FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Nieuwe Media Groep, uitgever van o.a. HR Magazine, verkocht
published by , on 01/02/2011

De oprichters van Nieuwe Media Groep (NMG), Philip Truwant en Paul Zeguers, hebben het bedrijf verlaten dat ze in 1995 oprichtten. Deze week nog verneemt het personeel de naam van de algemeen directeur die is aangetrokken om de onderneming te gaan leiden. Truwant en Zeguers hebben al hun aandelen verkocht. Aan wie willen ze niet vertellen. Hun ontslag als zaakvoerder dient nog in het staatsblad te worden gepubliceerd, maar op hun LinkedIn-pagina hebben ze alvast aangegeven niet langer de eigenaars te zijn van NMG.

Sedert de algemene vergadering van 4 januari 2010 heeft het uitgeefbedrijf een derde zaakvoerder: Kirsten Bogaerts. Bogaerts is de levenspartner van Johan Van Damme, de topman en eigenaar van de dienstbedrijven Joos Consulting en PZ. De kantoren van deze twee bvba’s zijn in Niel gevestigd. Vooral PZ is een zuiver HR-dienstenbedrijf.

Het ziet er naar uit dat de nieuwe eigenaars elke link met Van Damme en diens bedrijven wilden stil houden. Daarvoor is onder meer in de publicatie in het staatsblad van de algemene vergadering van januari 2010 als woonplaats van mevrouw Bogaerts de maatschappelijke zetel van NMG opgegeven in plaats van haar adres in Puurs (tevens het domicilie van Van Damme).

Johan Van Damme stelt dat Joos Consulting noch PZ rechtstreeks participeren in de bvba Nieuwe Media Groep. Maar hij wilt niet zeggen hoe de vork dan wel aan de steel zit, wie of welke vennootschap de aandelen van Truwant en Zeguers heeft overgekocht. Dat er sprake is van banden tussen NMG en de entourage en/of bedrijven van Van Damme was voor aandachtige waarnemers ook al een poosje duidelijk op basis van het grote advertentievolume in het magazine voor Joos Consulting en PZ.

Joos Consulting legt zich toe op on site-ondersteuning op het vlak van financiële en boekhoudkundige dienstenen, waaronder interim management terzake. PZ is actief op onder meer het vlak van rekrutering. coaching, assessment en training.

NMG geeft behalve HR Magazine ook nog FD Magazine uit, een blad voor financiële professionals (in de eerste plaats CFO’s). Ook organiseert het een jaarlijks HR-congres in het buitenland en een paar seminars in eigen land.

De omzet van NMG is onbekend. Uit de jongste balans blijkt dat in 2009 een verlies van 240.000 euro werd geleden. Het over te dragen verlies bedraagt 325.000 euro. Ook 2008 werd in het rood afgesloten. Het bedrijf torst een totale schuld van 538.000 euro op ten hoogste één jaar en van 415.000 euro op meer dan één jaar.

HR Magazine is qua bereik en aantal abonnees naar alle waarschijnlijkheid de marktleider onder de HR-vakbladen, Het is hoe dan ook het enige dat deze gegevens laat contoleren en certificiëren door een onafhankelijke derde: het CIM (Centrum voor Informatie over de Media). De gecombineerde Nederlandstalige en Franstalige oplage bedraagt 5000 exemplaren. 40 % van die oplage betreft de Franstalige editie. Het blad telde in het derde kwartaal van vorig jaar 1869 betalende abonnees (een jaar eerder waren er dat 2071). Het aantal abonnementen op het Franstalige magazine is onbekend, maar vermoedelijk zijn er dat geen 40 % van het totaal – verre van. Eind 2004, toen er nog geen Franstalige editie van het blad bestond (dat werd pas een jaar later op de markt gebracht), telde het toen exclusief Nederlandstalige HR Magazine 1829 betalende abonnees.

Analyse/Commentaar

Hopelijk is de nieuwe aandeelhouder van NMG niet enkel bereid om scrupuleus de redactionele onafhankelijkheid van de magazines te respecteren, maar is hij ook welwillend om te investeren in de bladen – in de eerste plaats in cash cow HR Magazine en diens afgeleide producten. Het is door een gebrek aan financiële middelen (die deels het gevolg zijn van de lage rentabiliteit), ook een beetje door het tekort aan ambitie en visie, dat de onderneming er in het verleden niet in slaagde om haar marktpositie te versterken door onder meer acquisities. Op de Belgische markt is er immers geen plaats voor twee en op de Vlaamse nog minder voor drie gedrukte HR-vlakbladen die bovendien onvoldoende van elkaar verschillen. De enige niet me too-speler is de exclusief digitale kennisverstrekker (i.p.v. informatieverspreider zoals zijn concurrenten) en community HRMinfo.net. Ook zijn drietalige en meer Europees gepositioneerde zustersite HRMblogs.com is onderscheidend van de overige HR-vakpublicaties en dito (al dan niet online) initiatieven.

