FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
HRM Net failliet, zaakvoerder Filip De Saeger persoonlijk bankroet
published by , on 14/02/2011

De bvba HRM Net, onder meer eigenaar/uitbater van de gelijknamige website, is op 18 januari laatstleden, op bekentenis, door de Antwerpse handelsrechtbank in faillissement verklaard.

Enkele dagen voor het neerleggen van de boeken verdween de webstek hrm.net van het internet. Een groot verlies is dat niet want sinds de overname eind 2005 door ‘ondernemer’ Filip De Saeger speelde die geen enkele rol meer in de in de markt. Meer zelfs: sindsdien werden er geen updates meer aangebracht en was het gros van de voorheen bestaande rubrieken niet eens meer online. Vanaf 2008 verschenen er wel, zo nu en dan, banners en logo’s van HR-dienstverleners op hrm.net (o.a. van StepStone, Quintessence Consulting, Protime, Attentia en USG Inotiv), echter zonder hun toestemming of medeweten (ze werden simpelweg elders ‘weggeplukt’). Dat gebeurde om de indruk te wekken door die firma’s gesponsord/gesteund te worden – wat hoegenaamd niet het geval was.

De vraag kan gesteld waarom hrm.net ondanks zijn gebrek aan actualisering en zijn feitelijke totale irrelevantie online bleef al die tijd. Het antwoord heeft wellicht veel zo niet alles hiermee te maken: in 2006 diende de uitbatende bvba HRM Net een aanvraag in bij het Participatiefonds voor een Optimeo-financiering. Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, kmo’s, starters, inclusief werkzoekenden, die een eigen zaak willen opzetten. De looptijd van  een Optimeo-lening is minimaal vijf jaar. De lening aan HRM Net werd toegekend. De omvang er van is onbekend, maar dergelijke leningen zijn beperkt tot maximaal 250.000 euro. Het principe van zo een lening is dat de overheid tegenover elke euro die de bank en de betreffende onderneming inbrengt één euro leent aan een erg interessante rentevoet (3,4 % over vijf jaar) en unieke algemene voorwaarden (verminderde rentevoet tot 2 % en zelfs de mogelijkheid tot vrijstelling van terugbetaling de eerste twee jaar). Voor de overnames van aandelen gelden er speciale modaliteiten (zoals de beperking tot 35% van de investering indien het bedrag van de gevraagde lening de 250.000 euro overschrijdt, met een maximum van 350.000 euro).

Wie vandaag naar het URL hrm.net surft, valt op de homepage van Internet Information Services (IIS). Dat betekent dat de eigenaar/webmaster van hrm.net een zogenaamde redirect naar www.iis.net heeft aangebracht. Die keuze is waarschijnlijk toevallig. De doorverwijzing naar de ISS-webstek heeft als doel de website en de domeinnaam hrm.net buiten het vizier van de curator te houden. Dit heet, in juridisch jargon, ontdraging van activa en is strafbaar.

Niet enkel hrm.net verwijst sinds kort naar IIS.net. Dat is ook het geval voor een rist andere websites die, via hun huidige en vooral voormalige DNS-gegevens, in relatie met Filip De Saeger kunnen gebracht worden:  die van de De Jonge Vlaamse Kamer (een initiatief dat als vzw wordt voorgesteld maar er geen is), Immobuild en NRGY+. De eerste twee waren/zijn zuivere handelsnamen, geen vennootschappen. In het geval van NRGY+ is er sprake van een gelijknamig bedrijf (een cvba: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) dat eveneens aan De Saeger kan gelinkt worden (zie verder). Immobuild is, net als Abotec, een van de talrijke merknamen waaronder De Saeger in de bouw- en immowereld opereerde. Het meest opvallende in verband met al die redirects is dit: het betreft allemaal domeinnamen waar Axicon tegenwoordig de technische contactpersoon voor is. Dat is alles behalve toevallig (verder in dit artikel meer info over Axicon bvba). Meer zelfs: dergelijke redirects worden door de eigenaars/technici van websites aangebracht, niet door de hosting company of (technische contactpersoon van de) registrar. Anders gezegd: die redirects bewijzen dat er een link is tussen de ‘eigenaar’ (in werkelijkheid: tijdelijke huurder) van de vernoemde domeinnamen en de bezitter van de websites op hun URL’s. Ze zijn ook de zoveelste indicatie van de relatie tussen de technische beheerder (Axicom) en de eigenaar van de websites. De spin in dat web heet Filip De Saeger.

