FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Sociaal overlegmodel aan de oorsprong van de Duitse economische groei.
published by , on 03/07/2014

Door Manou Doutrepont (Social Dialogue Network)

De belangrijkste oorzaak waarom de Duitse economie het zo goed doet is de verandering in het Duitse sociale overlegmodel vanaf de jaren 1990. En niet de lagere loonlasten, de beperking in de werkloosheidsuitkeringen of andere Hartz-hervormingen die plaatsvonden in de jaren 2000.

Na de Duitse eenmaking in 1990 werden onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers de facto gedecentraliseerd van sector- naar bedrijfsniveau en sloegen de directies en vakbonden de handen in elkaar om samen het succes van hun bedrijf te garanderen.

Dat schrijft professor Maarten Goos. Hij verwijst naar een studie van een aantal vooraanstaande Duitse economen.

Die studie beschrijft niet alleen het systeem van de opting out maar vermeldt ook dat de aanpassing van het Duits sociaal overleg alleen maar mogelijk was in de periode dat Duitsland het zo slecht deed dat men het land aanwees als de zieke man van Europa. Wat aantoont dat aanpassingen van structuren alleen maar mogelijk zijn in geval van ernstige crisis.

In België heeft men meerdere crisissen telkens aangepast door een overheidsoptreden als reactie op het onvermogen van het sociaal overleg om de concurrentiehandicap aan te pakken. De loonstop die de Regering uitvaardigde in de jaren ’80 en ’90 lieten de instellingen ongemoeid of zelfs ze versterkten. Zo bijvoorbeeld kregen de paritaire comités telkens een infuus tijdens die periodes. Medio de jaren ’80 kregen ze als opdracht sectorale opleidingscentra op te richten. Dit jaar nog, precies wanneer men voorziet dat het loonoverleg gedurende jaren op laag pitje zal branden, voerde de wetgever de verplichting in voor sectoren om innovatie-cao’s te sluiten. Maar ook buiten die periodes versterkt de wetgever het sectoraal overleg. De wet met betrekking tot de aanvullende pensioenen bijvoorbeeld gaf een boost voor de oprichting van (sociale) sectorale pensioenplannen. België gelijkt in dat opzicht op Frankrijk waar de overheid meerdere initiatieven neemt om het sociaal overleg te sturen maar verschilt er dan ook van omdat onze zuiderbuur het ondernemingsoverleg activeert en de Belgische wetgever de sectoren onderhoudt.

Zie ook Germany: Changes to wage-setting mechanisms in the context of the crisis and the EU’s new economic governance regime

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.