FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Filip De Saeger (ex Fides Consulting): twee nieuwe faillissementen en opnieuw actief in de HR-sector
published by , on 26/08/2010

De niet onbesproken ‘zakenman’ Filip De Saeger laat terug van zich horen. Met twee recente faillissementen (bvba AD Projects en NV Immo Zonnekant) en een nieuw initiatief op HR-vlak (European Academy). Zowel deze falingen als zijn kersverse zakelijke project doen heel wat vragen rijzen.

De faillissementen van bouwfirma AD Projects (op 12/8/2010, op dagvaarding) en van immobiliënbedrijf Immo Zonnekant (op 19/8/2010, op bekentenis) brengt de teller van het aantal falingen waarmee De Saeger als zaakvoerder of gedelegeerd-bestuurder betrokken is op vier (Mobiclub-Mobishop, Fides Consulting, AD Projects en Immo Zonnekant). Maar eigenlijk heeft deze serial-gefailleerde een vijfde bankroet op zijn conto: dat van HR Partners. Van die firma was hij echter geen zaakvoerder maar wel hoofdaandeelhouder en de feitelijke beslisser binnen het bedrijf. De zaakvoerder van AD Partners was een stroman: Dirk De Creus. Dat was De Saeger zijn toenmalige rechterhand, ruim tien jaar lang. Vandaag lust De Creus zijn ex compagnon wel rauw (omdat hij zich belazerd en misbruikt voelt) en likt hij zijn wonden. De Creus legde bij het gerecht ook erg bezwaarlijke verklaringen af over De Saeger en diens zakelijke onregelmatigheden – vooral over het gesjoemel in het kader van het faillissement van Fides Consultig en met de opledings- en adviescheques (zie verder). Het totale passief van al deze faillissementen is niet van de poes: minstens 3 miljoen euro, waarvan wellicht de helft RSZ- en belastingsschulden zijn.

Dat AD Projects uiteindelijk de boeken neerlegde is niet echt verwonderlijk. De firma had sinds november van vorig jaar immers het statuut van onderneming onder gerechtelijke reorganisatie (conform de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen in moeilijkheden(WCO), het vroegere gerechtelijk akkoord). In de meeste gevallen is dat slechts uitstel van executie en volgt er later toch een faillissement. Toen de rechtbank van kophandel op 22 mei weigerde om het gerechtelijke akkoord van AD Projects nog eens te verlengen, was het afwachten wie van de talrijke schudeisers de firma voor het eerst zou dagvaarden. Het WCO-dossier van AD Projects maakt gewag van 83 schudeisers. Ondertussen zijn er dat wellicht meer. Die 83 crediteuren waren toen goed voor een schuld van 963.776 euro.

De put die AD Projects achter laat bedraagt naar alle waarschijnlijkheid veel meer dan 1 miljoen euro. Zekerheid is er over een RSZ-schuld van 500.000 euro en ruim 300.000 euro schulden aan BNP Paribas Fortis (in het WCO-dossier van enkele maanden geleden is er sprake van 303.488 euro schuld aan BNP Paribas Fortis, waarvan 86.000 euro in overschrijding).

Het is de RijksSociale Zekerheid die AD Projects in faillissement dagvaardde. De RSZ-schuld van de firma is de laatste maanden fors toegenomen want in het WCO-dossier is er sprake van een tegoed van ‘slechts’ 225.280 euro aan de RSZ. De lening van BNP/Fortis is gedekt door een waarborg: de woning van Gunter Aerts, de voormalige eigenaar en ex zaakvoerder van AD Projects. Deze arbeider/stielman en manus doet al voor De Saeger was de drijvende kracht van AD Projects. De Saeger nam in 2008 de bvba Gunter Aerts, voor 106.000 euro (via een kapitaalsverhoging), over van zijn oprichter. Daarmee verwierf hij 85 % van de aandelen.