10 faillissementen

Met het faillissement van HRM Net bvba is De Saeger niet aan zijn proefstuk noch aan zijn laatste faling toe. Sindsdien volgde er nog een. Sedert 2002 heeft hij niet minder dan tien faillissementen op zijn conto : Mobiclub-Mobishop nv (11/1/2001), Fides Consulting bvba (7/2/2006), HR Partners bvba (9/6/2009),  AD Projects bvba (12/8/2010), Immo Zonnekant nv (19/8/2010), FKMO Partners bvba (30/11/2010), Aurento nv (12/1/2011), Factorum De Sterhoeve nv (18/1/2011), HRM Net bvba (18/1/2011) en OptimaxX VOF (24/1/2011). Het bankroet van OptimaxX, het laatste in de (voorlopige?) serie, heeft ook het persoonlijke faillissement van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma als gevolg: Filip De Saeger en zijn echtgenote Carina Dom.

In één geval, HR Partners, was De Saeger formeel geen zaakvoerder maar slechts aandeelhouder, weliswaar de enige. In werkelijkheid had hij de effectieve leiding van de vennootschap maar opereerde via een stroman : zijn toenmalige rechterhand Dirk De Creus. Die heeft ondertussen bij het gerecht een boekje open gedaan over de modus operandi van De Saeger. De Creus was sinds (de algemene vergadering van) 7 februari 2006 tot 1 oktober 2008 zaakvoerder van de bvba HRM Net. Hij was dat echter enkel op papier, volgens (de publicatie in) het staatsblad. In werkelijkheid stond De Saeger aan het roer van het bedrijf en voerde De Creus uit wat hem werd opgedragen. Meer zelfs: terwijl De Creus officieel zaakvoerder was, werden er allerlei bestuurlijke daden gesteld door De Saeger namens HRM Net bvba zonder dat De Creus daar op de hoogte van was (zoals onder meer het neerleggen van strafklachten tegen uw dienaar, de oprichter en ex eigenaar van hrm.net*).

HRM Net bvba is ook betrokken bij het faillissement van bouwfirma Aurento. De buitengewone algemene vergadering van Aurento van 18 november 2010 stelde immers HRM Net bvba, met vaste vertegenwoordiger Filip De Saeger, aan als zaakvoerder. Dat was niet meer dan het regulariseren van de feitelijke situatie want in werkelijkheid had De Saeger en niet de officiële zaakvoerder – een student, overduidelijk wederom een stroman – van in het begin de touwtjes in handen. Aurento werd in oktober 2009 opgericht, in het vooruitzicht van het te verwachten faillissement van AD Projects. De bouwfirma AD Projects was vanaf 22 september 2009 beschermd tegen zijn schuldeisers door een WCO-procedure die aanvankelijk liep tot 22 november maar verlengd werd tot 22 mei 2010. Op 12 augustus 2010 werd het faillissement van AD Projects uitgesproken. Aurento werd op zijn beurt op 12 januari van dit jaar in faling verklaard (amper 13 maanden na zijn oprichting).

Het ge- en misbruik van WCO-procedures is een van de terugkerend elementen in het malicieuze systeem van De Saeger. WCO staat voor: wet op de continuïteit van de onderneming is de opvolger van het vroegere gerechtelijk akkoord. Of er sprake is van ontdraging van activa uit het faillissement van AD Projects of van andere misdrijven tegen de faillissementswetgeving door de firma zal moeten uitgewezen worden door een gerechtelijke onderzoek (dat, indien het parket zijn werk doet, zonder twijfel zal plaats hebben). Feit is dat net na het faillissement van AD Projects op de website 2dehands.be twee lichte vrachtwagens (van het merk Iveco en Nissan) en een VW Transporter werden aangeboden die toebehoorden aan AD Projects. De aanbieder kortte zijn naam af tot ‘fds’ en gaf een GSM-nummer op (0475500500). FDS staat natuurlijk voor Filip De Saeger en het opgegeven GSM-nummer is al jarenlang een nummer dat gebruikt wordt door De Saeger (ook vandaag nog).

