FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Fair loon voor CEO’s overheidsbedrijven
published by , on 05/09/2012

Door Walter Janssens (Director – Partner  Hay Group)

Eén van de dossiers die minister Magnette wil afwerken, alvorens naar Charleroi te “verhuizen”, is het “beloningspakket voor overheidsmanagers. Het debat rond een correct en fair loonpakket voor managers van overheidsbedrijven woedt volop. Een eerste voorzet van minister Magnette landde op een jaarbedrag van € 200.000 (vast salaris) en € 290.000 (vast salaris aangevuld met een variabel deel). President Hollande refereert dan weer naar een maximum van 20 keer het minimumsalaris. Om deze discussie op een serene en professionele manier te voeden, toetsen we dit voorstel op een aantal kenmerken.

Maatschappelijk relevant

Het bepalen van een fair en aanvaardbaar loonpakket voor de topfuncties van overheidsbedrijven is een maatschappelijk belangrijk debat. Getuige hiervan de structurele aandacht die vandaag in de media aan het punt gehecht wordt. Maar niet enkel bij de overheid, ook bij de privé aandeelhouders is er een verhoogde aandacht voor de zogenaamde toplonen. Verklaring hiervoor is zeker de “economische crisis” die onze samenleving in een klimaat van besparingen en beperkte groei plaatst. Aandeelhouders van bedrijven zijn ook alsmaar meer bezig met de toplonen. Dat komt omdat de dividenden en de aandelen niet meer zo éénduidig in stijgende lijn gaan. Dan vraagt een aandeelhouder (die geen dividend krijgt wegens onvoldoende winst) zich af of het wel “fair” is een hoog salaris aan de CEO te betalen. In het vakjargon noemt zoiets “shareholder activism”.

Ook in België

We zien dit fenomeen van “aandeelhoudersactivisme” ook bij ons opduiken. Denken we maar aan het Fortis gebeuren van enkele jaren geleden. Meer recent kondigden de aandeelhouders van RHJI holding aan fors te reageren tegen de hoogte van het ceo loon. Wanneer de overheid nu zelf aandeelhouder is, dan is het maar logisch dat ze als aandeeelhouder ook dit “activisme” betoont. Vandaar  het wetsvoorstel tot “beperking / plafonnering” van deze toplonen. In Frankrijk  kondigde de nieuwe president aan dat de toplonen voor overheidsbedrijven voortaan maximaal 20 keer het laagste loon mag bedragen.

De Hollande ‘norm’ in België – realistisch?

Laten we nu het Hollande voorstel op België toepassen. Het wettelijk minimumloon in België bedraagt € 21.000 per jaar. Hiermee zou het “Belgisch” plafond op € 420.000 komen te liggen. Wanneer we dit afzetten ten opzichte van de markt, die door Hay Group internationaal opgemaakt wordt, dan beantwoordt dit pakket aan een stevig verantwoordelijkheidsniveau. Indien marktconformiteit een aspect uitmaakt, dan zou hier sprake zijn van een realistisch bedrag. Een belangrijke overweging bij het bepalen van een “fair” loon, is rekening te houden met het verantwoordelijkheidsniveau van de functie en wat daarvoor op de markt betaald wordt.

Een aanvaardbare en logische ‘loonspanning’

Vraag is dus of de “loonspanning” tussen het laagste en het hoogste loon (pay gap in het vakjargon) van 20 als fair en acceptabel aanzien kan worden. Op basis van internationale vergelijkingen van Hay Group blijkt nu dat deze Pay gaps tussen hoogste en “gemiddeld” loon in België en Nederland behoorlijk laag liggen (16 is het in Belgie en Nederland, Frankrijk zit op 21 en het Verenigd Koninkrijk zelfs op 24). Met een benadering om 20 * het minimumloon als richtlijn te gebruiken, mogen we concluderen dat we in een marktconforme zone aanbelanden, zonder exuberant te zijn. Een overheid kan het zich vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid immers niet veroorloven om exuberante lonen te betalen. Anderzijds dient respect voor de marktwetmatigheid opgevolgd  te worden om te zorgen dat het “kapitaal van de burger” door competente executives gemanaged wordt.

En wat met het variabel loon?

Trekken we de piste van 20 * ook door op het variabel loon? De loonbonus (de cao 90 waarbij bedrijven aan hun medewerkers een fiscaal vriendelijke bonus kunnen aanbieden) bedraagt ongeveer € 2.400. Hiermee komen we uit op een variabel loon van € 48.000 voor een topmanager. De marktrealiteit ligt op dit vlak duidelijk anders; het variabel salaris ligt doorgaans hoger. Maar laat nu net dat het onderdeel zijn waarover de meeste controverse bestaat. Een algemene markttrend tot een meer bescheiden variabel loon is vandaag aanwezig.

Besluit

De bewegingen in onze buurlanden, de toetsing met de internationale marktrealiteit en rekening houdend met de opdracht die de ministeriële werkgroep nu heeft gekregen, mogen we concluderen dat het verstandig kan zijn  de piste van Hollande te onderzoeken. Wellicht komt men op deze wijze tot een doordachte en “faire” beloningsvizie die door overheidsbedrijven als een basis principe kan gebruikt worden.De 3 karakteristieken waaraan volgens ons een fair beloningsniveau dient te beantwoorden kunnen als volgt samengevat worden.

– Het moet maatschappelijk verantwoord zijn.
– Het moet gebaseerd zijn op een logica (bijvoorbeeld een faire loonspanning) waarbij rekening gehouden wordt met verantwoordelijkheid.
– Het moet realistisch en dus marktconform zijn.

(Deze column verscheen eerder in De Tijd)

Reactions (1)
  • Tom Van Heuverswyn says:

    of je voor dit loon dan nog TOPmanagers zal vinden om in een wespennest, wat overheidsbedrijven soms zijn, te gaan werken blijft zeer de vraag. Onderdanige politieke creaturen zullen dan wellicht de dienst uitmaken.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.