De meest recente jaarrekening van Immo Zonnekant (1/1-31//12/2008) maakt melding van een schuld van 288.000 euro, waarvan opvallend genoeg slechts 93.000 aan leveranciers en 195.000 ‘overige schulden’. De omvang van de werkelijke schuld op het moment van het faillissement is niet bekend, maar is vermoedelijk gestegen sinds het laatste boekjaar. Volgens insiders zijn de belastingen een belangrijke schuldeiser van Immo Zonnekant. De firma realiseerde aanzienlijke meerwaarde (iets van een 800.000 euro) de voorbije jaren met de verkoop van eigen onroerend goed. Die transactie betreft een pand en gronden in Aartselaar (Kontichsesteenweg 42) en Deurne (Santvoortbeeklaan 21-23). De belastingen op die meerwaarde werden echter nooit betaald en werd door de overheid gevorderd. Het neerleggen van de boeken is natuurlijk de ideale manier om eens en voor altijd van die belastingschuld af te zijn. Maar men riskeert er wel een verdacht faillissement en later een rechtszaak en mogelijke veroordeling mee. Maar daar draait De Saeger zijn hand niet voor om. Momenteel lopen er zeker twee, maar naar onze informatie meer, gerechtelijke onderzoeken naar vermoedelijke malversaties van de man: in het kader van het faillissement van Fides Consulting en met betrekking tot fraude met overheidssubsidies (zie verder). Zijn strafblad is ook niet meer blanco: in 2004 werd hij, als zaakvoerder van het in 2001 failliet verklaarde Mobiclub-Mobishop (faillissement dat pas in 2004 werd afgesloten), correctioneel tot drie maanden voorwaardelijk veroordeeld wegens onregelmatigheden.

Back in business in HR-markt

European Academy is de commerciële naam waaronder De Saeger sinds enige tijd opnieuw opleidingen en trainingen aanbiedt. Eigenlijk is hij nooit helemaal uit de HR-sector verdwenen want na het faillissement van Fides Consulting (februari 2008) is hij doodleuk blijven verder opereren onder de (grootsprakerige) naam Fides Business Group.

Maar blijkbaar is de naam Fides, met en zonder ‘Business Groep’ er achter, aangebrand. Vandaar de poging om via European Academy terug in business te geraken. Dat doet men ook door elke link naar Filip De Saeger te vermijden. Blijkbaar is eveneens die naam een handicap om vandaag nog zakelijk aan de bak te komen. Die wordt dan ook niet vermeld op de webstek van Fides Business Group en evenmin op die van European Academy of op enige andere website van een van De Saeger zijn nieuwste initiatieven. De betwiste ‘zakenman’ doet er ook alles aan om elke link tussen hemzelf en zijn vennootschap Axicon te verdoezelen.

Axicon is, sinds 21/12/2009, de nieuwe naam van het voormalige Ilys (voluit: International Luxery Yacht Services). Het bedrijf werd door De Saeger en zijn echtgenote Carina Dom opgericht op 24/8/2006. De verhuur van luxejachten moet blijkbaar niet echt succesvol geweest zijn want drie jaar en vier maanden later veranderde Ilys van naam (in Axicon), van maatschappelijke zetel en verbreedde het zijn al ruim gedefinieerde maatschappelijke doel tot onder meer reclame-activiteiten. En werd De Saeger als zaakvoerder vervangen door Xavier Coninckx (uit Schoten). Dat is erg opmerkelijk omdat Coninckx daarvoor, in de zomer van 2008, nog bij Ilys gewerkt heeft als jobstudent. In die periode was hij student ‘internationaal ondernemen’ aan de Artesis-hogeschool in Antwerpen (campus ex Karel De Grote-hogeschool). De huidige maatschappelijke zetel van Axicon (Hermelijnlaan 40 te 2900 Schoten) is tevens het privéadres van de nieuwe ‘zaakvoerder’. Die is, zoals Dirk De Creus dat was bij HR Partners (en Gunter Aerts een tijdlang bij AD Projects) echter een stroman en, vooral, een fantoche.

Deze wissel van zaakvoerder heeft geen invloed (gehad) op het aandeelhouderschap van de onderneming. Althans daar is geen melding van gemaakt bij de griffie van de Handelsrechtbank (wat desgevallend verplicht is). Filip De Saeger bezit dus vandaag nog steeds 76 % van de aandelen van Axicon, zijn echtgenote Carina Dom 24 % .