Naar het zakelijke doen en laten van de controversiële ‘entrepreneur’ Filip De Saeger lopen er al diverse gerechtelijke onderzoeken. Niet enkel met betrekking tot aanwijzingen van onregelmatigheden/inbreuken bij verschillende faillissementen (zoals gesignaleerd in de memories van hun curator aan het parket) maar ook naar ander zaken. Een van die onderzoeken is het gevolg van een strafklacht uit 2006 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wegens fraude met subsidies (meer bepaalde met de toenmalige opleidings- en adviescheques, de voorganger van de huidige ondernemerschapsportefeuille en DNA-subsidiecheques).

Dat onderzoek (met dossiernummer 143/08) is onlangs door de onderzoeksrechter (Paul van Santvliet) afgesloten en ligt momenteel bij de procureur des konings die de eindvordering opstelt. Dagvaarding voor de raadkamer, van misschien niet enkel De Saeger, zou behoorlijk snel kunnen gebeuren.

Het totale passief van de verschillende faillissementen waar De Saeger bij betrokken of verantwoordelijk voor is, is ongekend. Zeker is dat het over meerder miljoenen euro gaat. Enkel al de nagelaten put van het faillissement van Fides Consulting bedraagt 660.000 euro. Ook OptimaxX, zijn meest recente faling, laat volgens diverse bronnen een pak schulden na. ‘Minstens 600.000 euro’, weet iemand die dicht bij het dossier staat (het definitieve passief is nog niet gekend, niet alle schuldeisers hebben zich al aangemeld). Maar behalve deze twee heeft, zoals reeds vermeld, De Saeger nog acht andere faillissementen op zijn palmares (waarbij in één geval niet hij maar een stroman zaakvoerder was).

Misdrijven

De ontstaansgeschiedenis van HRM Net bvba is kenschetsend voor de zakelijke handelswijze van Filip De Saeger. De overeenkomst uit 2005 voor het nemen van een meerderheidsparticipatie (52 %) in de toekomstige vennootschap die de activiteiten van het oorspronkelijke hrm.net – opgericht in 1998 (door uw dienaar ) – zou verder zetten, werd nooit nageleefd. Daardoor kwam het initiële hrm.net in moeilijke papieren en werd het uiteindelijk failliet verklaard. Dat was de stiekeme bedoeling van De Saeger, zodat hij het voor een prikje van de curator kon over nemen en ontfutselen van de voormalige eigenaar (die in de nieuwe constructie, ondanks alle afspraken, snel buiten spel gezet en uiteindelijk ontslagen werd). Die overname gebeurde via een slapende vennootschap (de bvba Verstappen, voorheen ’t Beenhouwerke geheten) waarvan het maatschappelijk doel voor de gelegenheid werd veranderd van handel in vleeswaren naar elektronische uitgeven.

Net voor het faillissement van Aurento (zie hoger) werd HRM Net bvba zaakvoerder van de vennootschap ter vervanging van de student die dat – als stroman van De Saeger – voordien was. Dat zaakvoerderschap van HRM Net bij Aurento is niet in overeenstemming met het doel van HRM Net bvba zoals bepaald in de oprichtingsakte (die echter niet gewijzigd werd). Ook geeft geen enkele balans van de onderneming een accuraat beeld van de werkelijke financiële situatie van het bedrijf. In de rubriek ‘schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten’ was/is er geen spoor terug te vinden van de vordering van ruim 100.000 euro door de belastingsadministratie.

Maar dit zijn niet de enige opmerkelijke vaststellingen die kunnen gemaakt worden in verband met bvba HRM Net en zijn faillissement. Er zijn nog andere feiten die wijzen op overtreding van de vennootschaps – en faillissementswetgeving. Zoals de overdracht van domeinnamen tijdens de zogenaamde verdachte periode (zes maanden voordat de handelsrechtbank de ‘staking van betaling’ vaststelde en het faillissement uitsprak). Of die transfers inderdaad gebeurden tijdens de zes maanden die voorafgingen aan het faillissement kan bij DNS Belgium – de organisatie verantwoordelijk voor de registratie van Belgische domeinnamen – achterhaald worden door de gerechtelijke diensten. Er zijn aanwijzingen – de vergelijking van de huidige gegevens van domeinnamen die aan De Saeger kunnen gerelateerd worden in het openbare gedeelte van de database op dns.be met oude ‘who is’-informatie in ons bezit – dat onder meer volgende domeinnamen ontdragen zijn aan het activa van HRM Net bvba: fides.be, cvmanager.be, mobishop.be, welcome.be, bizinet.be, graphixx.be, mediacalulator.be, plusadvies.be, plusadmin.be, kerylos.be, managers.be, infopagina.be, kenniscocktails.be, kmoportaal.be, kenniscenter.be, e-ik. Sommige van deze domeinnamen zijn vandaag ‘vrij’ (zoals optimaxx.be en ondernemerschapsportefeuille.be), de overgrote meerderheid er van wordt tegenwoordig door Axicon gehuurd (dat er doorgaans zowel de licentienemer als registrar van is).

