FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
De Brusselse Muur
published by , on 01/12/2009

Vorige week was de aandacht van de hele wereld gericht op Berlijn. Op indringende en emotionele wijze werd de twintigste verjaardag van de val van de Berlijnse muur herdacht. Voor arbeidsmarktdeskundigen heeft Berlijn een bijkomende speciale betekenis. Tot voor kort was Berlijn de Europese hoofdstad met de hoogste werkloosheid. Brussel stond traditioneel op de tweede plaats. Wat weinigen weten is dat Brussel sinds 2008 Berlijn van de eerste plaats heeft gestoten. Onze hoofdstad geniet nu de trieste eer de Europese hoofdstad met de hoogste werkloosheid te zijn. Er is ook geen enkel land in de Europese Unie waar het verschil in werkloosheidsgraad zo groot is tussen de hoofdstad en het landelijk gemiddelde. In de meeste Europese landen wijkt dit landelijk gemiddelde zelfs niet veel af. Naast België is dit enkel in Duitsland en Oostenrijk het geval.

Brussel kent een gigantische mismatch tussen vraag en aanbod. In geen enkele regio in België zijn zoveel jobs beschikbaar. Puur economisch bekeken is Brussel een topregio met een uitstekende productiviteit. In geen enkele vergelijkbare Europese regio ligt de output per gewerkt uur hoger. Maar de groeimotor sputtert. De economische groei is sinds 1995 middelmatig. Sinds 2001 worden er nauwelijks banen gecreëerd. Bovendien is de groei
verschoven naar het hinterland van Brussel (Halle Vilvoorde en Waals Brabant). Het grootste probleem zit echter in de aanbodzijde. De Brusselse jobs worden voor een flink stuk ingenomen door pendelaars uit Wallonië en Vlaanderen. Daarnaast is er een uitgebreide hooggeschoolde internationale gemeenschap. Veel Brusselse werklozen beschikken niet over de vereiste competenties om in aanmerking te komen voor de beschikbare vacatures. Voor een stuk heeft Brussel te maken met een probleem waar alle grotere steden mee te kampen hebben. Grotere steden trekken nu éénmaal de onderkant van de samenleving aan. Ook in Vlaanderen tellen de grotere steden zoals Gent en Antwerpen gemiddeld meer werklozen. Maar in Brussel is dit alles heel sterk uitvergroot. De benchmark met andere Europese hoofdsteden is ontluisterend. De groep werklozen in Brussel bestaat voor een flink deel uit allochtonen die niet beschikken over de juiste scholing. In Brussel komt daar nog eens het taalprobleem bij. De meeste allochtonen kennen geen Nederlands wat hun kansen op jobs in de Brusselse rand bemoeilijkt. Het institutioneel kluwen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgt ervoor dat een aangepast beleid voor deze groep moeilijk van de grond komt. Het overhevelen van de arbeidsbemiddeling van de gewesten naar de gemeenschappen zou een deel van de oplossing zijn maar is politiek onhaalbaar. Het ziet er niet naar uit dat de Brusselse muur snel zal vallen.

(Deze column verscheen eerder in De Tijd)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.