FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Het jaar van de vrouw
published by , on 15/03/2010

Bijna wekelijks worden we rond de oren geslagen met nieuwe arbeidsmarkttrends. Des te verwonderlijker dat een echte megatrend slechts zelden het nieuws haalt: de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt. De trend zette in in de jaren ’60. De oprukkende consumptiemaatschappij en de ontdekking van ‘de’ pil waren twee belangrijke drivers voor het betreden van de vrouw op de arbeidsmarkt. In feite ging het om een terugkeer want echt nieuw was de komst van de vrouw op onze arbeidsmarkt uiteraard niet. Het verschil met vroeger is dat het nu om een definitieve intrede ging.

Echt gemakkelijk is deze terugkeer voor vrouwen niet geweest. Zo strooiden de economische crisissen van de jaren ’70 en begin de jaren ’80 flink wat roet in het eten. Het combineren van gezin en arbeid bleek ook al geen gemakkelijke klus. Maar deze gebeurtenissen konden de trend niet keren. Vrouwen bouwden systematisch hun positie op de arbeidsmarkt verder uit.  Ze gingen massaal studeren en bleken na verloop van tijd ook betere resultaten te halen dan de mannen. De arbeidsmarkt en de bedrijven pasten zich aan aan de nieuwe situatie. En ook de tertiarisering van onze economie speelde in het voordeel. De gevolgen op de arbeidsmarkt bleven dan ook niet uit.

In de jaren ’80 hadden vrouwen het nog veel moeilijker om zich te integreren op de arbeidsmarkt. Zelfs met een identiek diploma scoorden vrouwen slechter dan mannen. In de 21ste eeuw is dit volstrekt verleden tijd. Vrouwen integreren zich nu zelfs sneller dan mannen. Maar hoe kleurt het plaatje voor de totale arbeidsmarkt?  Ook daar zijn de evoluties gunstig. In 2009 telden we in Vlaanderen voor het eerst meer mannelijke dan vrouwelijke werklozen. Omdat er meer mannen dan vrouwen werken ligt de werkloosheidsgraad voor vrouwen wel nog hoger. De vraag is echter hoe lang dit nog het geval zal zijn. In januari jongstleden bedroeg deze werkloosheidsgraad bij mannen 7,17 tegenover 7,83 voor de vrouwen.  In 2000 lag deze werkloosheidsgraad bij vrouwen nog bijna dubbel zo hoog (respectievelijk 4,48 en 8,14. Het is helemaal niet uit te sluiten dat de werkloosheidsgraad voor vrouwen dit jaar onder deze van de mannen komt te liggen. We kunnen rustig van een kantelmoment op onze arbeidsmarkt spreken. Uniek is Vlaanderen in deze niet. De werkloosheidsgraad voor vrouwen lag in de UK, Ierland en de Baltische staten in 2008 reeds lager dan deze voor mannen.

Dit alles mag ons niet uit het oog doen verliezen dat de verschillen inzake werkzaamheidsgraad nog steeds zeer groot blijven. Deze kloof bedraagt nog steeds meer dan 10 procentpunten. In alle Europese lidstaten is de mannelijke werkzaamheidsgraad hoger dan deze voor de vrouwen. De slotsom is duidelijk. 2010 wordt het jaar van de vrouw maar daarmee is zeker nog geen eindpunt gezet achter de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt.

(Deze column verscheen eerder in De Morgen)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.