Sommige van deze domeinnamen stonden ooit op naam van Fides Consulting. Dat ze uit dat faillissement ontvreemd werden, is honderd procent zeker (en werd eerder aangetoond). Met betrekking tot het faillissement van de bvba HRM Net, die er later de licentiehouder van werd, is die zekerheid iets minder absoluut maar alles wijst eveneens in die richting. Consultatie door de gerechtelijke overheden van de DNS-records/historiek met betrekking tot deze domeinnamen kan hier over uitsluitsel geven. Bovendien is het altijd mogelijk dat de verdachte periode, op verzoek van de curator, door de rechtbank verlengd wordt met zes maanden of meer (zoals gebeurde in het faillissement van Fides Consulting).

De verplaatsing van de maatschappelijke zetel van HRM Net bvba luttele weken voor het faillissement van Aurento van Antwerpen naar Dendermonde kan mogelijk onaangename gevolgen hebben. Het parket van Dendermonde heeft immers de reputatie behoorlijk efficiënt te zijn in het uitspitten van faillissementen met een reukje. Die worden er ook vrij systematisch en relatief snel doorverwezen naar de correctionele rechtbank. En die is in de regel nogal streng voor witteboordcriminaliteit, zeker in het geval van recidivisten en indien die al een gerechtelijk verleden hebben. De Saeger werd in oktober 2004 in beroep veroordeeld door de correctionele rechtbank van Antwerpen voor misdrijven in het kader van het faillissement van Mobiclub-Mobishop. Gezien zijn talrijke eveneens verdachte faillissementen die ouder zijn dat dan van HRM Net, valt niet uit te sluiten dat zijn strafblad al wat langer is tegen de tijd dat hij zich voor de Dendermondse rechtbank zal moeten verantwoorden. Verschillende insiders stellen dat het faillissement van HRM Net weinig kans maakt om niet voor de rechtbank gebracht te worden.

Axicon

Dat Filip De Saeger vandaag aan de bedelstaf zit, mag betwijfeld worden. Wellicht heeft hij ergens een goed verstopt appeltje voor de dorst opzij gezet. In dat verband wordt onder meer verwezen naar TOPS Consultancy LLC (LCC staat voor: Limited Liability Company), het Amerikaanse ‘bedrijf’  dat de registrant/huurder is van de domeinnaam hrm.net en tevens verdachte, vermoedelijk valse, facturen opmaakte aan Fides Consulting. Achter TOPS Consultancy LLC zit, met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, Filip De Saeger. Die dubieuze facturen van TOPS aan Fides Consulting zijn in handen van het parket. Sommige bronnen maken ook gewag van een in het buitenland gemeerde boot die De Saeger zou bezitten.

Wat er ook van is: de De Saeger beschikt in elk geval in België nog over mogelijkheden om zich via een aantal bedrijven en constructies – waar hij formeel echter niets mee te maken heeft zodat ze uit het gezichtveld van curators; schuldeisers en gerecht blijven – van een inkomen en andere pecunia te voorzien.

Dat is onder meer het geval via advies- en dienstenbedrijf (op het vlak van ICT, marketing en management) Axicon bvba. Dat is de huidige naam van het destijds door De Saeger opgerichte International Luxery Yacht Services (ILYS), gespecialiseerd in de verhuur van luxejachten. De huidige, officiële, zaakvoerder van Axicon is een stroman: iemand die drie jaar geleden als student stage liep in bedrijven van De Saeger (Fides Consulting en Illys). Die zaakvoerder ontkent echter in alle toonaarden dat De Saeger nog iets met de onderneming te maken heeft sinds hij ze van hem ‘overnam’ in december 2009 (de man in kwestie was toen amper afgestudeerd). Die uitleg is echter om meerdere redenen weinig geloofwaardig.

