FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Tips voor de grote transitie
published by , on 17/06/2009

Voor tienduizenden schoolverlaters staat het binnenkort weer te gebeuren.  Ze sluiten een belangrijke periode in het leven af en ze starten een nieuwe fase. Ze sluiten een periode af waarbij de nadruk lag op vorming en opleiding en gaan over naar één waarbij de nadruk zal liggen op betaalde arbeid.  Eigen aan elke transitie is dat dit gepaard gaat met grote onzekerheid.  Nu komt daar de economische crisis bovenop.  Geraken wij wel aan werk vragen veel jongeren zich af.  De vraag kan positief worden beantwoord.  Ja, de grote meerderheid van de jongeren zal werk vinden op voorwaarde dat men minstens in het bezit is van een diploma middelbaar onderwijs en men zich niet al te kieskeurig opstelt.

Uit recent onderzoek van het Vlerickinstituut blijkt dat afgestudeerden van het hoger onderwijs zich goed bewust zijn van hun arbeidsmarktkansen (De Morgen 11/06).  Het zich minder kieskeurig opstellen betekent evenwel niet dat men om het even wat moet aannemen.  Wie gedurende langere tijd een job uitoefent onder het eigen kwalificatieniveau zal op termijn kwalificaties verliezen.  Wie dergelijke job dus aanneemt blijft er best niet te lang in zitten.  Over het algemeen is het gemakkelijker om een baan te vinden vanuit een andere baan dan vanuit de werkloosheid.  Wel moeten jongeren er zich van bewust zijn dat het gemiddeld langer zal duren vooraleer men een eerste job vindt.  Het is cruciaal om niet snel de moed te verliezen en frustraties onder controle te houden.  Met een gefrustreerd gemoed scoor je minder goed bij een sollicitatie.

Vrouwelijke schoolverlaters kunnen met meer vertrouwen de arbeidsmarkt betreden dan de mannelijke collega’s.  De meest recente schoolverlatersonderzoeken van de VDAB tonen duidelijk aan dat vrouwelijke schoolverlaters het beter doen dan de mannelijke collega’s.  Eindelijk krijgen de vrouwen loon naar werken want ze haalden al lang betere schoolresultaten, alleen werd dit niet vertaald naar de arbeidsmarkt.  Nu, dus wel.

Wie na het secundair onderwijs twijfelt tussen verder studeren en het betreden van de arbeidsmarkt dient niet lang na te denken.  Op voorwaarde dat er een redelijke kans is op slagen, verdient het aanbeveling om verder te studeren.  Hoe hoger men heeft gestudeerd hoe beter de gemiddelde. kansen op de arbeidsmarkt.  Men is niet alleen minder werkloos bovendien vertaalt zich dit ook in een hoger salaris. Dat verschil loopt tijdens de loopbaan alleen maar op. De invloed van het niveau van het diploma blijft gedurende de gehele loopbaan gelden, ook na twintig jaar!. Het is in principe mogelijk om na het betreden van de arbeidsmarkt, verder te studeren via avondonderwijs maar dit is maar voor weinigen weggelegd.

Dergelijke combinaties van werken en leren zijn zwaar.  Ook is het zo dat het verschil in onderwijsniveau meestal niet wordt weggewerkt via het volgen van korte bedrijfsopleidingen.  Het spreekt echter vanzelf dat doorstuderen nu niet betekent dat er later in de loopbaan niet meer moet bijgeleerd worden.  Wie er aan denkt om zonder diploma middelbaar onderwijs de arbeidsmarkt te betreden begaat een grote stommiteit, zelfs als er op dit ogenblik uitzicht is op een job.  De kans op werkloosheid tijdens de loopbaan zal altijd op de loer liggen.

Wie op dit ogenblik totaal niet weet welke keuze te maken kan er aan denken om er even uit te trekken.  Maak nu maar die wereldreis, later komt het er wellicht niet meer van.  Tijdens zo’n reis leren jongeren trouwens veel zaken die later van pas kunnen komen.  Je plan trekken, zelf initiatief nemen, contacten leggen met anderen en omgaan met culturele diversiteit zijn belangrijke competenties om te slagen op de arbeidsmarkt.  Men hoeft vanzelfsprekend niet op wereldreis te gaan om er even uit te stappen.  Men kan ook vrijwilligerswerk doen of een baan aannemen.

De zoektocht naar een eerste baan is ook de start van een lange loopbaan.  Hoe deze zal verlopen zal afhangen van de economische toekomst van dit land en de wijze waarop we onze arbeidsmarkt inrichten.  Maar veel zal ook van de jongeren zelf afhangen.  Onvermijdelijk dringen zich daarbij heel wat keuzes op.  Om deze keuzes te kunnen maken moet men vooreerst goed weten waar men zelf staat in het leven.  Door welke waarden wordt men gedreven, wat vindt men zelf belangrijk?.  Het valt dikwijls niet mee om hier achter te komen.  Vreemd dat men dit niet op school leert.  De dag van vandaag bestaan er gelukkig goed uitgewerkte vragenlijsten die jongeren verder kunnen helpen in deze zoektocht.  De meest invloedrijke is deze van de Amerikaanse sociaal psycholoog Schein.  De mogelijkheden tijdens een loopbaan zijn in elk geval veel groter dan de meesten beseffen.  Het is aan de jongeren van nu om deze te benutten.

(Deze column verscheen eerder in De Morgen)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.