FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Bange Baron
published by , on 01/06/2009

In een recent vraaggesprek met Trends voorspelt Baron Buysse dat onze regio er in de toekomst gigantisch veel armer op wordt. Als een icoon van de Vlaamse en Belgische ondernemingswereld spreekt dan wordt er terecht geluisterd. Jammer dat zo’n window of opportunity dan gigantisch wordt gemist.

Vooreerst dit, wie denkt met dergelijke boodschap een draagvlak voor verandering te creëren zit grondig fout. Dergelijke boodschappen wakkeren alleen maar de angst bij grote delen van de bevolking aan. Het werknemersvertrouwen is op dit ogenblik, zelfs als we abstractie maken van de huidige economische crisis, lager dan 10 jaar geleden. Dit is onder meer een gevolg van de systematische bangmakerij van de gewone man door een bepaalde elite. Als veel mensen bang zijn dan komt daar meestal niet veel goeds uit. En dan is men verbaasd dat populistische partijen in de lift zitten. .

Belangrijker dan een beoordeling van de opportuniteit om een boodschap mee te delen is de inhoud ervan.. Deze luidt: ‘we worden in de toekomst gigantisch veel armer’. Klopt dit?  Dit zal de toekomst uiteraard moeten uitwijzen en het zal evident afhangen van de acties die onze maatschappij in deze onderneemt. Maar er zijn zeker redenen om te twijfelen aan deze onheilsboodschap. Toevallig verscheen vorige week ook ‘de sociale staat van Vlaanderen’, een overzicht van de evolutie in deze regio de voorbije 25 jaar. Wat blijkt?  We zijn er economisch en sociaal op heel veel vlakken sterk op vooruitgegaan.

Wie moeite doet om zich terug te verplaatsen naar het jaar 1983 zal zich herinneren dat ook toen de onheilsprofeten de wind in de zeilen hadden. Banen zouden er sowieso niet meer bijkomen. Door de crisis en de technologische evolutie konden er enkel banen sneuvelen. 25 jaar later blijkt dat er in Vlaanderen een kwart meer banen zijn dan toen en dan hebben we het in Europees perspectief niet eens goed gedaan. Het algemeen maatschappelijk gevoel was er in 1983 één van défaitisme. No future. Het kon alleen maar slechter gaan. Wie toen durfde voorspellen waar we nu effectief zijn uitgekomen zou zeker niet ernstig zijn genomen.

De crisis plaatst onze samenleving voor gigantische uitdagingen. Het politieke klimaat stemt niet tot optimisme en de toekomst baart grote zorgen. Maar dat neemt niet weg dat deze regio voldoende troeven blijft behouden om ook in de toekomst succesvol aan de weg te timmeren. Verschillende werkgeversfederaties communiceren dit ook. Zo was het heel verfrissend om Rudi Thomaes van het VBO recent te horen verklaren dat ons productaanbod voor de export aanmerkelijk is verbeterd. Dit levert in elk geval meer perspectief op dan het pessimisme van Buysse.

(Deze column verscheen eerder in De Tijd)

Reactions (1)
 • Patrick Merlevede says:

  ls Baron Buysse iets wenst te veranderen, zou hij beter eerst rekening houden met de volgende formule:

  a) De teller: Wil voor verandering komt van een combinatie van factoren:
  x persoonlijke ontevredenhied met huidige situatie
  x positief toekomstbeeld
  x concrete eerste stappen op weg naar die toekomst

  b) de noemer: natuurlijke weerstand tot verandering (bepalde mensen veranderen liever dan anderen – zo kunnen we bij jobEQ voorspellen hoelang iemand gemiddeld in zijn job blijft indien deze niet veranderd…)

  Enkel als de equatie > 1 dan krijg je echt verandering

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.