FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Een positieve oproep voor meer nuance, goesting en daadkracht
published by , on 13/07/2013

Door de medewerkers en zaakvoerders van de zusterbedrijven Antenno en Common Ground

De tegenstellingen werden afgelopen weken opnieuw onnodig opgeklopt: werkgevers versus werknemers, werklozen versus de actieve bevolking … Het gebrek aan nuance in het recent welvaartsdebat is soms schrijnend. Polarisering is energieverspilling. Vandaar ook deze positieve oproep tot een meer genuanceerd verhaal over het SAMEN creëren en delen van “waarde” en “waarden”.

Wij, werknemers én werkgevers, zijn oprecht pleitbezorgers van waardengedreven ondernemen. Wij werken op onze eigen manier, via een cultuur van goesting en daadkracht. Onze slogan “Alles start met een idee” is zeker geen holle slogan. Ieder van ons wordt continu gestimuleerd om, vanuit zijn/haar goesting, ideeën te genereren en van daaruit samen te zoeken naar business opportuniteiten. En als deze er zijn, ook gewoon te ondernemen. Net omdat dit je meer goesting geeft om verder te groeien.

Dit intrapreneurship lukt bij ons door een vlakke structuur, en vooral door een cultuur die vertrekt vanuit duidelijke waarden en afspraken, vanuit een filosofie waarin we allemaal sterk geloven en waarop we elkaar ook aanspreken. Een filosofie die uitgaat van respect voor ieder individu met zijn/haar eigen sterktes en zwaktes, maar ook van de kracht van samenwerking. Op elkaar vertrouwen en bouwen is wat ons doet groeien en wat echt waarde creëert voor ons, de economie en samenleving bij uitbreiding. Wij zijn, met andere woorden, afhankelijk van elkaars’ goesting en daadkracht om waarde te realiseren voor onszelf en anderen.

Als die daadkracht dan ook vertaald wordt in positieve resultaten, vieren we die successen samen. En als eens iets mislukt, dan mag dat, en dan leren we er ook samen uit. Noem het waarde creëren en delen.
Individuele betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Moet dit model toegepast worden op de ganse maatschappij? Zal dit ook op grotere schaal, met nog meer verschillende mensen… lukken? Het antwoord is niet eenduidig. We willen vandaag dan ook zeker niet ons eigen model opdringen aan iedereen.

Waarin we echter wel geloven, is de kracht van individuele betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Leidinggevenden en overheden moeten een duidelijk kader creëren dat mensen goesting en implementatiekracht geeft; mensen moeten de opportuniteiten zien, grijpen en er voluit voor gaan met de talenten en middelen die ze hebben.

Daarin zit misschien dan ook wel de oplossing om tot echte vooruitgang te komen. Meer individuele betrokkenheid en verantwoordelijkheid. In die context zou ondernemerschap geen vies woord mogen zijn. En onderlinge afhankelijkheid of solidariteit ook niet.

Vandaag doen we dan ook een positieve oproep. Een oproep tot meer nuance en een attitudeverandering van “ja maar…” naar “ja, we kunnen het”. Kunnen we het debat rond gedeelde waardecreatie meer ten gronde voeren en blijven groeien in een snel veranderende wereld? Dat zou pas vooruitgang zijn!

Onderschreven door de (18) medewerkers en zaakvoerders van de zusterbedrijven Antenno (marketing- en communicatiebureau) en Common Ground (adviesbureau ruimtelijke communicatie).

antenno-groepsfoto.jpg

————————————————

Mariska Brosens (zaakvoerder van Antenno) houdt tijdens de HRM Inspiration Day 2013 (7/11/2013) een workshop met als onderwerp ‘Marketing is geen vies woord maar een absolute noodzaak voor HR-professionals (en niet enkel op het vlak van rekruteringscommunicatie en employer branding)’. Meer info & aanmelding: www.HRMinfo.net/InspirationDay2013nl

 

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.