FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Schandalig
published by , on 12/09/2010

De crisissen bij Toyota en BP eerder dit jaar liggen nog vers in het geheugen. Maar intussen dienden ook toplui van o.a. Hewlett Packard en Bundesbank plaats te ruimen. In de sportwereld kwam Tiger Woods in het oog van de storm terecht en  straks sluit het dopingnet zich langzaam rond Lance Armstrong. En   politici  blijven achtervolgd door een zweem van schandalitis. Van het pas verkozen parlementslid Kim Geybels tot de Britse minister van Buitenlandse Zaken William Hague. Reputaties en imago’s die jarenlang zorgvuldig werden opgebouwd, zowel van ondernemingen, instellingen als persoonlijkheden, liggen in geen tijd aan diggelen. Wat te doen ?

Er was een tijd dat velen ervan uitgingen dat crisissen en schandalen de uitzondering waren, in een perfect controleerbare wereld. Die illusie moeten we vandaag versneld verlaten. We worden omwille van vele redenen en zeer uiteenlopende ontwikkelingen geconfronteerd met een nieuw paradigma waarbij crisissen en schandalen ‘de nieuwe normaal’ worden. Dat geldt overigens niet alleen voor topmerken of celebrities, maar voor ieder van ons die dagelijks in de weer is om via Facebook, YouTube of Twitter – bewust of meestal onbewust – een reputatie op te bouwen.

De vraag die zich dan stelt is hoe ondernemingen en instellingen (en afgeleid persoonlijkkheden) met crisissen en schandalen omgaan. Het is nuttig om daarbij een onderscheid te maken tussen crisissen die te maken hebben met de competenties van een onderneming (kwaliteit van product of dienst, het productieproces), zoals in het geval van Toyota of BP, of deze zomer Betterfood van Kraft Foods in eigen land. Andere schandalen draaien dan weer eerder om integriteit, waarbij normen en waarden, cultuur en ethiek in het geding zijn. Nog versterkt door een tijdsgewricht van zuiverheid en zuivering. Zeer vaak ook in de persoonlijk en private levenssfeer van de betrokkenen. Dat was het geval met de topman van HP, of vorige week met een ‘racistische’ bestuurder van de Bundesbank in Duitsland. Ook hier is er mogelijks sprake van reputatieschade voor de betrokken onderneming.

Maar hoe zwaar weegt zo’n ‘competentiecrisis’ of ‘persoongebonden’ schandaal door op de reputatie van een onderneming ? Recent wetenschappelijk onderzoek, o.a. in het vakblad Corporate Reputation Review, geeft aan dat competentiecrisissen in vele gevallen  sterker doorwegen in de publieke opinie dan kleine of grote schandalen in de private sfeer. Wanneer één persoon of een kleine groep onethisch gedrag vertoont, wil dit niet zeggen dat deze handelswijze representatief is voor het gehele bedrijf. Mensen beseffen dat er altijd een rotte appel in de mand kan aanwezig zijn. Als je deze dan weggooit, lijkt het probleem opgelost. Door het ontslaan van de betrokkenen kan het vertrouwen in de rest van de onderneming worden hersteld en zélfs stijgen.

Indien de crisis echter de competenties van het bedrijf in het geding brengt (en zeker de kern van de activiteit raken, zoals bij Toyota en BP), is de reputatieschade groter. Het bedrijf wordt immers verantwoordelijk geacht voor haar eigen activiteiten en daden. Gebrek aan competentie zou wel eens een symptoom kunnen zijn van een groter organisationeel probleem  en dysfunctie. Het volledige bedrijf krijgt mogelijk een stempel “onbekwaam” met zich mee. Dat het ook anders kan (open en transparant communiceren en ageren) bewees Kraft Foods deze zomer in eigen land met het terugroepen van de Betterfood koeken voor babys.

Maar de reputatieschade kan natuurlijk nog erger, zeker wanneer mismanagement van de competentiecrisis uitmondt in een integriteitscrisis. Vooral  wanneer de leiding van de onderneming onbekwaam is om het probleem snel te (h)erkennen en adequaat op te lossen, of erger nog, wanneer de leiding het probleem minimaliseert of probeert te verdonkerremanen. Het bracht uiteindelijk de topman van BP zelf in grote problemen. Of het is ook wat Kardinaal Danneels overkwam. Dan wordt de (non) aanpak van de crisis zelf een crisis.

(Deze column verscheen eerder in De Standaard)

———————————————————————————————————————–

Noot van HRMblogs: Fons Van Dyck is een van de sprekers op het seminar van HRMinfo.net (op 16/11/2010) over HR-communicatie en communicatie/marketing voor HR-dienstverleners. Meer info & aanmelding: www.HRMinfo.net/seminar-HRcom

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.