HRMinfo.net (home)   |    blog-aggregation (on HRMinfo.net)   |    contributors   |    contact
 
FR
 
home
 
 
published by , on 15/08/2015

Door An­dre­as Tirez (kern­lid van de li­be­ra­le denk­tank Li­be­ra­les). België heeft een pro­bleem met de ac­ti­vi­teits­graad van werk­ne­mers. Ge­mid­deld zijn hier min­der men­sen aan de slag dan in vele an­de­re lan­den. Dat pro­bleem stelt zich niet zo­zeer voor de jon­ge­re werk­ne­mers en de werk­ne­mers op mid­del­ba­re leef­tijd , maar wel voor de ou­de­re: vanaf 50-55 […]

>> read more reactions (0)
published by , on 14/08/2015

Even in the most advanced safety-oriented organizations, current safety practices generally involve the analysis of historic (descriptive) work accident data to identify potential issues or risks. This largely relies on retrospective analysis that provides a mirror view and is limited to data directly related to the accident itself (who, what, why, when, etc.). Unfortunately, these […]

>> read more reactions (0)
published by , on 02/08/2015

Par Frank Vander Sijpe (Director HR Research Securex) Au cours de ces derniers jours (Vtm Nieuws:  1 entreprise sur 3 supprime l’évaluation annuelle), l’agitation a à nouveau été grande au sujet de l’utilité ou de l’absurdité des entretiens d’évaluation ou de fonctionnement annuels. Les organisations procèdent généralement à ces entretiens parce que « c’est prévu ainsi et […]

>> read more reactions (0)
published by , on 28/07/2015

Volgens Martin Euwema (professor organisatiepsychologie KULeuven) Verschillende bedrijven huren een blijdschapsmanager in om de werksfeer te verbeteren. ‘Al is dat eerder een marketingstunt’, zegt professor Martin Euwema (KU Leuven). ‘Iedereen weet dat de bevlogenheid van een werknemer afhangt van drie factoren, die we terugvinden in het zogenaamde ABC van motivatie.’ Bedrijven die een chief happiness […]

>> read more reactions (0)
published by , on 25/07/2015

Volgens Jan De Schepper (voorzitter ADM en bestuurder bij diverse ondernemingen) 1. Hij switcht tussen verschillende stijlen Er bestaat niet zoiets als één leiderschapsstijl, zo schrijft De Schepper. En het klassieke leiderschapstype is achterhaald. De leider 7.0 – zoals hij de moderne manager omschrijft – kan verschillende managementstijlen hanteren, naar gelang met wie hij moet werken […]

>> read more reactions (0)
published by , on 19/07/2015

Een re­gel­ma­tig ge­sprek met meer diep­gang én da­ge­lijk­se feed­back is aan­ge­we­zen voor or­ga­ni­sa­ties en be­drij­ven. Door Lut Crijns (hoofd HR-bu­si­ness on­der­steu­ning KU Leu­ven) Dat over zin en onzin van eva­lu­a­ties zo­veel inkt vloeit, is niet toe­val­lig. Elke or­ga­ni­sa­tie wil suc­ces en zoekt in­stru­men­ten om dat te re­a­li­se­ren en een con­text waar­in en­thou­si­as­te men­sen zich goed […]

>> read more reactions (1)
published by , on 19/07/2015

  Door Ig­na­ce Van Door­se­lae­re (CEO van lin­ge­rie­groep Van de Velde) Stel u voor dat u elk jaar – net voor Kerst­mis – thuis een eva­lu­a­tie­ge­sprek heeft. Uw part­ner geeft u een score op een zorg­vul­dig uit­ge­kiend for­mu­lier met pres­ta­tie- en ge­drags­cri­te­ria, aan­dachts­pun­ten en ver­be­ter­tra­jec­ten. Zou dat de sfeer ver­be­te­ren en het gezin dich­ter bij […]

>> read more reactions (0)
published by , on 19/07/2015

Part 2 (of the interview)< HRM Inspiration Day 2015: www.HRMinfo.net/ID2015  

>> read more reactions (0)
published by , on 18/07/2015

Door Irma Doze (Managing Director AnalistQs) HR-analytics, een datagedreven aanpak, stelt HR beter in staat het werkplezier, de ontwikkeling en de prestaties van de medewerkers te verhogen en de performance van de organisatie te verbeteren. Welke processtappen moet u hiervoor doorlopen? Stap 1: de businessvraag formuleren De HR-manager/businesspartner en de algemeen manager (van de businessunit […]

>> read more reactions (0)
published by , on 09/07/2015

Par Heidi Verlinden La récente évolution des chiffres de l’absentéisme indique un lien entre présentéisme et absentéisme. Dès lors, si le nombre de déclarations de maladie a connu une diminution spectaculaire en 2014, la durée moyenne par période de maladie a augmenté. Ce phénomène pourrait s’expliquer par une tendance à, dans un premier temps, reporter […]

>> read more reactions (0)
recent reactions
 
poll
    The vulnerable labor market position of + 55 years old workers is due to the strong link between pay and seniority. This bond should, according to some, become less strict or even be completely broken. What do you think ?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.