Op de lezersmarkt is er geen behoefte aan en op de advertentiemarkt geen ruimte voor zo veel, bovendien zo weinig distinctieve, publicaties. De balansen van NMG en van zijn concurrenten bewijzen dit. 3Mi, de uitgever van HR Square, maakte, net als NMG, twee jaren op rij verlies en kijkt aan tegen een gecumuleerd tekort van 612.000 euro. Ook de schudgraad van de onderneming is niet onbelangrijk: 933.000 euro debet op ten hoogste één jaar. MRH, dat onder meer HR.tribune en zijn Franstalige evenknie RH.tribune op de markt brengt, kleurde de laatste twee boekjaren eveneens in het rood (maar het verlies was er relatief gering). De schulden van MRH op ten hoogste een jaar bedragen 565.000 euro, die op meer dan één jaar 235.000 euro. BizInfo, de uitgever van o.m. HRMinfo.net en HRMblogs.com, is wettelijk niet verplicht zijn balansen neer te leggen/te publiceren. Als zaakvoer van het bedrijf kunnen wij alvast vertellen dat die zelfs in 2007 en 2008, twee moeilijke jaren voor de totale markt, zwart kleurden en dat de onderneming zo goed als schuldenvrij is.

Op het eerste gezicht mag het verwonderlijk lijken dat NMG niet is overgenomen door een uitgeefbedrijf. Dat geen van de (grote) uitgeverijen die in binnen en/of buitenland actief zijn in de HR-sector toehapten, heeft ongetwijfeld te maken met de gering omvang van de Belgische markt en met de lager rentabiliteit alsmede de erg bescheiden digitalisering van het bedrijf. Grote internationale uitgeefconcerns op het vlak van business information, genre Kluwer en Reed Elsevier, hebben de voorbije jaren fors ingezet op elektronisch uitgeven. Met wisselend succes trouwens, maar de digitale uitgaven (en de reclame via deze kanalen) zorgt inmiddels voor 40 tot 50 en meer procent van de omzet. Dat is bij NMG verre van het geval.

Tot slot nog dit: het is niet de eerste keer dat een HR-dienstverlener niet transparant is en zelf geheimzinnig doet over een acquisities. Zo presenteerde HR-communicatiebureau De Facto (in een persbericht) zijn recente overname van sectorgenoot Beluga als louter een samenwerking. De krant De Tijd (van 7/10/2010) bracht echter de ware toedracht aan het licht.

Het heeft blijkbaar zo zijn voordelen indien de markt in het ongewisse blijft over de ware relaties tussen bepaalde HR-dienstverleners. Vooral over de banden tussen HR-media en sommige spelers in de markt schenkt men soms liever/beter geen klare koffie. Denken dat die echter nooit aan het licht zullen kommen is erg naïef, zeker in deze tijden van quasi totale transparantie door erg ruime beschikbaarheid van informatie. Zeg maar in het WikiLeaks-tijdperk.

Reactions (2)
 • Beluga Communications bestaat nog steeds als gespecialiseerd HR-communicatiebedrijf en is na de terugval door de crisis weer volop aan het groeien. Mede door de instap van een nieuwe aandeelhouder, Rudy De Hainaut, die ook eigenaar is van o.a. De Facto Image Building. Door de samenwerking tussen beide bureau’s, ontstaat een succesvolle en stabiele groep van meer dan 40 medewerkers. Het artikel in De Tijd waar naar verwezen wordt, is publiciteit van het agentschap SDM dat het proces heeft begeleidt. Blijkbaar geloven sommigen nog steeds blindelings wat er in de pers geschreven staat. Maar het doet deugd vast te stellen hoe gepassioneerd sommigen met onze nichemarkt begaan zijn. Wie informatie uit de eerste en enige hand wenst, kan uiteraard bij mijzelf terecht.

 • Marc Ernst says:

  @ Peter: in mijn blog/artikel staat nergens dat Belgua niet langer bestaat. Ik neem er nota van dat je mijn informatie over de overname, en de tendentieuze/verkeerde voorstelling van zaken in het persbericht van De Facto, niet tegenspreekt.

  De kwalificatie van het artikel in De Tijd als ‘publiciteit’ laat ik volledig voor jouw rekening. Strikt terminologisch heb je gelijk: het gaf ruchtbaarheid aan iets. Maar het was wel degelijk een redactioneel artikel, geschreven volgens de journalistieke deontologie. De omschrijving van het artikel als ‘publiciteit’ doet twijfelen aan de auteur zijn journalistieke integriteit, hypothekeert zijn reputatie. Dat is niet terecht.

  Het betreffende artikel werd inderdaad geschreven op basis van informatie van de consultant die de verkoop begeleidde. Ik meen echter te weten dat ook Beluga en De Facto gecontacteerd en om toelichting werden gevraagd. Dat die niet als dusdanig in het artikel werd verwerkt zegt wellicht iets over de relevantie en/of geloofwaardigheid van de verstrekte informatie.

  En nu ik je toch ‘aan de lijn’ heb: schenk eens publiekelijk duidelijkheid over en geef de details van de hoogte van de participatie door Rudy De Hainaut.

  Het betreft, zoals door onder meer De Hainaut aan mij toegegeven heeft, wel degelijk een meerderheidsdeelname.

  Dus is de term overname terecht m.b.t. Beluga. Eigenlijk ontken je dat niet eens. Je spuit er enkel wat mist over heen, probeert de vis te verdrinken in een niet ter zake doende woordenbrij.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.