FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Mannen komen uit Ledeberg, vrouwen uit Mariakerke
published by , on 15/03/2011

Owkee, ik zal er dus niet aan kunnen ontsnappen. Ik houd me normaal angstvallig uit de buurt van elke discussie rond man-vrouw verschillen.  Het ligt gewoon te gevoelig: Genuanceerde meningen worden van tafel geveegd door oververhit ideologisch geschut . Wetenschappelijke vaststellingen worden uit hun context gerukt en handig gerecupereerd door professionele polemisten. De laatste weken was er echter geen ontkomen meer aan.

Eerst was er de beslissing om dwingende quota voor vrouwen in te voeren in de Raden van Bestuur van beursgenoteerde bedrijven. In de nasleep van deze discussie kwam de internationale vrouwendag. Uit de discussies die gevoerd werden,  werd één thema steeds weer benadrukt. Mannen en vrouwen zijn toch wel heel verschillend. Zo zou de crisis in de bankensector niet gebeurd zijn, mochten er meer vrouwen in de Raden van Bestuur zitten. Vrouwen hebben immers een ‘andere’ leiderschapsstijl. De Standaard publiceert een reeks interviews waarin vrouwen gevraagd werd naar hun meest vrouwelijke eigenschap – empathie, multitasking en … eum, vrouwelijke intuïtie zijn de meest genoemde antwoorden. De Tijd stelt in grote letters “Vrouwen gebruiken meestal twee hersenhelften, mannen maar één”… Què!? Dit voortdurend benadrukken van man-vrouw verschillen helpt niet alleen de positie van de vrouw niet erg vooruit, maar het is ook gewoon onzinnig. Dit komt immers helemaal niet overeen met vaststellingen uit wetenschappelijk onderzoek. De laatste jaren is er onder wetenschappers een redelijke consensus gegroeid over de “Gender similarities hypothese”.

Die stelt dat mannen en vrouwen psychologisch eigenlijk erg gelijkaardig zijn. Dit wordt ondersteund door een grootschalige integratie van alle belangrijk onderzoek dat de voorbije 50 jaar naar man-vrouw verschillen is gevoerd. De conclusies is dat 78% van de gevonden psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen verwaarloosbaar of erg klein is. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle leiderschapsstijlen, leiderschapseffectiviteit, maar ook voor zogezegd mannelijke versus vrouwelijke voorkeuren voor bepaalde jobkenmerken. Vrouwen blijken ook helemaal niet meer te praten dan mannen. Slechts voor 8% van de eigenschappen werden echt opmerkelijke grote verschillen vastgesteld.

Zo scoren mannen echt veel hoger op fysieke agressie dan vrouwen, ze scoren beter op psychomotorische vaardigheden, en ze hebben een andere houding als het over sex gaat; one-night stands, weet u wel. Kortom, de verschillen tussen vrouwen onderling zijn veel groter zijn dan de verschillen tussen mannen enerzijds en vrouwen anderzijds. Maar zo’n genuanceerde conclusie verkoopt natuurlijk niet zo goed. Als je 30 miljoen boeken in 40 talen wil verkopen, dan kan je beter met een sexy boodschap komen als “Men are from Mars, Women from Venus”. Om een beter idee te krijgen van de grootte van de verschillen, stel ik voor dat u even inzoomt op Gent in Google Earth. Welnu, mannen komen dan hoogstens uit Ledeberg en vrouwen uit Mariakerke, maar het zijn wel allemaal Gentenaren.

(Deze column verscheen eerder in Jobat)

Reactions (1)
 • Jean Vanbesien says:

  Prachtig en nuttig relativerend column.

  Deze discussie wordt idd vaak ongenuanceerd,en vooral foutief, gekaapt door beroepspolemisten (en zelfs academici).

  Een pijnlijke voorbeeld hiervan vind je ook in het gelijke loon-debat waar de indruk gewekt wordt dat vrouwen voor eenzelfde job systematisch 15% tot 23% minder zouden verdienen.
  Een paar geleden liet het Instituut voor Gelijkheid tss mannen en vrouwen een studie uitvoeren (dr Berenschot) om dit in kaart te brengen. De conclusie was dat op bedrijfsniveau (bij bedrijven met analytische functieclassificatie) er GEEN discriminatie was tss man en vrouw, wel werd het glazen plafond, uiteraard (sic), bevestigd in alle onderzochte ondernemingen*.
  Wat was de boodschap in de media door ditzelfde instituut?
  “Het onderzoek toont andermaal de discriminatie aan: vrouwen worden tot 20% minder betaald.” Geen woord over de achtergrond/ drivers etc. Geen woord over de bevonden gelijkheid op bedrijfsniveau etc.
  Het probleem in deze is er ook nog steeds één van politiek-ideologische (zuivere) stellingname die een open debat, en laat staan oplossingsgerichte oefeningen in de weg staan. Cliché-opvattingen en daarop gebasseerd gedrag laten zich nu eenmaal niet zo gemakkelijke bestrijden met ideologische stellingname, in tegendeel het werkt eerder polariserend.

  *noot: HayGroup België deed een gelijkaardig onderzoek, met identieke resultaten en waarin bovendien het glazen plafond duidelijk gekwantificeerd werd op functiehoogte.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.