FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
‘Leer krachten ontdekken
published by , on 27/07/2009

Al geruime tijd dring ik er bij werkgevers op aan om bij het rekruteren niet enkel oog te hebben voor de diploma’s die kandidaten kunnen voorleggen, maar ook – en vooral – voor de competenties waarop ze kunnen bogen. Zoals blijkt uit de studie schoolverlaters van de VDAB, is een diploma doorgaans een noodzakelijke voorwaarde voor een vlotte intrede in de arbeidsmarkt. Maar vanuit een loopbaanperspectief zijn de ‘niet op de schoolbanken verworven’ competenties meestal representatiever voor het professionele potentieel van werkzoekenden en werknemers dan alleen hun scholingsgraad of onderwijskwalificaties. Rekening houden met competenties bij het screenen en selecteren van kandidaten, biedt bovendien heel wat meer mogelijkheden om de beschikbare arbeidsreserve ten volle te benutten en vacatures efficiënt in te vullen. En dat is zeker geen overbodige luxe als het gaat om knelpuntvacatures.

Knelpuntvacatures? Jazeker, zelfs in tijden van crisis blijven nog een heleboel vacatures behoorlijk lang openstaan bij gebrek aan geschikte kandidaten. Een aantal sectoren kampt met structurele tekorten. De vraag is echter of dat soort van ‘knelpuntsectoren’ wel voldoende slim inspeelt op de kansen die vandaag op de arbeidsmarkt opduiken. Neem nu bijvoorbeeld een sector als het onderwijs. Het afgelopen jaar goed voor duizenden vacatures en prominent vertegenwoordigd op de lijst met knelpuntberoepen van 2008. Eind april liepen er in het basisonderwijs 15 procent meer vacatures binnen dan vorig jaar, in het secundair onderwijs zelfs 24 procent. Met vele honderden openstaande jobs voor leraars luidde het onderwijs in de media recent de alarmbel over het ‘lerarentekort’ .

Een structureel lerarentekort is inderdaad een reëel gevaar en een voorbode van de knelpunteconomie die op ons afkomt als gevolg van de vergrijzing en ontgroening van de Vlaamse bevolking. Het is dan ook hoog tijd dat er drastisch ingegrepen wordt. Beproefde remedies hebben ongetwijfeld hunnut. Maar men kan in de toekomst niet alles inzetten op het aantrekken van jonge afgestudeerden. De arbeidsmarkt is véél rijker. Dan moet men wel een competentiebril (durven) opzetten en bewust durven afstappen van een eenzijdig op diploma’s gebaseerde aanwervingspolitiek in de onderwijsinstellingen en er resoluut voor opteren om ook buitenschoolse competenties te valoriseren.

Dat zo’n alternatief vruchten afwerpt, weet ik uit eigen ervaring. Om voldoende instructeurs met kennis van zaken te vinden voor zijn beroepsopleidingen, recruteerde de VDAB bij de economische crisis van de jaren tachtig aktief bij de ervaren vaklui en meestergasten die toen zonder werk vielen. Naast hun technische expertise hebben die als troef dat ze vertrouwd zijn met de dynamiek van de bedrijven en over een eigen netwerk van werkgevers beschikken. Ze weten zeer goed wat er op de werkvloer van hun cursisten verwacht zal worden en kunnen hen daardoor des te beter voorbereiden en aanbevelen. Zich snel inwerken en al doende pedagogische vaardigheden ontwikkelen blijkt niet echt een probleem. Bovendien hebben de voorbije jaren uitgewezen dat deze instructeurs ook zeer loyaal zijn. De meesten blijven tot hun pensioen bij de VDAB aan de slag. Maar zij verliezen hun loyauteit ook niet tav de sector waarin ze hun carrière begonnen zijn.

Op korte termijn dienen er zich dus wel degelijk tastbare oplossingen aan voor het huidige
lerarentekort, zeker voor het technisch en beroepsonderwijs. De vele ervaren werknemers die
momenteel uitgestoten worden door een industrie in crisis, vormen in principe een welgekomen competentiepool waaruit het onderwijs makkelijk de benodigde leerkrachten zou kunnen putten.

Op voorwaarde uiteraard dat er afstand wordt genomen van het primaat van de diplomacultuur die het onderwijs zelf stilaan aan het ondermijnen is. Scholen moeten dringend leren alle potentiële krachten te ontdekken door waardevolle competenties op de arbeidsmarkt te (h)erkennen. Anders zal het onderwijs zelf het eerste slachtoffer zijn in de “War on Talent”.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.