HRMinfo.net (home)   |    blog-aggregation (on HRMinfo.net)   |    contributors   |    contact
 
FR
 
home
 
 
published by , on 19/07/2015

Een re­gel­ma­tig ge­sprek met meer diep­gang én da­ge­lijk­se feed­back is aan­ge­we­zen voor or­ga­ni­sa­ties en be­drij­ven. Door Lut Crijns (hoofd HR-bu­si­ness on­der­steu­ning KU Leu­ven) Dat over zin en onzin van eva­lu­a­ties zo­veel inkt vloeit, is niet toe­val­lig. Elke or­ga­ni­sa­tie wil suc­ces en zoekt in­stru­men­ten om dat te re­a­li­se­ren en een con­text waar­in en­thou­si­as­te men­sen zich goed […]

>> read more reactions (1)
published by , on 19/07/2015

  Door Ig­na­ce Van Door­se­lae­re (CEO van lin­ge­rie­groep Van de Velde) Stel u voor dat u elk jaar – net voor Kerst­mis – thuis een eva­lu­a­tie­ge­sprek heeft. Uw part­ner geeft u een score op een zorg­vul­dig uit­ge­kiend for­mu­lier met pres­ta­tie- en ge­drags­cri­te­ria, aan­dachts­pun­ten en ver­be­ter­tra­jec­ten. Zou dat de sfeer ver­be­te­ren en het gezin dich­ter bij […]

>> read more reactions (0)
published by , on 19/07/2015

Part 2 (of the interview)< HRM Inspiration Day 2015: www.HRMinfo.net/ID2015  

>> read more reactions (0)
published by , on 18/07/2015

Door Irma Doze (Managing Director AnalistQs) HR-analytics, een datagedreven aanpak, stelt HR beter in staat het werkplezier, de ontwikkeling en de prestaties van de medewerkers te verhogen en de performance van de organisatie te verbeteren. Welke processtappen moet u hiervoor doorlopen? Stap 1: de businessvraag formuleren De HR-manager/businesspartner en de algemeen manager (van de businessunit […]

>> read more reactions (0)
published by , on 09/07/2015

Par Heidi Verlinden La récente évolution des chiffres de l’absentéisme indique un lien entre présentéisme et absentéisme. Dès lors, si le nombre de déclarations de maladie a connu une diminution spectaculaire en 2014, la durée moyenne par période de maladie a augmenté. Ce phénomène pourrait s’expliquer par une tendance à, dans un premier temps, reporter […]

>> read more reactions (0)
published by , on 08/06/2015

  Laszlo Bock (Senior Vice President People Operations, Google): De toekomst van werk  (Work Rules) (Lezing op 21 mei aan het John Adams Institute in Amsterdam) ‘De toekomst van werk. Inzichten van google die je kijk op het leven veranderen’. In ‘De toekomst van werk’ geeft Laszlo Bock allerlei voorbeelden uit de dagelijkse praktijk – […]

>> read more reactions (0)
published by , on 03/06/2015

Par Sophie Hainaut (communication externe de Securex) Le sort en est jeté. Le conseil des ministres a approuvé l’augmentation de l’âge de la retraite. Nous travaillerons jusqu’à 67 ans. « Enfin », me suis-je dit. Et logique aussi. Bien que l’on puisse arguer que l’âge de la retraite n’est pas pertinent, au contraire du nombre d’années de travail, […]

>> read more reactions (0)
published by , on 01/06/2015

I’m a Crawlin’ King Snake And I wanna Woo Ya, baby Crawlin’ King Snake, Otis Taylor, Blue Eyed Monster, 1997 Ivago legde Gent plat. Vakbonden zegden dat het management schofterig deed tegen de werknemers. Het management stelde dat vakbonden niet om kunnen met evaluaties. Wie van de twee had gelijk, volgens u? Belgocontrol ging plat. […]

>> read more reactions (0)
published by , on 28/05/2015

De Belgische/Vaamse maar internationaal gerenommeerd technologie-ondernemer en auteur Peter Hinssen werd in De Tijd 23 mei laatstleden geïnterviewd naar aanleiding van zijn nieuw boek (The network always wins. How to survive in the age of uncertainty, uitgegeven bij Mc Graw Hill – verschijnt in september in het Nederlands). In dat vraaggesprek, van 2 pagina lang, […]

>> read more reactions (0)
published by , on 22/05/2015

Door Emely Theerlynck (onderzoeksexperte in het Securex studiecentrum, HR Research) Voor het eerst sinds 2011 is er opnieuw meer beweging op de arbeidsmarkt, al ligt het initiatief grotendeels bij de werkgever. In 2014 verliet bijna 1 op 7 werknemers onvrijwillig zijn organisatie. Voor meer dan de helft van hen was het aflopen van een tijdelijk […]

>> read more reactions (0)
recent reactions
 
poll
    The vulnerable labor market position of + 55 years old workers is due to the strong link between pay and seniority. This bond should, according to some, become less strict or even be completely broken. What do you think ?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.