FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Activering blijft noodzakelijk
published by , on 05/09/2009

De gevolgen van de economische crisis doen zich meer en meer gevoelen. Er gaan banen verloren en er worden veel minder nieuwe gecreëerd. De werkloosheid stijgt. Heeft het dan nog zin om zo in te zetten op het activeren van werkzoekenden zo vroegen een aantal arbeidsmarktdeskundigen zich de voorbije weken af.  Het antwoord is duidelijk ja. Hiervoor zijn verschillende redenen te bedenken.

Vooreerst is er de les van de geschiedenis. In het verleden was er in dit land geen sprake van activering van werkzoekenden. Bij elke economische crisis werden velen werkloos. Slechts een gedeelte van hen ging bij de herneming van de economie weer aan het werk. Zo creëerden we onze structurele werkloosheid die samen met onze staatsschuld nog steeds als een molensteen rond de nek van onze economie hangt. Het laatste wat we moeten doen is de fout van het verleden herhalen. Het activeren van werkzoekenden is nu nodig om hen de gelegenheid te geven straks weer te kunnen aanpikken.

De arbeidsmarkt draait weliswaar op een veel lager pitje maar is niet tot stilstand gekomen.  Vacatures ontstaan niet alleen uit jobcreatie maar ook omdat werknemers om allerlei redenen tijdelijk of definitief hun jobs verlaten.   Velen worden uiteraard niet vervangen maar dit geldt niet voor iedereen. Door werklozen te blijven activeren slaagt men erin om minstens een deel van die vacatures door hen te laten invullen. In het verleden werden deze jobs vooral door nieuwkomers ingevuld en bleven de werklozen in de kou staan. Deze fout maken we best niet opnieuw.

Blijkbaar hebben sommigen een nogal beperkte visie op het arbeidsmarktinstrument activering. Het gaat in deze om een zeer breed begrip. Activering kan op heel verschillende wijzen worden ingevuld.  Dat geldt niet alleen voor de doelgroep voor wie het instrument wordt ingezet maar ook voor de periode. Het spreekt vanzelf dat er in de huidige tijd andere accenten moeten worden gelegd.

In de huidige periode moet vooral worden ingezet op het verwerven van meer arbeidsmarktgerichte competenties. Mensen moeten de kans krijgen om een nieuw vak te leren. Dit is het uitgelezen moment om meer langdurige opleidingen aan te bieden. In tijden van hoogconjunctuur gaat het bij activering veel meer om het snel invullen van vacatures. Voor degenen die nu werkloos worden, biedt de nieuwe situatie een uitgelezen kans om zich breed te heroriënteren op de arbeidsmarkt.

Er is dus geen enkele reden om het activeringsinstrument minder te gaan gebruiken in het arbeidsmarktbeleid. Wel dient er meer aandacht te gaan naar opleiding in plaats van het direct toeleiden naar werk.

(Deze column verscheen eerder in De Tijd)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.