FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
published by , on 29/05/2017

Door Gert Peersman (Universiteit Gent) Als ik over de noodzaak van langere loopbanen doceer, krijg ik vaak de reactie dat ik als professor makkelijk praten heb. Professoren moeten geen zware fysieke arbeid verrichten en kunnen er gerust enkele jaartjes bijdoen. Als ik daarentegen over de gevolgen van robotisering en digitalisering doceer, krijg ik meer sympathie. […]

>> read more reactions (0)
published by , on 20/04/2017

Door Marc De Vos (Directeur Itinera en docent UGent) “De wereld ondergaat een wetenschappelijke en technologische revolutie”, aldus het eindrapport van een grote regeringscommissie. “De nieuwe technologie zal routinewerk en mechanisch werk overnemen. Belangrijke maatschappelijke veranderingen kunnen nodig zijn om mensen te laten omgaan met meer vrije tijd.” Dat schreef de Amerikaanse Nationale Commissie voor […]

>> read more reactions (0)
published by , on 20/04/2017

Door Geert Degrande (freelance journalist, voor o.a. HR Magazine) In zijn editoriaal standpunt stond Bart Eeckhout (opiniërend hoofdredacteur van De Morgen) stil bij de hallucinante cijfers die aangeven dat 390.000 mensen in dit land langer dan een jaar thuiszitten omdat ze uitgeperst zijn (DM 14/4). N-VA lanceerde daarop bij monde van Kamerlid Jan Spooren het idee om […]

>> read more reactions (0)
published by , on 28/02/2017

Door Dr. John Sullivan A powerful employer brand is essential at any firm that requires strong recruiting and retention. However, a great employer brand is especially critical in a growing company that is considering an IPO. And if you look at the last decade, it’s hard to find a firm that has destroyed its employer […]

>> read more reactions (0)
published by , on 14/02/2017

Door Geert Janssens (Chief economist at ETION) Geert Janssens is hoofdeconoom van ETION, forum voor geëngageerd ondernemen. Er gaat geen dag voorbij of ergens valt het begrip ‘basisinkomen’. De meningen zijn verdeeld, maar wanneer een gezaghebbend econoom als Paul De Grauwe het idee in deze krant afvalt, dan lijkt het eindverdict gekend. Toch wil ik hierbij […]

>> read more reactions (0)
published by , on 15/09/2015

Met de nieuwe verfilming “Cinderella”, die eind maart bij ons in première ging, is Assepoester terug van nooit weggeweest. Het is een verhaal van alle tijden over de overwinning op onrechtvaardigheid (er werd al een versie opgetekend in de eerste eeuw voor Christus!). Zelfs voor een actueel thema als de passende beschikbaarheid van werkzoekenden in […]

>> read more reactions (0)
published by , on 27/08/2015

Door Marc Ernst, directeur HRMinfo.net & HRMblogs.com (diensten/producten van BizInfo ) Op 17/9 aanstaande organiseert HR Magazine een seminar over zin en onzin van keurmerken en labels m.b.t. employer branding. In 2012 publiceerde HRMinfo.net een rapport over employer branding (Employer branding management and success factors study – Survey findings (2011-2012)) waarin ruime aandacht werd geschonken aan […]

>> read more reactions (0)
published by , on 15/07/2015

David Ro­zing_hol­land­se Hoog­te Werk­ge­vers wer­ken niet vaker met flexi­be­le con­trac­ten of met free­lan­cers dan tien jaar ge­le­den. ‘Loon­ar­beid is niet voor­bij­ge­streefd’, klinkt het in een stu­die van de hr-dienst­ver­le­ner Rand­stad. Trend­wat­chers heb­ben het er vaak over: we evo­lu­e­ren naar een ar­beids­markt waar­bij werk­ne­mers hun ex­per­ti­se tij­de­lijk ter be­schik­king stel­len van een be­drijf. Eens de spe­ci­fie­ke […]

>> read more reactions (0)
published by , on 13/07/2015

Door Frank Vander Sijpe Voorspelling loopbaanevolutie houdt geen rekening met gewijzigde maatschappelijke context en toekomstige evoluties In de media verscheen recent een onderzoeksrapport van het Steunpunt Werk & Economie waarin men nagaat of we afstevenen op flexibele loopbanen . Met andere woorden, wordt het vast contract een uitzondering en is “een job voor het leven” […]

>> read more reactions (0)
published by , on 10/04/2015

Mardi de la semaine passée (le 31 mars), l’agence de communication RH Universal Communication (UC) déposait le bilan et le Tribunal de Commerce de Bruxelles prononçait la faillite. Hier, De Facto Image Building, en plein accord avec le curateur, a écrit aux clients d’UC pour leur annoncer que De Facto reprenait de la curatelle le […]

>> read more reactions (0)
recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.