FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
De Belgische arbeidsmarkt is niet rigide
published by , on 04/05/2013

Door Stan De Spiegelaere (onderzoeker aan het HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving)

Volgens vele nationale opiniemakers kampt de Belgische economie met een groot competitief nadeel tegenover onze buurlanden: onze rigide arbeidsmarkt. Dat gaat dan over de administratieve en financiële lasten bij het aannemen en ontslaan van werknemers, de mate waarin lonen centraal bepaald worden, de regulering van arbeidstijden en nog veel meer. Wil ons land economisch overeind blijven, dan moet het dringend zijn arbeidsregulering aanpassen en ‘moderniseren’.

Vaak wordt in deze discussie over de grenzen gekeken op zoek naar goede voorbeelden van moderne (lees: flexibele) arbeidsmarkten. België wordt dan meestal voorgesteld als verstard, conservatief en inert. Het gevolg is dan ook dat in de meerderheid van de door Tempo Team ondervraagde werkgevers aangeeft dat België achterophinkt in het hervormen van zijn arbeidsmarkt.

Maar klopt dat wel? Is de Belgische arbeidsmarkt zoveel rigider dan die in onze buurlanden? Slagen we er inderdaad niet in om efficiënt te hervormen? Om die vragen te beantwoorden, kijken we naar internationaal cijfermateriaal verzameld door drie organisaties met een licht tot heel uitgesproken liberaal karakter: de OESO en twee rechts-liberale denktanks, het Canadese Fraser Institute en de Amerikaanse Heritage Foundation. Alle drie maken ze van tijd tot tijd indexen die de mate van arbeidsregulering meten. Ze doen dat telkens op een verschillende manier of met andere focus. Zo is de OESO-index enkel gericht op de wetgeving. De index van de Heritage Foundation houdt ook rekening met minimumlonen en regelgeving over uurroosters. De index van het Fraser Institute kijkt naast dat alles ook naar de structuur van het collectief overleg.
Buurlanden

De resultaten van de verschillende berekeningen zijn vrij gelijklopend en voor ons zeer opvallend, omdat België helemaal niet opvalt! In vergelijking met onze buurlanden (VK, Frankrijk, Duitsland en Nederland) blijkt België geen uitgesproken rigide land te zijn. Meer zelfs, onze arbeidsmarkt blijkt relatief flexibel. De OESO- index (cijfers 2008) geeft ons een score die ongeveer samenvalt met de scores van Nederland en Duitsland. Bovendien krijgt België een tweede plaats (na het VK) toebedeeld in zowel de index van de Heritage Foundation (cijfers 2012) als van het Fraser Institute (cijfers 2010). Ook als we kijken naar het tempo van hervormingen blijkt België minstens even goed of zelfs beter te scoren dan onze buurlanden, en dat uit onverdachte bron.

De mantra van onze nationale opiniemakers over de rigiditeit van de Belgische arbeidsmarkt wordt dus expliciet tegengesproken door de indicatoren van hun internationale partners in crime. Als die hun huiswerk correct gemaakt hebben, dan wordt de Belgische competitiviteit helemaal niet bedreigd door onze ‘rigide’ arbeidsmarkt. Het valt dan ook sterk te betwijfelen dat een verdere flexibilisering veel zoden aan de dijk zal zetten. Beter zou men de aandacht verleggen naar thema’s die ertoe doen, en waar we te kampen hebben met een achterstand: innovatie en opleiding.

(Deze blogpost verscheen oorspronkelijk in De Tijd)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.