FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
published by , on 15/08/2015

Door An­dre­as Tirez (kern­lid van de li­be­ra­le denk­tank Li­be­ra­les). België heeft een pro­bleem met de ac­ti­vi­teits­graad van werk­ne­mers. Ge­mid­deld zijn hier min­der men­sen aan de slag dan in vele an­de­re lan­den. Dat pro­bleem stelt zich niet zo­zeer voor de jon­ge­re werk­ne­mers en de werk­ne­mers op mid­del­ba­re leef­tijd , maar wel voor de ou­de­re: vanaf 50-55 […]

>> read more reactions (0)
published by , on 02/08/2015

Par Frank Vander Sijpe (Director HR Research Securex) Au cours de ces derniers jours (Vtm Nieuws:  1 entreprise sur 3 supprime l’évaluation annuelle), l’agitation a à nouveau été grande au sujet de l’utilité ou de l’absurdité des entretiens d’évaluation ou de fonctionnement annuels. Les organisations procèdent généralement à ces entretiens parce que « c’est prévu ainsi et […]

>> read more reactions (0)
published by , on 25/07/2015

Volgens Jan De Schepper (voorzitter ADM en bestuurder bij diverse ondernemingen) 1. Hij switcht tussen verschillende stijlen Er bestaat niet zoiets als één leiderschapsstijl, zo schrijft De Schepper. En het klassieke leiderschapstype is achterhaald. De leider 7.0 – zoals hij de moderne manager omschrijft – kan verschillende managementstijlen hanteren, naar gelang met wie hij moet werken […]

>> read more reactions (0)
published by , on 19/07/2015

Een re­gel­ma­tig ge­sprek met meer diep­gang én da­ge­lijk­se feed­back is aan­ge­we­zen voor or­ga­ni­sa­ties en be­drij­ven. Door Lut Crijns (hoofd HR-bu­si­ness on­der­steu­ning KU Leu­ven) Dat over zin en onzin van eva­lu­a­ties zo­veel inkt vloeit, is niet toe­val­lig. Elke or­ga­ni­sa­tie wil suc­ces en zoekt in­stru­men­ten om dat te re­a­li­se­ren en een con­text waar­in en­thou­si­as­te men­sen zich goed […]

>> read more reactions (1)
published by , on 19/07/2015

  Door Ig­na­ce Van Door­se­lae­re (CEO van lin­ge­rie­groep Van de Velde) Stel u voor dat u elk jaar – net voor Kerst­mis – thuis een eva­lu­a­tie­ge­sprek heeft. Uw part­ner geeft u een score op een zorg­vul­dig uit­ge­kiend for­mu­lier met pres­ta­tie- en ge­drags­cri­te­ria, aan­dachts­pun­ten en ver­be­ter­tra­jec­ten. Zou dat de sfeer ver­be­te­ren en het gezin dich­ter bij […]

>> read more reactions (0)
published by , on 18/07/2015

De pensioenhervorming die de regering doorvoert, is noodzakelijk, maar ze levert toch pittig debatten op, en heus niet alleen in de Wetstraat. Wat mij vooral opvalt, is dat heel veel mensen zich vragen stellen. Van de cafétoog tot de koffietafel na een begrafenis, velen voelen zich rechtstreeks betrokken en de onrust over het eigen pensioen […]

>> read more reactions (0)
published by , on 29/06/2015

De intussen in Vlaanderen beroemde Nederlandse journalist Rutger Bregman schreef er vorig jaar in De Morgen reeds een opgemerkte bijdrage over. Zijn voorstel was behoorlijk revolutionair. Op termijn moeten we naar een 15-urige werkweek evolueren. Minder werken zou de oplossing zijn voor alles, of toch bijna. In Vlaanderen is Femma, de voormalige KAV, de belangrijkste […]

>> read more reactions (0)
published by , on 01/06/2015

I’m a Crawlin’ King Snake And I wanna Woo Ya, baby Crawlin’ King Snake, Otis Taylor, Blue Eyed Monster, 1997 Ivago legde Gent plat. Vakbonden zegden dat het management schofterig deed tegen de werknemers. Het management stelde dat vakbonden niet om kunnen met evaluaties. Wie van de twee had gelijk, volgens u? Belgocontrol ging plat. […]

>> read more reactions (0)
published by , on 22/05/2015

Door Emely Theerlynck (onderzoeksexperte in het Securex studiecentrum, HR Research) Voor het eerst sinds 2011 is er opnieuw meer beweging op de arbeidsmarkt, al ligt het initiatief grotendeels bij de werkgever. In 2014 verliet bijna 1 op 7 werknemers onvrijwillig zijn organisatie. Voor meer dan de helft van hen was het aflopen van een tijdelijk […]

>> read more reactions (0)
published by , on 06/05/2015

Par Sophie Hainaut (Advisor external conversations) Avec ses évolutions constantes, la société est en demande permanente de nouvelles manières de fonctionner. L’impact de ces évolutions se ressent dans toutes les sphères de notre vie ; l’organisation du travail en fait partie. L’avènement des nouvelles technologies de l’information et de communication est aujourd’hui couplé à la […]

>> read more reactions (0)
recent reactions
 
poll
    Is your company/organization willing to offer jobs to refugees whose qualifications and competences correspond to the requested profile?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.