Zo werd, tot voor kort (tot we zaakvoerder Xavier Coninkx er veertien dagen geleden over aanspraken), bij DNS, de officiële instantie voor registratie van de .be-domeinnamen, als technische contactpersoon voor de domeinnaam axicon.be nog steeds het adres Sint Alegondiskaai 50 A te Antwerpen opgegeven. Twee jaar na de zogezegde overname is dat wel erg lang en verdacht. Sint Alegondiskaai 50 A te Antwerpen is het nepadres waar tal van bedrijven van De Saeger hun maatschappelijke zettel hadden (sommige tot op het moment van hun faillissement). Het pand is een erg krakkemikkig gebouw, ‘een krot’ volgens een curator die het onlangs bezocht, ‘waar nooit enige reële activiteit van de betreffende ondernemingen plaats had’.

Meer nog: tot een tweetal weken geleden was cd@ilys.eu het e-mail adres van de technische contactpersoon bij DNS voor de domeinnaam Axicon.be. CD staat voor Carina Dom, de echtgenote van De Saeger. Ook waren de nameservers voor die domeinnaam tot dan die van Fides. Na ons telefonisch contact met de ‘zaakvoeder’ van Axicon werd elke mogelijke aanwijzing van een band tussen Axicon en De Saeger verwijderd. De huidige, jeugdige, zaakvoerder van Axicon stelt zijn nieuwe servers onlangs van De Saeger te hebben gekocht. Dat is opmerkelijk. Zouden het soms ontdragen servers uit het faillissement van Fides Consulting zijn ? Tussen haakjes: de nameservers voor hrm.net waren al die jaren trouwens die van Fides Consulting en zijn dat vandaag nog steeds omdat Axicon noch Filip De Saeger toegang hebben tot dat account bij hostingbedrijf networksolutions in de VS (de domeinnaam en het beheer er van is al jaren door networksolutions onder een vorm van curatele geplaatst).

(Bijgedachte: Axicon is er in geslaagd om wijzigingen in de DNS-database aan te brengen zonder noemenswaardige sporen na te laten. Zowel de DNS-fiche met de ‘vervelende’ info (fides-nameservers, adres Sint Alegondiskaai en Ilys e-mail adres van Carina Dom) als de nieuwe/huidige bevatten de zelfde ‘laatste wiziging’-datum: 6 januari 2010. Enkel het uur is anders: 15:46 en 15:14 u. Vreemd én intrigerend.)

De gelijkenis tussen bepaalde diensten van Axicon (en sommige pagina’s van diens website) en services van Fides Business Group (en pagina’s van het bedrijf zijn webstek) is ook erg opvallend. Fides Business Group is de naam waaronder De Saeger, zonder enige schroom, verder actief is gebleven na het faillissement van Fides Consulting. De website van Fides Business Group is krek de zelfde als die van het toenmalige Fides Consulting en bovendien huist hij ook op het zelfde URL (www.fides.be). De onregelmatigheden in het kader van het faillissement van Fides Consulting zijn het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek dat los staat van de inmiddels afgesloten investigatie naar de vermoedelijke subsidiefraude door het bedrijf (zie hier boven).

Voor wie nog zou twijfelen aan de banden tussen Axicon en Filip De Saeger, is er, last but not least, ook volgende bewijs: in het colofon op botter-rosalie.be staat te lezen: ‘Realisatie: FACTOS, in samenwerking met Axiweb’. Axiweb is de handelsnaam waarmee Axicon technische, grafische en redactionele webdiensten aanbiedt. De homepage van Axiweb vermeldt Axicom-zaakvoerder (op papier) Xavier Coninckx als contactpersoon. Factos in de handelsnaam waaronder Filip De Saeger tegenwoodig PR- sponsoringdiensten levert. Waarlangs de facturatie van die diensten verliep en vandaag verloopt is niet bekend, maar vermoedelijk via Axicon en/of NRGY+. Mogelijks gebeurde het tot voor kort (eveneens) via het inmiddels gefailleerde OptimaxX.

NRGY +

NRGY+ is een tweede bedrijf waar Filip De Saeger, achter de schermen, de touwtjes (en aandelen) in handen heeft. Tot 6 augustus 2010 waren Gunther Aerts en Bart De Jaeger er zaakvoerders. Vandaag is dat Xavier Coninkx, tevens de zaakvoerder van Axicon.

