FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Olympisch estafetteteam
published by , on 18/05/2010

Ons onderwijs- en arbeidsmarktbestel besteedt te weinig aandacht aan preventie. We zetten nog veel te veel in op remediëring wat niet alleen een verspilling van geld en middelen inhoudt maar ook en vooral een verspilling van talenten.

Zo zijn er in het onderwijs heel wat initiatieven en maatregelen om schooluitval te voorkomen. “Aanval op de uitval” luidt het devies van het Nederlands Onderwijsdepartement waar men gelijkluidende problemen kent. Helaas richten die initiatieven zich hoofdzakelijk op jongeren die al “uitgevallen” zijn. Ze houden hen vast in een remediërende aanpak en dat werkt niet. Deze jongeren zijn immers al – vaak door het watervalsysteem in het secundair onderwijs – “vernederd” in hun onderwijsloopbaan, hebben hun motivatie verloren en keren zich af in alles wat naar school en leren ruikt. Helaas neemt deze groep eerder toe dan af. Hoeft het gezegd dat deze jongeren veelal gedoemd zijn tot een precaire beroepsloopbaan! Hoe kan je hen als ze een stap op de arbeidmarkt zetten toch motiveren om zich “bij te scholen” als het etiket “scholing” bij hen een negatieve connotatie oproept? En zelfs al lukt dan toch voor sommigen van hen zo’n bijscholing, omwille van de praktijk- en bedrijfsgerichtheid ervan, dan nog is er veel tijd, geld en energie aan verloren gegaan.

Maar ook op de arbeidsmarkt sluiten we nog te veel werkzoekenden op in remediërende acties. We laten mensen nog steeds eerst werkloos worden vooraleer we aan herplaatsing en competentieversterking denken. Je moet van “insider” blijkbaar eerst “outsider” worden om terug “insider” te kunnen worden … ook al tonen alle studies aan dat het enorm moeilijk is om vanuit een positie van outsider, zeker als dat een tijdje duurt, terug een plaats als insider te bemachtigen. Ons arbeidsmarktarsenaal wordt immers pas ingezet als men zijn job heeft verloren of, in het “beste” geval, als men bedreigd wordt met ontslag. Dan worden werkzoekenden “vastgepakt” in een sluitende begeleidingsaanpak maar hoeveel beter zou het niet zijn indien het niet zover zou moeten komen!?

Is in onderwijs en arbeidsmarkt meer preventie mogelijk? Natuurlijk wel maar dan moeten we van jongsaf aan een nadrukkelijke en gemeenschappelijke strategie van talentontwikkeling hanteren. Het begint met kinderen en jongeren aan te spreken op hun talenten, interessesferen en competenties … vanuit een coachende, gidsende en persoonsgerichte onderwijsomgeving. Deze talentontsluitende aanpak moet worden verdergezet en versterkt door de arbeidsmarktactoren (bedrijven, HRM, intermediairen, …) zodat burgers zich op elk moment gesterkt weten in de uitbouw van hun “talentenloopbaan”.

Onderwijs en arbeidsmarkt kunnen zich hierbij laten inspireren door Kim Gevaert. Ze wist dat ze als sprintster nooit een Olympische medaille zou behalen maar besefte dat dit wel mogelijk was in een sterk estafetteteam. Momenteel vallen we met onze estafettepraktijken onderwijs-arbeidsmarkt zeker niet in de Olympische medailles en moeten we nog flink oefenen in het doorgeven van de stok. Maar als we dezelfde doelstelling hanteren, in team willen lopen, mekaar versterken en de stok juist willen doorgeven kunnen we vroegtijdige uitval voorkomen. Dan werken we echt pro-actief en laten we eenieders talent optimaal bloeien.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.