FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Premie voor luiheid
published by , on 16/02/2011

Het bericht ging in de media niet onopgemerkt voorbij.  De door de vorige Vlaamse regering gelanceerde, en door de huidige weer afgeschafte, jobkorting zou perverse effecten hebben gehad.  Door een extra premie te geven aan werkenden zouden niet meer maar net minder  mensen aan het werk zijn gegaan.  Zo bleek toch uit wetenschappelijk onderzoek op basis van een econometrisch model genaamd Mefisto.  Die domme politici toch…

Of de jobkorting indertijd de beste arbeidsmarktmaatregel was gezien de schaarste aan middelen is een vraag die terecht gesteld kan worden.  Daar is elke arbeidsmarktdeskundige het over eens.  Neemt niet weg dat de meeste media weer bijzonder selectief waren in hun oordeel ter zake.

Ik wil de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek niet in twijfel trekken ook al weet ik dat een hardnekkig regel inzake econometrische modellen luidt dat er dikwijls uitkomt wat je er vooraf instopt.  Mijn probleem ligt elders.  Waarom wordt dit econometrisch model enkel en alleen losgelaten op de jobkorting?  Waarom niet op … het stelsel van tijdskrediet b.v.?  Eén van de motieven om het stelsel indertijd in te voeren was dat het zou leiden tot langer werken.  Wie nu en dan eens kan uitblazen aan de kant houdt het uiteindelijk veel langer vol.  Op zich een heel redelijke redenering.  Alleen, tot op heden is daar geen enkel bewijs voor geleverd.  Wellicht is het effect net omgekeerd .  Heel wat mensen in tijdskrediet gaan nadien minder werken.  Eens men een bepaald levensritme gewoon is,blijkt het zeer moeilijk om professioneel harder te schakelen.   Zo stromen werknemers ook veel gemakkelijker door van voltijds naar deeltijds dan omgekeerd.  Als de jobkorting al een luiheidspremie wordt genoemd hoe moeten we dan de vergoeding voor het tijdskrediet noemen?

Is het niet vreemd dat we over dit fenomeen sowieso weinig horen in de meeste media?  Als er studies over gepleegd worden, komen ze in de media niet uitgebreid aan bod, zeker niet in vergelijking met de aandacht die ging naar de jobkortingstudie.

Hoe kunnen we dit nu verklaren?  Het idee is in dit land diepgeworteld dat het prima is om geld te geven aan mensen om niet te werken zelfs als dit een eigen keuze van de betrokkene is en niet iets dat hen overkomt.  We vinden dit zeer sociaal.  Maar een extra premie geven aan mensen die aan het werk zijn om hen te belonen omdat ze willen werken in plaats van beroep te doen op een uitkering daar hebben we het heel moeilijk mee.  Dat vinden we asociaal.  Ik blijf dit een eigenaardige redenering vinden.  De simpele waarheid is dat het geld dat gegeven wordt aan mensen die vrijwillig niet willen werken moet worden verdiend door zij die wel werken.  Daar kan geen Mefisto tegenop.

(Deze column verscheen eerder in Jobat)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.