FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Over de H in HRM: talentmanagement in onzekere tijden
published by , on 10/07/2018

Door Antwerp Management School

Toen hij zijn boek ‘The New Deal at Work’ schreef, bezocht Capelli General Electrics. Daar zag hij de assembly plant en kwam oog in oog te staan met het allerbelangrijkste moment van de productie van een auto. Het moment dat de twee assembly lines – een voor de motor en een voor de body – samenkomen. Dat moment moet perfect op elkaar aansluiten. Het deed hem denken aan talentmanagement, want: “Dat is hetzelfde als het zorgen dat je de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment krijgt, toch?”

Het is de basis van Cappelli’s academisch werk rond wat hij de ‘Talent Supply Chain’ noemt. In ieder geval een interessante invalshoek die ons een goede kans voor de masterclass Talent on Demand leek. Cappelli, zelf een zestiger, komt steeds vaker op pensioenfeestjes en het valt hem op dat het niet de grote deals zijn die de meeste managers bijblijven. “Het gaat meestal om de kansen die zij hebben gegeven aan andere mensen. Het belang van de menselijke connectie op de arbeidsvloer is dus niet nieuw, het idee van ‘talentmanagement’ en investeren in deze resources is dat wel.

Via een aantal cases uit zijn rijke ervaring met de Amerikaanse businesswereld illustreert Cappelli dat het ons nog niet goed lukt om om te gaan met talent op een manier waardoor zij het beste van zichzelf kunnen geven. “CEO’s zeggen vaak dat ze niet het juiste talent in hun organisatie hebben”, aldus Cappelli. Dat is echter een ‘fundamentele attributiefout’. Wanneer iets niet goed loopt in een organisatie wordt dat toegeschreven aan de betrokken medewerkers. Niet alleen als hun verantwoordelijkheid, maar als een probleem op vlak van hun persoonlijkheid of skills. “Als leiders klagen dat ze niet het juiste talent hebben, overwegen ze nooit dat het aan de omstandigheden, aan de opdracht of aan henzelf (de managers dus) kan liggen.”

Supply to your demand

Eigenlijk is talentmanagement vooral een financieel probleem. “Als je een ongelimiteerd budget zou krijgen, weet ik zeker dat je alle talentproblemen in je organisatie kan oplossen.” Maar het duurt even voordat werknemers waardevol worden. Een training kost geld en pas als werknemers volledig kunnen meedraaien brengen ze geld op. Maar Capelli vindt dat een negatieve benadering: “Geld verliezen aan een medewerker moet beschouwd worden als investering, zoals er ook naar andere resources wordt gekeken.”

Waarom volstaat onze klassieke HRM-benadering niet meer? Enerzijds niet meer omdat mensen je bedrijf te snel verlaten. “Mensen gaan soms na drie jaar weg. Waarom? Omdat concurrenten ze dan meer kunnen betalen, omdat zij niet al die jaren in hen hebben moeten investeren en het dus niet terugbetaald moet worden”, aldus Capelli. Daarnaast komt de continuïteit van de organisatie in gevaar. “Om een return te krijgen, moeten medewerkers deze skills lang kunnen gebruiken. Het idee dat de benodigde skills continu veranderen, is eigenlijk minder waar dan we denken. Het is meer de onzekerheid daarover die problematisch is.”

Build, buy of borrow?

Er moet dus moet er nagedacht worden over de manier waarop nieuw talent kan worden binnen gehaald. Capelli noemt er drie.

Build: bouw aan je interne talent. Dit kan heel winstgevend zijn, maar is ook risicovol. Je investeert en als medewerkers je dan verlaten, verlies je je investering. Of als je de skills niet meer nodig hebt, heb je voor niks geïnvesteerd.
Buy: rekruteer extern talent. Door iemand van buitenaf aan te nemen hoef je niet meer te investeren in training, want iemand anders heeft dat al gedaan. Het risico is relatief klein, maar er komt wel een kost bij kijken.
Borrow: haal talent op het nippertje binnen. Voor specifieke taken kun je tijdelijk mensen ‘inhuren’ via consultancybedrijven bijvoorbeeld, of door te werken met freelancers. Het risico hiervan is kleiner, maar de kost nog hoger.

