FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Geen excuus meer om niet mee te doen aan Effie-award
published by , on 11/01/2011

Uittreksel uit (mijn) ‘Vooraf’ van HRM.report* nr. 1 over HR-communicatie (wervingscommunicatie/employer branding & interne communicatie).

” Dat de sector zich op een (historisch) scharniermoment bevindt, eentje waar er een kwantumsprong dient gemaakt, blijkt ook hier uit: onlangs hebben de specialisten inzake marketingcommunicatie werkzaam bij de grote bedrijven en dito adverteerders verenigd in de Unie van Belgische Adverteerders beslist om een expertgroep ‘employer branding’ op te zetten in de schoot van de UBA. Over dat initiatief wordt elders in deze HRM.report extra uitleg gegeven.

Een andere aanwijzing van toenemende professionalisering van de HR-communicatie is het feit dat sommige bedrijven/adverteerders de voorbije twee tot drie jaar een beroep deden op een gespecialiseerde firma (zoals PitchPoint en Short List) om zich te laten begeleiden in de keuze van een partner voor HR-communicatie. Of zich lieten assisteren/adviseren wat betreft het aspect HR-communicatie als onderdeel van zo’n oriëntatie (en van de globale briefing). Want zoals verder in deze editie van HRM.report aan bod komt (zowel in het meer theoretische als het praktijkgerichte deel) groeit het inzicht dat alle specialismen en elementen van de corporate communicationmix (waaronder PR, marketingcommunicatie en employer branding) op een samenhangende, liefst geïntegreerde, wijze dienen te worden ingezet. Als onderdeel van een oriëntatie met betrekking tot een of meerdere (nieuwe) communicatiepartners werden, door de begeleidende firma, soms ook aparte voorstellen gevraagd aan bureaus voor employer branding, rekruteringscommunicatie en/of interne communicatie.

Of de sector de noodzakelijke koers zal inslaan (ingeslagen is), die van meer professionalisme (en maximale effectiviteit van de aangewende middelen), zal onder meer blijken tijdens de volgende uitreiking van de Effie-awards. Deze gerenommeerde wedstrijd, die,  in tegenstelling tot sommige vergelijkbare initiatieven in de HR-wereld (zoals de nieuwe schertsprijs ‘HR-exellence award’), heel ernstig van opzet is en waarvan het sérieux door iedereen wordt erkend, heeft namelijk onlangs beslist om zich grondig te ontstoffen: de procedures, de jurering en de ceremonie van de wedstrijd werden na ruim twintig jaar ingrijpend bijgesteld. Voortaan, met ingang van de editie 2011, stelt de Effie-award zich open voor alle media (online zowel als offline). Ook werd de prijs voor deelname sterk verlaagd (die wordt op fiftyfifty basis gedeeld door bureau en klant). En de effectiviteit van de cases wordt vanaf nu gemeten aan de hand van de internationaal erkende ‘effectiveness measurement score’. Zo beschikken alle deelnemende adverteerders en bureaus over een objectieve effectiviteitsmeter aan de hand waarvan zij hun resultaten kunnen benchmarken.

Voor de editie 2011 mikt men op minstens 25 deelnemende cases. Hopelijk is er daar ten minste 1 case op het vlak van HR-communicatie tussen. Liefst meerdere. En wordt er in elk geval 1 weerhouden en dus genomineerd. Tot hiertoe gebeurde dat slechts één keer: in 2001, met de H&M-case (van bureau VVL/BBDO). Toen bestond Change/BBDO, de in HR-communicatie gespecialiseerde divisie van BBDO, immers nog niet. In HRM.report nr 1 wordt de NMBS-case van Change/BBDO in detail uit de doeken gedaan. Een potentiële Effie-case en misschien zelfs een winnaar als u het mij vraagt. Donderdag 31 maart 2011 is de ultieme datum voor inschrijving van de Effie-cases editie 2011. Voortaan is er geen enkel excuus meer om niet mee te dingen.”

* Het onregelmatig verschijnende HRM.report vervangt HRM.outsourcing en HRM.tools.

P.S. Ook cases/dossiers op het vlak van interne communicatie kunnen ingediend worden !

————————————————————————————————-

Prijs inschrijving editie 2011

1900€: indien communicatiebureau lid is van ACC (Association of Communication Companies) en bedrijf/organisatie lid is van de Unie van Belgische Adverteerders (UBA). De organisatie (Effie Belgium) is voorstander dat de deelnameprijs fiftyfifty wordt gedeeld ussen bureau en adverteerder

Indien bureau lid is van ACC, maar adverteerder geen lid van UBA:  3900€.

Indien bureau geen lid is van ACC, adverteerder wel lid van UBA: eveneens 3900€

Indien geen van beide lid is van hun respectievelijke vakvereniging:  5900€

————————————————————————————————–

Meer info over Effie-award editie 2011 (o.m. details over de wijzigingen t.o.v. het verleden): Klik hier

Zie ook www.effiebelgium.org

Noteer alvast in uw agenda

– Donderdag 31 maart 2011: Uiterste datum indiening cases

– Donderdag 5 mei 2011: Jurering

– Dinsdag 7 juni 2011: EFFIE Award uitreiking

————————————————————————————————–

HRMinfo.net steunt de Effie Award en beloont het indienen van cases op het vlak van HR-communicatie

– Communicatiebureaus die een of meerder cases/dossiers indienen krijgen van HRMinfo.net een gratis Premium Partnership voor 1 jaar (waarde: 1250 euro). Het Premium Partnership is een rist van voordelen op zowel het vlak van marketing (zichtbaarheid/naambekendheid: door logo-vermelding gedurende één jaar onderaan elke pagina van HRMinfo.net, opvallende/uitvoerige vermelding in de directory van HR-dienstverleners en  bannering op de website of een tekstuele advertentie in het e-zine van HRMinfo.net) + een gratis PASSport (formule onbeperkt aantal deelnemers). Het Premium Partnership loopt over een jaar (van 15/10 – 15/10 het jaar nadien). Max. 1 Premium Partnership per deelnemende bureau/jaar.

Interesse (zonder deel te nemen aan de Effie Award) of om uw deelname als bureau kenbaar te maken: mail naar premium-partnership@HRMinfo.net. Indien bestelling voor 31/1 betaalt u slechts 1000 euro (ipv 1250) en gaat het PASSport-onderdeel onmiddellijk in.

Winnende bureaus/cases krijgen bovenop een gratis Premium Partnership een extra marketing-pakket (bestaande uit bannering op HRMinfo.net & logo-vermelding op HRMblogs.com) ter waarde van 2500 euro. Met maximum van een zo’n pakket per bureau/jaar.

– Adverteerders worden aangemoedigd en beloond middels:

  •  bij indienen dossier: PASSport voor onbeperkt aantal van hun      medewerkers, gedurende 5 jaar (waarde: 250 euro/jaar ofte 1250 euro in het totaal)
  •  indien ingediende dossier/case wint: gratis publicatie van HR-jobadvertenties op HRMblogs.com en in e-zine van HRMinfo ter waarde van 2500 euro. Mogelijkheid om een deel van dat bedrag te besteden aan publicatie sales-jobs in e-zine van SalesPlaza.eu.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.