FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Wat CEO’s van HR verwachten. Wat HRM’ers denken dat CEO’s verwachten
published by , on 26/09/2013

Als HR heb je wel  een idee van hetgeen in de directiekamer besproken wordt. Of het nu gaat over het omgaan met regulatoren, de toegang tot krediet, het realiseren van kostenfficiënties, de risico management strategie, de investerings- en/of innovatie aanpak, alle hebben ze een impact op human resources. Maar hoe vertaal je als HR deze in je HR strategie? Welke dialogen ga je aan als senior HR professional?

Uit meerdere studies blijkt dat CEO’s allesbehalve tevreden zijn over de strategische inbreng van HR. Daar waar 80 % van de HR’s zegt dat ze een betekenisvolle bijdrage levert aan de strategie van de onderneming, vinden slechts 20% van de CEO’s dat hun HR een betekenisvolle bijdrage levert aan de strategie.

Laat ons eens de proef op de som nemen.

Welke zie je als de belangrijkste performance indicator voor de HR directeur?
– Het percentage medewerkers dat jaarlijkse objectieven heeft ontvangen via een omlijnd strategie cascaderingsproces.
– De evolutie van de “omzet/full time equivalent”.
– De evolutie van marktwaarde van uw human capital.

Of wat zou je binnen je talent management verantwoordelijkheid uit de lijst hieronder kiezen?
– Een bedrijfsbrede meting van de mate waarin medewerkers de noodzakelijke competenties hebben om hun rol goed uit te oefenen.
– De diepte van de opvolgingsplanning.
– De beschikbaarheid van een talent portfolio analyse waarin de risico’s ten opzichte van opbrengsten van talent investeringen worden afgewogen.

Of: Wat zie je als je belangrijkste indicator op het vlak van medewerkersbetrokkenheid?
– De evolutie van de het niveau van medewerkerstevredenheid/betrokkenheid.
– De evolutie van de net promotor score (= de mate waarin medewerkers het bedrijf actief aanraden binnen hun netwerken).
– De mate waarin klanten en medewerkers het bedrijf gelijkgericht ervaren.

Of: wat zie je als je belangrijkste verantwoordelijkheid naar verandering?
– Het uitrollen van een organisatiebrede communicatiestrategie.
– Het waarborgen dat de nodige change capabiliteit ontwikkeld wordt.
– Het waarborgen van een zo laag als mogelijke culturele entropie (als maatstaf van de wendbaarheid van de onderneming)

Heb je er al bij stilgestaan dat de keuze van de HR verantwoordelijke naar de eerste twee antwoordalternatieven gaat, terwijl deze van de CEO  naar het laatste antwoord uitgaat? Als HR voel je wellicht een gigantische terughoudendheid om het derde alternatief te kiezen.

Hoe je als HR denkt bepaalt in grote mate hoe je meent te kunnen inspelen op verwachtingen van je CEO.  Denk je:
– In termen van hulpmiddelen/ tools of in termen van geïntegreerde processen?
– In termen van het waarborgen dat noodzakelijke competenties aanwezig zijn of in termen van de kwaliteit van besluitvorming?
– Vanuit enkelvoudige prestatie-indicatoren of vanuit bottom-line gerelateerde indicatoren?
– Transactioneel of transformationeel?

De bovenstaande ‘schalen’ expliciteren een evolutie die reeds geruime tijd aan de gang is in de hoofden van CEO’s. Naarmate een HR zich meer aan de zijde van het transformationele, procesmatige, op kwaliteit van besluitvorming en op bottom-line performance indicatoren richt zal hij als een steviger gesprekpartner in de directiekamer ervaren worden.

—————————————————————————————————————

Jan De Visch verzorgt, samen met Anette Bohm (KBC), een master class (9.30 u – 12 u) tijdens de HRM Inspiration Day van 7/11/2013 . Titel: Hoe kan HR een groter verschil maken? Het CEO- en HR-perspectief voor duurzame groei.

Jan De Visch modereert tijdens de HRM Inspiration Day eveneens het panelgesprek met als onderwerp ‘HRM zoals het is en zou moeten zijn’. Met de deelname van: Katleen Clappaert (Financieel & HR Directeur bij Start People), Jan Kriekels (CEO van radiatorfabrikant Jaga (600 werknemers, actief in 35 landen) en auteur van het boek ‘Innovate or die’) en Eric Pass (als directeur en lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor o.a. HRM bij Nitto Europe, een wereldwijde producent van folies en kleefbanden met 600 medewerkers in ons land, en auteur van het boek ‘Van Confusion naar Fusion’).

Meer info & inschrijving: www.HRMinfo.net/InspirationDay2013nl

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.