Gunther Aerts is de oprichter en voormalige eigenaar van AD Projects, waarvan hij tot 12 januari 2010 ook zaakvoerder van was. Nadien werd De Saeger er zaakvoerder en ging het bedrijf op de fles (op 12/8/2010). Bart De Jaeger, een neef van Filip De Saeger, is de oprichter van IT-bedrijf ICE Technologies bvba. De Jaeger nam tijdens de algemene vergadering van 6 augustus 2010 met terugwerkende kracht tot 15 augustus 2010 ontslag als zaakvoerder. Ook Aerts nam toen ontslag maar slechts met onmiddellijke ingang. Aangezien De Jaeger (net als Aerts trouwens) pas op 15 augustus 2010 als zaakvoerder werd aangesteld, is hij de facto eigenlijk nooit bestuurder van de vennootschap geweest. Vreemd. Hij bevestigd ons dat zaakvoerderschap op verzoek van Filip De Saeger te hebben aanvaard, maar kreeg er vrij snel spijt van en vroeg om ze ongedaan te maken (wat met enige vertraging gebeurde).

Parenthesis: men mag zich echter afvragen of algemene vergadering van 6 augustus 2010 wel degelijk heeft plaats gehad. Het is bekend, uit verklaringen/PV’s, dat de gepubliceerde algemene vergaderingen van bedrijven van De Saeger niet altijd daadwerkelijk hebben plaats gehad (ondanks hun bekendmaking het staatsblad).

Samen met het verdwijnen van Aerts en De Jaeger dook plots Xavier Coninckx op als bestuurder van NRGY+. Coninkx is, zoals hier boven vermeld, ook de ‘zaakvoerder’ van Axicon. Op papier althans, want in werkelijkheid heeft ook daar De Saeger de touwtjes in handen.

NRGY+ werd begin 2010 overgenomen. Volgens een van de toenmalige zaakvoerders door toedoen van zijn boekhouder die hem het bedrijfje aankaartte. Die boekhouder is de bekende Antwerpse accountant Willy Tilmont. Tilmont is tevens handelsrechter. Als bij toeval is hij ook de boekhouder-fiscalist van De Saeger en zijn diverse (sic) vennootschappen. Tilmont was dat tot zeer kort geleden nog steeds. Dat blijkt uit stukken van faillissementen en WCO’s van sommige van De Saeger zijn vennootschappen. Twee jaar geleden verklaarde Tilmont ons echter dat hij ‘niet langer voor De Saeger’ werkte.

De algemene vergadering van 15 maart 2010 besliste ook de maatschappelijke zetel van het bedrijf te verplaatsen naar de Uitbreidingsstraat 80 te Berchem. Op dat adres is een bedrijvencentrum gevestigd met talrijke firma’s. Een er van, Silversquare, gevestigd op de eerste verdieping, onderverhuurt er op zijn buurt flexkantoren en gemeenschappelijke vergaderruimten. Het is voor Silversquare geen probleem dat huurders hun maatschappelijke zetel op zijn adres/etage vestigen (dat is trouwens volledig legaal). NRGY+ huurde tot januari 2011 kantoren bij Silversquare, het contract is ondertekend door toenmalig bestuurder Gunther Aerts.

Uitbreidingsstraat 80 is het contactadres van European Academy, een opleidingsbedrijf (eigenlijk een handelsnaam, want er bestaat geen onderneming met die naam) dat kan gerelateerd worden aan Filip De Saeger. Op de contactpagina van European Academy staat het telefoonnummer 03/369.11.32 vermeld. Dat schakelt door naar het GSM-nummer van Carina Dom (0475/400.400), de echtgenote van Filip De Saeger.

Wie tot eind augustus 2010 naar 03/369.11.32  belde kreeg een aardige receptioniste aan de lijn. Die wist ons toen te vertellen dat ‘de directeur van European Academy, mijnheer Filip De Saeger, maar af en toe op kantoor is’. Men kon hem, zo stelde de dame in kwestie, het best contacteren via e-mail. Het email-adres dat ze opgaf was Filip De Saeger zijn fides.be-adres.

