FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Is het huidig loopbaanonderzoek future proof ?
published by , on 13/07/2015

Door Frank Vander Sijpe

Voorspelling loopbaanevolutie houdt geen rekening met gewijzigde maatschappelijke context en toekomstige evoluties

In de media verscheen recent een onderzoeksrapport van het Steunpunt Werk & Economie waarin men nagaat of we afstevenen op flexibele loopbanen . Met andere woorden, wordt het vast contract een uitzondering en is “een job voor het leven” voorbijgestreefd ?

In de conclusie van het rapport stelt men dat hiervoor geen directe aanwijzigen terug te vinden zijn. Dit blijkt uit een studie van de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd ( 15-65 jaar). Het onderzoek werd gevoerd over de periode van 1992 tot 2013 .

Bij de onderzoeksresultaten dienen wij toch enkele kritische kanttekeningen toe te voegen :

 1. De cijfers zijn gebaseerd op een situatie uit het verleden en houden geen rekening met toekomstige evoluties. Denk maar aan de veranderende contextelementen zoals de verschuiving in de economische activiteiten, de globalisering, de technologische evoluties (automatisering en robotica , De Standaard) gekoppeld aan de permanente nood aan kennisvernieuwing in de VUCA -omgeving van vandaag. Wanneer wij een meer flexibele loopbaan voorspellen vormt dit een logisch gevolg van de gewijzigde maatschappelijke context.
 2. De bestudeerde tijdreeksen impliceren een groot aandeel werknemers op leeftijd.Van hen is algemeen geweten dat hun kansen op de arbeidsmarkt vandaag bijzonder klein zijn en bijgevolg hun vrijwillig verloop zeer uitzonderlijk is.( WP verloop 2014).
 3. De data die in rekening genomen worden dateren grotendeels van de periode voor de invoering van het eenheidsstatuut. De regeling van het eenheidsstatuut resulteerde in het wegvallen van de proefperiode. In een aantal gevallen betekent dit dat jongeren vandaag sneller een contract van bepaalde duur krijgen aangeboden dan voorheen.
 4. Recent onderzoek toont aan dat het voortbestaan van een groot aantal functies uit het middensegment van de arbeidsmarkt ( studie prof. Maarten Goos KUL) op de tocht staan onder invloed van de voortschrijdende automatisering en robotica. Hoogstwaarschijnlijk ontstaan hierdoor nieuwe functies waarvan we de inhoud nog niet kennen (The Economist )
 5. De economie van de toekomst is een “Netwerkeconomie”, sterk gekenmerkt door projectwerk 

  De verregaande specialisatie (zie Lynda Gratton, “The shift, the future of work is already here”, 2011, Part IV) van hooggeschoold werk (ook techniek !) impliceert dat experten vaak periodiek actief zullen zijn in een netwerk van meerdere organisaties of projecten.

 6. De levensduur van organisaties (of spreken we van “tijdelijke samenwerkingsverbanden” ? ) is onvoorspelbaar. Geen enkele organisatie lijkt in staat intern werkzekerheid aan te bieden, laat staan te garanderen.

Het is dan ook misleidend om bij werknemers de indruk te wekken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Wij benadrukken dat dit niet kan gesteld worden op basis van onderzoeksgegevens die dateren uit het verleden. En dat onze jong volwassenen niet rustig verder kunnen of mogen blijven. dromen van een vaste baan bij één en dezelfde werkgever (M. Elchardus , 2014, Jobhoppen bestaat niet).

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.