Vandaag is Axicon het nieuwste juridische vehikel van De Saeger. Vanuit deze bvba voert hij de meest uiteenlopende activiteiten: bouwen van websites (onder de handelsnaam Axiweb), het exploiteren van de online pralineshop pralinebox.be, het opzetten van een management-organisatie (waarvan onterecht beweerd wordt dat het een heuse vzw is: de Vlaamse Kamer voor Managers en Ondernemers *) en het verstrekken van opleidingen (via European Academy).

Axicon diende voor dat laatste een aanvraag tot erkenning in bij de Vlaamse overheid in het kader van de KMO-portefeuille (zowel voor de peiler ‘opleidingen’ als ‘advies’). Maar het ving bot want de ‘knipperlichten’ van de betreffende administratie hebben gewerkt. Indien European Academy op zijn website melding maakt van de KMO-portefeuille is dat dus op zijn minst misleidend want KMO’s die er beroep zullen nooit genieten van de subsidies (50 %, met tal van randvoorwaarden zoals een maximum op jaarbasis en per project) die de Vlaamse overheid daarvoor toekent. Dat is trouwens ook het geval voor wie in zee gaat met Fides Business Group, dat eveneens de illusie wekt erkend te zijn door de Vlaamse Overheid door info op zijn webstek te verstrekken over de KMO-portefeuille. Meer zelfs: er staat, letterlijk, ‘FIDES Business Group verzorgt en vraagt uw subsidiedossiers aan. Administratieve kost: 0.’ Geen enkel bedrijf dat op enige vorm gelieerd is (of kan worden) aan Filip De Saeger is echter door de Vlaamse overheid erkent als opleidings- of adviesverstrekker. Daar weet men wel beter, is De Saeger gekend en in het verleden gesanctioneerd als sjoemelaar.

In 2006 betrapte de Vlaamse Overheid Fides Consulting op grootschalige fraude met de voorganger van het huidige systeem van de KMO-portefeuille, de BEA opleidings- en adviescheques. Daarvoor werd het bedrijf destijds zijn erkenning ontnomen en diende men klacht neer bij het gerecht.

Dat Filip De Saeger nog steeds zijn eigen zelve is, dus voor geen kleinte vervaard en zijn hand niet omdraait voor een leugen meer of minder, bewijst hij met e-cademy **. Voorlopig is dat nog enkel een pagina op het internet, maar dan ééntje met niet minder dan twee misleidingen : vooreerst bestaat de zogenaamde Vlaamse Kamer voor Managers en Ondernemers (VKMO) niet – tenminste niet volgens de referentiedatabank van de vzw’s (op 25/9/2010). Het is tevens nogal bedenkelijk en lachwekkend om uit te pakken met de ‘gewaardeerde steun’ van een vzw (in werkelijkheid een spook-vzw) waar men zelf achter zit. Dat er ook nog een sociale netwerksite bestaat met die zelfde naam is wellicht niet toevallig maar een bewuste keuze om verwarring te zaaien en een graantje mee te pikken van die naamgenoot zijn reputatie, bekendheid en google page rank. Dit alles is Filip De Saeger ten voeten uit: list en bedrog, gebakken lucht en veel branie. De juridische rekening voor zo veel bravoure zal ongetwijfeld navenant zijn.

————————————————————————————————————–

Update 1/9/2010

Twee dagen na de publicatie van bovenstaande artikel werden op www.vkmo.be  en www.e-cademy.be,  twee vernoemde websites/initiatieven waarachter Filip De Saeger schuil gaat, wijzigingen aangebracht. De aanpassingen bewijzen, in zoverre dat nog nodig was, dat de informatie op de oorspronkelijke verse van die websites van bedrieglijke aard was.

* de website van de in werkelijkheid niet bestaande ‘Kamer voor Managers en Ondernemers’, die op de domeinnaam vkmo.be stond, werd daags na het verschijnen van ons artikel offline gehaald. Dat betekent evenwel niet dat er op het internet geen spoor meer van terug te vinden is. Onder meer via het cache-geheugen van Google kan dat nog altijd (en zal nog een hele poos het geval zijn). Tussen de zoekresultaten van Google op de term ‘Vlaamse Kamer voor Managers’ is er nog steeds een spoor terug te vinden van de inmiddels verdwenen VKMO-website.

