FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Stop met elkaar de les te spellen over de tewerkstelling van migranten
published by , on 28/05/2018

Door Stijn Baert (Professor arbeidseconomie UGent en UAntwerpen)

De regering-Michel hoefde, in tegenstelling tot de duizenden studenten die net de blokperiode zijn ingegaan, niet tot eind juni te wachten. Ze kreeg haar rapport gisteren al van de Europese Commissie. De analyse door De Tijd is niet echt opbeurend. Enkele zware tekorten raakten amper gedelibereerd. Prominent in het rood: de tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond.

Harde cijfers

Harde cijfers van Eurostat ondersteunen dit rapport.

In België was vorig jaar slechts 54 procent van de 25- tot 64-jarigen die buiten Europa geboren zijn aan de slag.

In België was vorig jaar slechts 54 procent van de 25- tot 64-jarigen die buiten Europa geboren zijn aan de slag. Dit is beduidend lager dan de 65 procent in de hele EU, de 67 procent in Duitsland en de 73 procent in het Verenigd Koninkrijk. Zelfs Frankrijk – toch niet meteen een economisch gidsland – doet het met 57 procent duidelijk beter.

Iedereen is het erover eens dat deze cijfers onaanvaardbaar zijn. Minder eensgezindheid is er over de aanpak van de problematiek.

Paraplu’s

Naargelang hun ideologie verwijzen politici naar discriminerende werkgevers en slecht geïntegreerde kandidaat-werknemers met een migratieachtergrond als belangrijkste oorzaken. Werkgevers en werknemers lijken op elkaar te wachten alvorens er echt voor te gaan. De vaart waarmee paraplu’s worden opengetrokken doet je denken dat het noodweer van de afgelopen dagen niet tijdelijk en plaatselijk was…

Zowel in 2012, in 2015 als in 2016 deden we aan de UGent experimenten waarin fictieve sollicitanten op een willekeurige manier een Vlaamse dan wel Turkse naam kregen toegekend. De kansen op een jobgesprek waren voor de Turkse kandidaten een derde tot de helft lager dan die van de Vlaamse. 

De reacties van werkgeverszijde waren gemengd. Sommigen erkenden de problematiek, anderen vonden hun eigen indruk – dat discriminatie absoluut niet voorkomt in de Vlaamse bedrijven – meer solide dan de uitgevoerde metingen.

Deze struisvogelpolitiek is kwalijk. Discriminatie op de arbeidsmarkt is niet alleen een van de verklaringen voor de lage werkzaamheid onder allochtonen, maar ook onwettelijk en onethisch. Bovendien geeft Amerikaans studiewerk aan dat discriminerende werkgevers in hun eigen vel snijden: ze zouden minder goede overlevingskansen hebben. Voor werkgeversorganisaties voldoende redenen om, in navolging van de interimsector, diepgaander in te zetten op zelfregulering.

Alibi

Terwijl sommige werkgevers discriminatie op de arbeidsmarkt proberen te minimaliseren, zien we bij allochtone (kandidaat-) werknemers het omgekeerde fenomeen. Waarom zouden we op school en op de arbeidsmarkt ons best doen als werkgevers ons toch geen kansen geven, klinkt het vaak. Dat is onterecht en onverantwoord.

Ten eerste staat tegenover een groep van werkgevers die migrantenkandidaten ongunstig behandelt een veel grotere groep die kandidaten met een migratieachtergrond wél kansen biedt. En ten tweede ontslaan fouten bij de andere partijen werknemers met een migratieachtergrond niet van hun verantwoordelijkheid om er zelf helemaal voor te gaan.

Dolle fratsen

Daarom vond ik het ongelukkig om Rihab Hajjaji van PEP (Positive Education Psychology) in ‘Hautekiet’ op Radio 1 te horen pleiten om Nederlands en Arabisch gelijkwaardig te maken op school. Alsof de achterstand van migrantenjongeren op school en op de arbeidsmarkt al niet groot genoeg is. En alsof de oorzaak van die achterstand is dat werkgevers en collega-werknemers te weinig Arabisch spreken.

In plaats van dergelijke dolle fratsen op te werpen en zich achter discriminatie te verschuilen moeten migranten beseffen dat zij dé actieve speler zijn in hun huidige en toekomstige tewerkstelling.

Vriesvak

Ten slotte moet ook de overheid in de spiegel durven te kijken. Als we geen gunstige evolutie zien inzake discriminatie op de arbeidsmarkt, dan heeft dat ermee te maken dat onze antidiscriminatiewetgeving in grote mate dode letter blijft.

De straffen voor discriminatie zijn bekend, maar er is geen actieve opsporing. En als sommige migranten zich achter discriminatie verschuilen om zich niet te moeten engageren op de arbeidsmarkt, is dat onder meer te wijten aan het feit dat onze sociale zekerheid te weinig ‘quid pro quo’ is.

Ons migratie- en integratiebeleid kan veel activerender. Waarom economische motieven – de mate waarin kandidaten aansluiten bij knelpuntberoepen op onze arbeidsmarkt – niet veel sterker afwegen tegenover humanitaire argumenten bij migratieprocedures en gezinsherenigingsprocedures? Economische migratie zit erg ver in het vriesvak van de regering-Michel. En waarom vrijwilligerswerk, de ideale opstap naar de arbeidsmarkt, niet zoals in Denemarken en het VK laten meetellen bij naturalisatieprocedures?

Vooroordelen

De geschetste problemen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Als sommige werknemers met een migratieachtergrond zich achter discriminatie verschuilen om er op de arbeidsmarkt niet helemaal voor te gaan, dan creëert dat mee de vooroordelen (en de discriminatie) tegenover sollicitanten met een migratieachtergrond. De ene opengetrokken paraplu leidt dan tot het opentrekken van de andere.

Net het omgekeerde is nodig: werkgevers, werknemers en de overheid moeten stoppen met naar elkaar te wijzen en moeten meer dan vandaag hun verantwoordelijkheid opnemen voor de lage tewerkstelling van allochtonen.

(Dit opiniestuk verscheen initieel op Tijd.be)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.