewoonweg zinloos, het draagt niet bij tot en hoger doel die je zou kunnen hebben. Ten tweede is het doel inconsistent met wie […]

>> read more reactions (0)
published by , on 10/07/2012

Tijd is geld? Dat lijkt op het eerste zicht nogal mee te vallen: een gemiddelde vakbondsafgevaardigde of werknemersvertegenwoordiger besteedde in 2011 wel 28 dagen aan zijn mandaat, maar slechts 2,4% van de werknemers – in ondernemingen die syndicale tijd registreren – hebben een mandaat. Dat is 0,26% van de te presteren tijd in een onderneming. […]

>> read more reactions (0)
published by , on 06/02/2012

Searchin for light in the darkness of insanity I ask myself is all hope lost, Is there only pain and hatred, and misery, And each time I feel like this inside, There’s one thing I wanna know: What’s so funny ’bout peace love & understanding? Brinsley Scharz, New Favourites of Brinsley Scharz, 1974 Je le […]

>> read more reactions (0)
published by , on 04/02/2012

Langer werken : “moeten” of “willen” ? We beleven paradoxale tijden. Tegen de achtergrond van een vergrijzende samenleving, waarvan de kosten vandaag en naar de toekomst bijzonder hoog dreigen op te lopen, staat in schril contrast de hoop en de verwachting van heel wat werknemers om alsnog beroep te kunnen doen op één of andere vervroegde […]

>> read more reactions (1)
published by , on 28/01/2012

I’m sitting in my office In the metropolis I’m just part of the scenery, I’m just part of the machinery. Chained to my desk on the 22nd floor, I can’t break out through the automatic door, I’d jump out the window but I can’t face the drop I’m sitting in a cage with an eye […]

>> read more reactions (0)
published by , on 04/11/2011

Hoe kun je waarde creëren als HR-professional? Eén van de meest verrassende antwoorden op deze vraag is waarschijnlijk door minder met mensen bezig te zijn, maar meer met je business. Hiervoor dien je als HR professional een ‘business lens’ op te zetten. Dit betekent dat je samen met de financiële afdeling gaat onderzoeken welke de […]

>> read more reactions (0)
published by , on 20/10/2011

Door Caroline Ven (gedelegeerd bestuurder van het ondernemersplatform VKW) De inkomensongelijkheid is sinds het midden van de jaren 80 aanzienlijk toegenomen. En dat is ontstellend omdat het gebeurde in een periode waarin de algemene welvaart toenam. De rijkste 1 procent in de VS verdient nu zowat 18 procent van het totale inkomen. De inkomenskloof nadert […]

>> read more reactions (1)
recent reactions
 
poll
 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.