3 aanbevelingen voor een sterk intern talentbeleid

Hoe bouw je dan talent, als je de kosten laag wil houden? Daar zijn wel wat oplossingen voor. Cappelli is groot voorstander van dat we meer gaan doen om ons interne talent te laten renderen.

  1. Goedkopere training. Als je je medewerkers wilt helpen ontwikkelen, heeft dat een trainingskost. Medewerkers laten delen in die kost, is al een goede manier om de kosten te drukken. Een andere aanpak kan zijn om mensen op het werk te laten leren. Laat ze superviseren door iemand met meer ervaring. Als het goed gaat, kunnen ze een zwaardere opdracht aan. Een simpel systeem waar uiteindelijk veel groei door kan ontstaan.
  2. Breid je opdrachten uit. “Als je aan je managers vraagt wat de beste leerervaring in hun carrière was, zullen de meeste zeggen dat ze het meeste hebben geleerd toen ze een opdracht moesten uitvoeren waarvan ze geen idee hadden hoe ze aan te pakken, een stretch assignment.” Vraag aan een van je managers om een opdracht te zoeken die al langer ligt te wachten en laat ze die aan een van hun medewerkers geven. “Als ze vragen hoe ze het moeten doen kan je een paar mensen aanwijzen aan wie ze dat kunnen vragen. Je bemoeit je er pas mee als het fout gaat.” Achteraf is niet alleen de taak volbracht, maar heeft de medewerker ook veel kunnen leren. Inzichtelijk voor beide partijen.
  3. Vergroot de mobiliteit. Als mensen binnen een bedrijf meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen, is de kans groter dat ze blijven. Maar een systeem met interne vacatures werkt niet altijd. “Vaak solliciteren mensen niet voor jobs waarvan wij juist dachten dat ze die goed zouden doen en blijven er posities leeg”, haalt Capelli aan. “Bij Microsoft hebben ze daar een interessant systeem voor. Elke drie jaar spreek je met je leidinggevende en samen kies je twee jobs die goed bij jou passen. De volgende drie jaar zoekt de medewerker uit hoe hij of zij deze jobs moet doen. Na drie jaar is het dan aan Microsoft om te kiezen welke job je uiteindelijk gaat doen. Zo krijgen jij en het bedrijf beide een keuze.”

Agile Human Resources Management

Mensen worden gedreven door nieuws uit de zakenwereld, over de nieuwste dingen en of ze belangrijk zijn of niet. “Daarom zijn we zo gefocust op artificial intelligence, ondanks het feit dat de mensen die AI aan het ontwikkelen zijn zeggen: ‘We hebben nog geen AI.’ De media produceert eerdere nieuwe zorgen dan nieuwe trends. Innovatie gaat niet steeds sneller, technologie en productiviteit ook niet. The powerful factor driving business is ideas.” Een van die ideeën lijkt ‘agile’ te zijn: een proces om projecten en daarmee ook je business optimaal te organiseren.

“Alle bedrijven willen meer agile worden, zonder echt te weten wat dat inhoudt. De reden dat agile belangrijk is, is omdat innovatie belangrijk is. Iedereen wil innovatief zijn, omdat het je hoger op de profit curve zet.” Je kan echter pas agile zijn als je een innovatieve focus hebt. Maar ook andere dingen moeten veranderen. Doordat je constant open moet kunnen praten over prestaties en vooruitgang, hebben veel agile bedrijven bijvoorbeeld ook gedag gezegd tegen jaarlijkse functioneringsgesprekken, waarom slechts een keer per jaar evalueren? Als je investeert in continu optimaliseren, heb je niet een jaarlijkse evaluatie nodig.

Ook leertrajecten binnen bedrijven veranderen daardoor. Leren in een agile bedrijf of team zal gefragmenteerder worden: steeds inspelend op de noden zoals die zich voordoen. Talent is met andere woorden een fluïde gebeuren, waar het beste agile mee omgegaan kan worden. Talent gaat niet alleen over wat het bedrijf nodig heeft, maar ook waar de medewerker behoefte aan heeft. Het gaat over het nu én de toekomst. Slechts deels kun je die toekomst inschatten, maar je kunt er sowieso leren vlot op te anticiperen.

(Dit artikel verscheen initieel op blog.antwerpmanagementschool.be)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.