** De pagina/webstek e-cademy.be is ondertussen foetsie. Dat URL redirect vandaag naar europeanacademy.be. Maar een Google-zoekopdracht op de term ‘e-cademy.be’ toont aan dat e-cademy.be voor de aangebrachte wijzigingen een specifieke webpagina was, met een eigen URL.

Misschien dient Filip De Saeger ook nog het volgende aan te passen: Wie naar het nummer belt dat vermeld wordt op de contactpagina van europeanacademy.be (03/369.11.32) wordt vandaag automatisch doorgeschakeld naar GSM-nummer 0475/400.400. Dat is het mobiele nummer van Carina Dom, de echtgenote van Filip De Saeger. Voor de publicatie van ons artikel was dat niet het geval en kreeg men de centrale receptioniste aan de lijn van het business center dat gevestigd is op het opgegeven adres (Uitbreidingsstraat 80 te Berchem). De contactpersoon van European Academy was, volgens het  zeggen van de dame aan het (telefonisch) onthaal, “ene Filip De Saeger, maar die is hier weinig”. Men kon hem, zo stelde de dame in kwestie, het best contacteren via e-mail. Het email-adres dat ze opgaf was Filip De Saeger zijn fides.be-adres.

Na de publicatie van bovenstaande artikel ontdekten we nog een paar andere voorbeelden van de huidige, stiekeme, activiteiten van Filip De Saeger. De man is vandaag blijkbaar van alle markten thuis. Men kan het nog zo gek niet bedenken of hij doet het. Maar er is één constante: de link met hem wordt altijd verhuld, is nooit open en bloot. Zo gaat hij ook schuil achter Factos: dat aan PR, communicatie én fondswerving doet.  Zijn betrokkenheid blijk uit zowel de DNS-gegevens van de domeinnaam factos.be (de licentienemer, Factotum De Sterhoeve, is een vennootschap van De Saeger. Het opgegeven telefoonnummer is dat van zijn privéwoning in Brasschaat en tevens het contactnummer van pralinebox.be) als het vermelde telefoonnummer op de webstek van Factos : 0800 80500.  Dit groene of gratis nummer (voor de beller) werd destijds ook door Fides Consulting gebruikt. Daar zijn vandaag op de website van de zogenaamde Fides Business Group nog sporen van terug te vinden. Maar de naam De Saeger zelf is wederom nergens te bespeuren: niet op Factos zijn website en niet op de DNS-fiche van de domeinnaam factos.be.

Tevens blijkt Filip De Saeger te maken te hebben met bouwbedrijf Aurento uit Kruishoutem. Officieel, volgens de publicaties in het Staatsblad, is er geen enkele band tussen De Saeger en de bouwfirma maar het GSM-nummer dat wordt vermeld op de contactpagina *van de website van het bedrijf (0495/210210) is er een van Filip De Saeger. Wij zijn in het bezit van een oude business card van hem als ‘bestuurder-directeur’ van Fides Consulting & Communication (met adres Luitenant Lippenslaan 52 te 2140 Antwerpen) met dat GSM-nummer op.

Het is tevens fascinerend vast te stellen dat de bvba Aurento, die in september 2009 in opgericht, op zijn webstek laat weten ‘meer dan 20 jaar ervaring’** te hebben op het vlak van nieuwbouw, verbouwingen, renovaties, schrijnwerken en interieurprojecten – stuk voor stuk de werkterreinen van het voormalige AD Projects. Terwijl bovendien de officiële zaakvoerder, maar wellicht stroman van De Saeger, Frank Meert, geboren is in 1986. Toen hij ‘zijn’ firmaatje oprichtte was de man 23 jaar. Het lijkt er sterk op dat Meert bij Aurento de zelfde rol speelt als wat Xavier Coninckx vandaag bij Axicon doet (en Gunter Aerts een tijdlang bij AD Projects en Dirk De Creus bij onder meer HR Partners deden – zie hier boven) : die van façade-zaakvoerder. Gezien de precedenten bij het faillissement van Fides Consulting zou het tevens niet verwonderlijk zijn indien goederen van AD Projects, op niet koosjere wijze (want onder meer tijdens de ‘verdachte periode’ van het faillissement), zouden zijn ‘overgeheveld’ naar sectorgenoot Aurento. Dat er onderdelen van de activa van Fides Consulting op die manier ontdragen en opgeslagen werden in de gebouwen van het voormalige Plastex n.v. (een Antwerpse bouwer/installateur van zwembaden waar De Saeger op een bepaald moment ook mee verbonden was, als aandeelhouder én op operationeel vlak, en dat eveneens op bijzonder intrigerende wijze in 2009 de boeken neerlegde) werd door verschillende getuigen, waaronder ex Plastex-medewerkers, verklaard aan de gerechtelijke politie en valt in de respectievelijke PV’s van verhoor te lezen.

