FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Slim afslanken met de ark van Noach
published by , on 24/11/2009

De crisis woedt nog steeds door, en nog veel organisaties zien zich verplicht af te slanken. Bij vorige crisissen hebben organisaties die lineaire maatregelen genomen hebben, zoals afscheid nemen van mensen vanaf een zekere leeftijd, veel problemen gehad omdat ze belangrijke know how kwijt waren. Dit uit zich niet alleen bij het oplossen van kennisintensieve problemen op korte termijn maar ook wanneer men weer verder wil groeien eens de crisis voorbij is. Zo is er een berucht verhaal van een grote industriële onderneming die in de crisis begin jaren 90 alle ouderen op (brug)pensioen stuurt. Wanneer de economie daarna weer aantrekt wil men een nieuwe productielijn bouwen. Maar men krijgt die niet meer draaiend. Na veel tijd- en geldverlies vraagt men dan uiteindelijk enkele gepensioneerden terug om de lijn dan finaal in orde te krijgen. Gelukkig waren er die nog. Gelukkig, want er is niet alleen het leeftijdsrisico, maar als men ook ervaren mensen voor hun pensioenleeftijd laat vertrekken, dan kunnen ze in een nieuwe job terecht komen die hen niet toelaat om nog freelance hun vroeger bedrijf te helpen.

warmoes5.jpg

Gelukkig heeft Kennismanagement technieken ontwikkelt om de onbewuste zgn. taciete vakkennis over te dragen van Seniors naar Juniors. Maar dan moet je dus wel zeker zijn dat je voldoende experten in huis blijft houden, ook in periode van crisis. Net zoals Noach in zijn ark van elke diersoort er twee meenam om na de zondvloedcrisis de wereld weer op te starten, zo is het ook belangrijk dat een organisatie in elk belangrijk kennisdomein minstens twee experten behoudt. Het is een oefening die langs twee kanten kan benaderd worden:

  1. Top-down. Wat zijn belangrijke kennisdomeinen? Wie zijn onze beste experts? Wie van hen heeft een mentaliteit om kennis te delen?
  2. Bottom-up. Als een persoon wegvalt, voor welke kritische kennis kwam men bij deze? En naar wie kan men nog gaan?

Idealiter doet men deze oefening ook buiten crisistijd, omdat kritische kennis ook kan wegvallen door ziekte, of veranderen van bedrijf. En ook dan mag een domein niet afhankelijk zijn van 1 persoon. Trouwens, om nieuwe kennis te creëren is het belangrijk dat verschillende experts van elkaar leren, in dialoog gaan en elkaar uitdagen,… kortom wanneer ze een Community of Practice vormen.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.