FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
De invloed van waardegedreven leiderschap op effectief Change Management
published by , on 27/09/2013

Door Eric de Vries (Change-Coaching)

Reeds eind vorige eeuw zei Peter Drucker “Culture eats Strategy for Breakfast”, waarmee hij bedoelde dat de rol van
de bedrijfscultuur een enorme invloed heeft op het goed functioneren van een organisatie.

Uit onderzoek blijkt dat in organisaties met een waardegedreven cultuur het engagement van medewerkers hoger is, dat ze winstgevender zijn dan sectorgenoten, dat ze meer klantgericht en productiever zijn en dat het verloop van medewerkers en de graad van absenteïsme lager zijn.

Dit wordt ondersteunt door volgend model van Metena, de denktank van VKW, dat de samenhang illustreert tussen de drivers van menselijke energie en de toegevoegde waarde die eruit resulteert.

Toch is er in de praktijk dikwijls een groot verschil tussen de waarden die een bedrijf etaleert enerzijds en de “echte” bedrijfscultuur hoe die aangevoeld en ervaren wordt door medewerkers anderzijds. Dit blijkt vooral te wijten aan het gedag en de integriteit van de “leiders” van de organisatie.

Tijdens veranderingstrajecten binnen organisaties ligt de nadruk meestal op het rationele projectmanagement en het behalen van een bepaalde deadlines en resultaten, en veel minder op het verkrijgen van het vertrouwen en het engagement van medewerkers.

Uit metingen, uitgevoerd met het “Cultural Values Assessment” van Barrett Values Centre, blijkt dat bij vele bedrijven tijdens veranderingsprocessen de cultuur sterk op overleven en excellente prestaties gefocust is, met waarden zoals bureaucratie, sterke hiërarchie, korte termijn denken en controle die dikwijls sterk naar voor kwamen.

Werknemers daarentegen noemden als persoonlijke en gewenste waarden overweldigend zaken zoals integriteit, teamwerk, open en eerlijke communicatie, transparantie, visie en gedeelde waarden.

Dit verschil leidt in vele gevallen tot wat Richard Barrett “entropie” noemt, het wegvloeien van energie die de organisatie kosten maar geen opbrengsten oplevert en zich dikwijls uit in verminderde motivatie en daling van de effectiviteit..

Onderstaande tabel van de BEANZ studie, uitgevoerd bij meer dan 160 organisaties in Australië, bevestigd het verband tussen entropie enerzijds en het engagement van medewerkers anderzijds.

———————————————————————————————————–

Eric de Vries verzorgt een workshop (18.15 u tot 19.30 u) tijdens de HRM Inspiration Day van 7/11/2013 . Titel: Waardegedreven leiderschap als voorwaarde voor succesvol change management.

Meer info & inschrijving: www.HRMinfo.net/InspirationDay2013nl

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.