FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Zoveelste spoorstaking illustreert alweer hoezeer ons sociaal overleg een conflictmodel is
published by , on 01/07/2014

Door Manou Doutrepont (Social Dialogue Network)

Stel dat een onderneming een feitelijke machtspositie inneemt. Stel dat zij een dienst verleent die een belangrijke en unieke schakel is in een ketting om een product te maken dat bijzonder belangrijk is voor een groot deel van de bevolking. Het moet niet noodzakelijk een groot bedrijf te zijn.

Stel dat dit bedrijf maar iets meer dan 200 dagen per jaar moet werken om winst te maken. Stel dat het niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor wandaden. Stel dat uitgerekend deze onderneming haar productie staakt om de markt naar haar hand te zetten. De consumenten komen in de kou te staan, en kunnen alleen maar wachten tot de actie voorbij is.

Het wordt tijd dat de wetgever het stakingsrecht evalueert en een discussie voert over wettelijke en onwettelijke stakingen.Dat is precies wat er gisteren gaande was. Een minderheid van het personeel, gesteund door één vakbond, legt de spoorwegen plat. De stakers kunnen hun job niet verliezen omdat ze staken. De dienstverlening waarvoor ze instaan, bekleedt een monopoliepositie in het openbaar vervoer. Ze moeten – volledig wettelijk trouwens – minder dan 200 dagen per jaar werken. Ze kunnen ook niet hun werk verliezen omdat de NMBS personeel te kort heeft. De stakingsvrijheid is onvoorwaardelijk en staken kan geen reden zijn om te sanctioneren of om te ontslaan.

Opflakkerende vraag

De schade is niet te overzien. De pendelaars en de occasionele reizigers op weg naar een vakantiebestemming of een festival zijn de eerste slachtoffers. De meesten onder hen zijn ook werknemers. De andere werkgevers zijn ook de dupe. Noch de vakbond noch de stakers kunnen worden aangesproken worden voor de schade.

Deze staking zal opnieuw de vraag doen opflakkeren naar een wettelijk kader voor stakingen, zoals dat gebeurt in andere democratische landen. Het wordt tijd dat de wetgever het stakingsrecht evalueert en een discussie voert over wettelijke en onwettelijke stakingen. Over de noodzakelijke procedures, de geoorloofde redenen, de manier om te staken, de wijze om stakingen te beëindigen, en de rol van de rechterlijke macht. Gelet op de schade die stakingen de maatschappij kunnen toebrengen is de interventie van de politieke overheid verantwoord. De verhouding tussen een staking en haar gevolgen is een bijzonder aandachtspunt. Het Herziene Europese Sociale Handvest laat dit toe.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.