Zowel Axicon als NRGY+ hebben de voorbije maanden geprobeerd om bij de Vlaamse overheid (meer bepaald bij het Agentschap Ondernemen) erkenning te krijgen voor de KMO-portefeuille (pijler ‘advies’ en ‘opleidingen’). Dat werd ze geweigerd.  Niet echt verwonderlijk: die zelfde Vlaamse overheid legde in 2006 immers bij het gerecht klacht tegen De Saeger neer wegens grootschalige fraude, via Fides Consulting, met het toenmalige subsidiesysteem. En naïef of dom zijn ze niet bij de Vlaamse Overheid. Al lijkt Filip De Saeger dat nog altijd niet door te hebben.

Prutsers

In het blad KMO Insider van juni 2005 verklaarde Filip De Saeger dat een groot deel van de consultants en zakelijke dienstverleners ‘cowboys en prutsers’ zijn. ‘Die moeten eruit, want zij brengen de markt veel schade toe’, preciseerde hij. Het ziet er naar uit dat dit laatste alvast voor hemzelf, nu hij zijn hand heeft overspeeld, het geval wordt. Voor de serial gefailleerde ‘ondernemer’ is het wellicht definitief game over. Dat is niets te vroeg: zowat tien jaar lang heeft hij tal van leveranciers en de overheid (de brede samenleving dus) op systematische en georganiseerde wijze getild en opgezadeld met aanzienlijke bedragen aan niet betaalde facturen, RSZ-bijdragen en taxes (BTW en belastingen).

P.S. Het valt niet uit te sluiten dat op het moment dat u bovenstaande las sommige links niet langer werken/correct zijn. Dat heeft dan te maken met de poging van de eigenaars van de websites (in casu van Filip De Saeger) om, tegen beter weten in, onze bewijslast te wissen/ongedaan te maken. Dat is natuurlijk buiten de waard gerekend: in het verleden en ook nu maakten we afdrukken of sloegen de betreffende websites/-pagina’s op. Desgevallend zal er opnieuw gelinkt worden naar die kopies/dubbels.

Zie ook: Wie is Filip De Saeger, op HRMblogs.net (mijn voormalige, tot september 2007, persoonlijke blog over HR en aanverwante zaken).

—————————————————————————————————-

* Filip De Saeger heeft met zijn van de pot gerukte strafklachten tegen uw dienaar over heel de lijn behalve één klacht die nog in behandeling/beroep is (laster en eerroof) in het zand gebeten.

Ook Ludo Pyis en zijn bedrijf Areopa moesten het onderspit delven met hun al even hilarische juridische procedures (waaronder ook voor laster en eerroof). Pyis/Areopa waren onderwerp van onze kritische berichtgeving (over o.m. hun zeven faillissementen – ondertussen is er daar nog eentje bijgekomen: dat van Areopa Group International op 17 mei 2010). Ze meenden, net als De Saeger, de auteur van de voor hen onwelgevallige informatie (ondergetekende dus), via de rechtbank en anderszins (zoals middels anonieme roddel en kwaadsprekerij op het internet), een lesje te kunnen leren. Uw dienaar won de zeven juridische procedures die door Pyis/Areopa ingespannen waren (kortgedingen en ten gronde), tot in cassatie toe.

De ‘internetentrepreneur’ Alexander Dresen, over wiens bedenkelijke zakelijke handel en wandel (o.a. over zijn vijf opmerkelijke faillissementen) wij eveneens berichtten, hield het bij intimidatie, al dan niet via advocaten, en diffamatie op het internet (die soms ook anoniem gebeurde). Tot echte juridische stappen ging hij niet over. Enkele maanden geleden verhuisde Dresen naar Moskou – de perfecte biotoop lieden van zijn slag. De grond werd hem in België vermoedelijk te heet onder de voeten. Tevens was hij hier zo goed als volledig ‘verbrand’ op zakelijk vlak.

In totaal heeft het trio De Saeger, Pyis en Dresen (voorlopig?) niet minder dan 23 faillissementen op hun naam. Ze hebben bovendien alle drie een strafblad, zijn correctioneel veroordeeld wegens feiten in de zakelijke sfeer (ze mogen dus zonder schroom witteboordcriminelen genoemd worden). De meest drieste van de drie en voorlopige koploper inzake falingen (10) is zonder twijfel Filip De Saeger: hij is niet enkel de spin/spil achter de gecoördineerde, al dan niet anonieme, vuilschrijverij over uw dienaar, maar bestond het zelfs om me fysiek te bedreigen (daar zijn getuigen/getuigenissen over). Ook mensen die getuigenissen tegen hem aflegden werden nadien bedreigd/geïntimideerd (daar bestaan PV’s van).