Het ziet er sterk naar uit dat Filip De Saeger zijn verschalkingen veel verder reiken dan tot hiertoe was geweten, dan hier boven werd onthuld. Ze hebben zelfs heuse Fantômas-trekjes. ‘Fantômas’ is een personage uit de boeken van het Franse auteursduo Pierre Souvestre en Marcel Allain. Hun boeken werden later verfilm door regisseur Louis Feuillade. Het romanpersonage Fantômas was een crimineel die meester was in het zich vermommen. Daardoor kan hij op eender welk moment, onder eender welke gedaante verschijnen.

Op dat vlak heeft De Saeger veel gemeen met zijn kompaan Alexander Dresen. Die is de laatste tijd eveneens erg bedrijvig (en eveneens nogal onhandig) in het proberen te verhullen van zijn betrokkenheid bij allerlei zakelijke initiatieven. Samen met Dresen (en Ludo Pyis, die echter een minder actieve rol speelt) gaat De Saeger schuil achter de anonieme lasterlijke en leugenachtige website rechtvanantwoord.com. Ook de redenen van al die geheimzinnigheid rond hun huidige zakelijke bezigheden delen De Saeger en Dresen : uit het visier blijven van gerecht en schuldeisers. En er voor te zorgen dat die op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op inkomsten die bekomen worden/werden via nieuwe activiteiten. Minstens tot die faillissementen afgesloten zijn en men, als bestuurder, verschoonbaar is verklaard. Vooral dat laatste dreigt voor De Saeger een moeilijke aangelegenheid te zullen worden – zeker in het geval van de faling van Fides Consulting. Ook dat heeft De Saeger gemeen met Dresen : beiden zitten die in het zelfde, niet erg comfortabele noch benijdenswaardige, schuitje.

Update 13/9/2010

Zoals te verwachten was, zijn er na onze onthullingen over de band tussen Filip De Saeger en Aurento wijzigingen aangebracht aan de website van het bedrijf. Desondanks die aanpassingen, in casu de verwijdering van de compromitterende informatie (de aanwijzingen/bewijzen voor de relatie tussen De Saeger en het bedrijf), zijn er vandaag, via google in het algemeen en het cache-geheugen van de zoekmotor in het bijzonder nog sporen terug te vinden van de oorspronkelijke maar inmiddels gewiste gegevens op aurento.be. Het betreft zowel het GSM-nummer van Filip De Saeger als de zinsnede dat het bedrijf, dat in september 2009 is opgericht, ‘al meer dan 20 jaar actief is‘. Dat beide zaken wel degelijk op de website vermeld stonden blijkt niet enkel uit een simpele zoekopdracht op ‘Aurento.be contact’ en ‘Aurento.be meer dan 20 jaar’ maar ook uit wat voorlopig nog  zichtbaar is van de website zelf in google-cache (en dat eveneens voor zowel de de ‘20 jaar vermelding‘ als het telefoonnummer).

Update 14/2/2011

HRM Net failliet, zaakvoerder Filip De Saeger persoonlijk bankroet

Update 30 november 2012

Filip De Saeger veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar beroepsverbod


Reactions (1)
  • Dirk Verschaeren says:

    Ik ben blij op deze manier op de hoogte blijven van de never ending story FDS. Langs de andere kan ook weer niet blij herinnerd te worden aan het deficit van + € 50.000,- waar ik nu persoonlijk nog steeds de gevolgen van draag.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.