FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Conditietraining voor bedrijven
published by , on 28/09/2009

Hoewel de crisis heel wat werkgevers doet afzien, is het essentieel dat ze zorg blijven dragen voor de gezondheid van hun onderneming om op langere termijn te kunnen overleven. Die visie vormt ook het uitgangspunt van een wereldwijd onderzoek dat Arthur D. Little onlangs uitvoerde om te achterhalen wat de crisis voor bedrijven betekent en hoe ze zich kunnen voorbereiden op het herstel.

Uit dat onderzoek kan afgeleid worden dat er een drietal types van acties zijn die volgens de
geënquêteerde bedrijfsleiders van vitaal belang zijn om sterker uit de crisis te komen: zogenaamde ‘hygiëne’-acties, ‘fitness’-acties en ‘krachttraining’-acties. Hygiëne-acties zijn erop gericht om te voorkomen dat een bedrijf besmet raakt door de crisis en verder begint te verzwakken. Men probeert het bedrijf zo gezond mogelijk te houden door het invoeren van tijdelijke werkloosheid, crisistijdskrediet, collectieve arbeidsduurvermindering, inleverings-cao’s, jobrotatie, etc.

Herstructureringen zijn te mijden, maar als er niet aan te ontkomen valt, moet er eerste hulp bij ontslag geboden worden. Die hulp bestaat uit het opzetten van een tewerkstellingscel, kwalitatief outplacement, “tailor made” – bemiddelingsdiensten en attestering van in het bedrijf verworven competenties.

Een goede hygiëne op zich zal echter niet volstaan om de impact van de crisis te matigen en
daarna opnieuw topprestaties te leveren. Bedrijven moeten namelijk ook het menselijk kapitaal dat ze bewaren, fit houden. Daarom moet er aan conditietraining gedaan worden bijvoorbeeld door het vormings-, trainings- en opleidingsaanbod sterker te promoten of uit te breiden, de kwaliteit van de arbeid te verbeteren, loopbaanoriëntatie aan te bieden. Dat soort van ‘workouts’ vergroot het uithoudingsvermogen van een onderneming en vormt zo de motor voor een spoedig herstel en toekomstige successen.

Niet alleen is het een must om te gaan bedrijfsfitnessen, er moet ook spiermassa gekweekt worden om solide groei en conjunctuurbestendige ontwikkeling mogelijk te maken. Acties die de crisis overstijgen en de basis vormen van een duurzame langetermijnstrategie, bouwen voort op een organisatiebreed competentiebeleid, een sterk HR-management met oog voor diversiteit, een inventieve en innovatieve arbeidsorganisatie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Bedrijven die dat doen, stellen hun bodybuildingsprogramma ook open voor hun partners en
stakeholders zodat deze ook sterker worden. Kortom, het komt er als werkgever momenteel op aan om de conditie van de bedrijfscompetenties op peil te houden, om concurrentieel scherp te staan, om talent te trainen. Kwestie van meteen te kunnen pieken zodra de conjunctuur weer aantrekt.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.