Mijn belagers en belasteraars zullen zich voor de rechtbank voor hun (wan)daden moeten verantwoorden. Filip De Saeger/HRM Net bvba zal dat tevens dienen te doen voor de arbeidsrechtbank (die procedure loopt, maar is door de juridische guerrilla van De Saeger tijdelijk ‘on hold’ gezet). Ook zal De Saeger gedagvaard worden voor het vergoeden van alle geleden schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de verbintenis in verband met de overname van de website hrm.net. Het faillissement van HRM Net bvba en het persoonlijke bankroet en (schijnbare) onvermogen van De Saeger verandert daar niets aan. De man zijn actuele, clandestiene, bronnen van inkomsten zijn immers (zo goed als) gekend.

Update 20 juni 2011

In zijn arrest van 14 jun 2011 verklaarde de vierde correctionele kamer van het Hof van beroep te Gent zich onbevoegd om te oordelen over de strafklacht wegens laster en eerroof van Filip De Saeger (en de inmiddels gefailleerde bvba HRM.net en Fides Consulting) jegens Marc Ernst. De rechtbank oordeelde (terecht) dat deze zaak een mogelijk persmisdrijf betreft en dus door een assisenrechtbank (en assisenjury) dient te worden beoordeeld. In de praktijk wordt dit dossier echter niet doorverwezen naar het assissenhof.  Sinds ruim 20 jaar heeft het Hof van Assisen zich immers niet meer uitgesproken over een drukpersmisdrijf, wat in casu neerkomt op een gebrek aan strafvervolging. Filip De Saeger tekende, zoals te verwachten, echter cassatieberoep aan.

Vermits het arrest van het Gentse Hof van beroep in deze casus volledig in lijn ligt met andere uitspraken van beroepshoven in soortgelijke zaken (o.a. dat van Brussel in de zaak Tonnelier) is het weinig waarschijnlijk dat het Hof van Cassatie het arrest van het Gentse Hof van beroep zal verbreken.

Update 30 november 2012

Op 25 oktober 2012 werd Filip De Saeger door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar beroepsverbod voor zijn aandeel in het frauduleus faillissement van Fides Consulting alsmede voor valsheid in geschriften en subsidiefraude in de zaak van de advies- en opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Hij ging niet in beroep tegen het vonnis.

Deze veroordeling van Filip De Saeger is, na het op een sisser aflopen van zijn strafklachten tegen mij wegens vermeende laster in mijn talrijke onthullende artikels over zijn zakelijke praktijken (die ik toen nog voorzichtigheidshalve als bedenkelijk omschreef maar die gezien zijn strafrechtelijke veroordeling ronduit crimineel mogen genoemd worden), andermaal een onweerlegbaar bewijs van de juistheid van al mijn revelaties over de man.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog processen en veroordelingen volgen voor onder meer zijn betrokkenheid in een rist andere verdachte faillissementen.

Mijn niet-veroordeling voor laster in combinatie met De Saeger zijn veroordeling voor feiten die als witteboordcriminaliteit kunnen omschreven worden zijn van aard om alle anonieme onzin en vuilspuiterij die her en der nog op het web over mij te vinden is (maar waar achter het malafide trio Filip De Saeger, Ludo Pyis en Alexander Dresen schuil gaat), omdat Google die weigert te verwijderen met als lachwekkende argument haar bedenkelijke opvatting over ‘vrijheid van meningsuiting’, naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Voor meer info over Axicon, zie:

 

http://www.hrmblogs.com/2011/02/14/hrm-net-failliet-zaakvoerder-filip-de-saeger-persoonlijk-bankroet/

http://www.hrmblogs.com/2010/08/26/filip-de-saeger-ex-fides-consulting-twee-nieuwe-faillissementen-en-opnieuw-actief-in-de-hr-sector/

Meer info over de veroordeling:

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1523631/2012/10/25/Slechts-straffen-met-uitstel-voor-fraude-met-opleidingscheques.dhtml

http://trends.knack.be/economie/nieuws/beleid/fraude-met-11-600-advies-en-opleidingcheques/article-4000173221164.htm

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.