FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
5 redenen waarom HRM niet onder Finance moet vallen
published by , on 10/04/2013

Door Max van Liemt (HR Bedrijfskundige, Nederland)

Er zijn organisaties waar HRM aan de financieel directeur rapporteert. Wanneer je HRM vanuit de salarisadministratie bekijkt, zou je hier wellicht nog een valide argument voor kunnen aanvoeren. Maar HRM is heel veel meer dan salarisadministratie. Hieronder 5 redenen waarom HRM niet onder Finance moet vallen.

#1 Finance gaat over cijfers, HRM over gedrag

Ik zeg wel eens (oneerbiedig): HR handelt in gedrag. Het gedrag van medewerkers is een bundeling van kennis, ervaring, vaardigheden, motivatie etc. Gedrag is het zichtbare dat een medewerker doet. Of juist niet doet. En hoewel de vraag naar evidence based HRM toeneemt, is gedrag niet in een simpele rekensom van 1+1 =2. Soms is de uitkomst namelijk 3. Of 4. Of 1,5.

#2Finance houdt niet van creativiteit

Sterker nog, creativiteit is in het financiële vak bijna een doodzonde. Maar in de huidige nieuwe realiteit kunnen organisaties alleen maar onder de sterke concurrentie uitkomen door hun flexibiliteit, innovatie, kwaliteit en snelheid. En dat zijn nu niet de sterke punten van Finance.

#3 Finance kijkt vooral terug en niet vooruit

Finance doet (financieel) verslag van gebeurtenissen uit het verleden. Dat is best aardig en hier kunnen ook zeker lessen uit getrokken worden, maar in de huidige nieuwe realiteit is het aan de top blijven nóg lastiger, dan er te komen. En dat vraagt om visie, een blik op de toekomst en risico’s.

#4 Finance houdt van regels, processen en procedures. Die zijn funest voor medewerkers.

Met regels, processen en procedures probeert Finance de controle te maximaliseren. En dat bevordert de flexibiliteit, innovatie en snelheid natuurlijk niet. Medewerkers presteren beter als zij zelfstandig beslissingen mogen nemen. Dus: weg met alle regels!

#5 Finance denkt in omzet, winst en rendement en niet in klantwaarde

Net zoals trouwens veel CEO’s (…) denkt Finance in termen van omzet, winst en rendement. En vooral in kosten. Maar bedrijfsresultaat = omzet minus kosten. Naast de kostenknop kun je dus ook aan de omzet knop draaien. Bovendien, omzet (en winst) zijn het automatische gevolg van tevreden en loyale klanten. Op haar beurt, moeten de medewerkers daar weer voor zorgen: Employees First.

(Max van Liemt is HR Bedrijfskundige. Hij verbindt HR met (bedrijfs)economie, technologie, marketing en communicatie. Max is o.a. kerndocent van de 3-daagse Masterclass HR Bedrijfskunde.)

Reactions (2)
 • Noë Denecker says:

  Sinds het begrip “shareholders value” aan belang won (en op zichzelf is daar uiteraard niets mis mee), kreeg het financiële aspect binnen ondernemingen meer aandacht, lees macht. Dit bracht met zich mee dat verschillende aspecten van bedrijfsvoering, meer dan vroeger, vanuit het financiële oogpunt worden belicht. Het taalgebruik binnen ondernemingen verraadt dit.
  Heel wat bedrijven verklaren: “Our people are the most important asset”. Medewerkers als een “asset” beschouwen is vanuit een HR standpunt op zijn minst ongepast. Immers “Assets” worden afgeschreven (d.i. verminderen in boekwaarde). Maar medewerkers dienen juist constant ontwikkeld te worden, wat hun waarde verhoogt.
  Er wordt ook dikwijls verwezen naar “Human Capital”. Kapitaal drukt evenwel een geldwaarde uit van het vermogen van de onderneming. Medewerkers als een geldwaarde beschouwen is vanuit het HR denken heel beperkend. Medewerkers creëren toegevoegde waarde voor de onderneming, waarde die oneindig meer betekent dan geldwaarde (innovatie, inititatief).
  Naast ‘shareholders’ value is er inderdaad ook ‘value for the customer’, en daar spelen medewerkers een belangrijke rol in.
  Hoe de HR organisatie in een bedrijf ook opgevat wordt, het is belangrijk dat men inziet dat het “managen” van medewerkers een specifiek aspect is van bedrijfsvoering dat een volwaardige plaats dient te krijgen in de bedrijfsstrategie.

 • Peter Dona says:

  M.i. is het belangrijkste, voor zowel de organisatie als de werknemers, dat de controllers (die over de euro’s) gaan en HRM ( de werknemers) vooral leren met elkaar te praten, en zo aan de slag gaan met het Human Capital, dat inderdaad uit meer bestaat dan een uitgedrukt getal in euro’s! De een heeft geen, of weinig verstand van mensen (controller) en de ander weinig van cijfers (HRM). Werkelijke toegevoegde waarde creëren is dit met elkaar integreren, in plaats van de oorlog voeren wie de belangrijkste is. Als kerndocent bij Avans Plus op het gebied van HRM ontwikkelen we een nieuwe opleiding, waarin we dit met elkaar gaan integreren (Human Capital: sturen op succes). Op 11 juni 2013 starten we met een congres, waarin sprekers van organisaties die hiermee bezig zijn hun successen willen delen (Efteling, Hoppenbrouwers Elektrotechniek). Zie ook de website http://www.avansplus.nl
  Peter Dona
  Mede-eigenaar adviesorganisatie Donysium BV en kerndocent Avans Plus.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.