FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Het slechtste moet nog komen
published by , on 25/05/2009

De schoolverlaterstudie van de VDAB die deze week op heel veel mediabelangstelling kon rekenen is op het eerste zicht vrij geruststellend (De Morgen 20/05). De werkloosheidsgraad van de schoolverlaters steeg tussen juni 2008 en februari 2009 weliswaar van 9,8 naar 11,2 maar dramatisch kunnen we dit moeilijk noemen. Als er wordt opgesplitst naar onderwijsniveaus is er al meer bezorgdheid. Bij laaggeschoolden is de stijging namelijk veel meer uitgesproken. Zo stijgt de werkloosheid bij jongeren die geen diploma secundair onderwijs hebben veel harder. In het deeltijds beroepssecundair onderwijs gaat het van 27 naar 33%, in het beroepssecundair onderwijs tweede graad van 26 naar 32%, in het technisch secundair onderwijs van 17 naar 22%. Ook jongeren die een leertijdopleiding hebben afgemaakt zijn niet immuun voor de crisis. 15% van deze schoolverlaters is nu werkloos, tegenover 11% een jaar geleden. Laaggeschoolde schoolverlaters zijn zelfs tijdens een hoogconjunctuur reeds heel kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Het aandeel laaggeschoolde banen daalt immers op langere termijn. In dit stadium van de crisis krijgen betrokkenen daar bovenop nog eens de meeste klappen. Deze cijfers kunnen enkel nogmaals een aansporing betekenen om het aantal vroegtijdig schoolverlaters zoveel als mogelijk te beperken. Op dit ogenblik gaat het de verkeerde kant op. Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen stijgt en bedraagt bijna 15%, bij mannen zelfs 18%. Enkele jaren geleden was dit slechts 10%. Dat Lijst Dedecker uitgerekend nu met een voorstel komt om de leerplicht van 18 naar 16 jaar te verlagen is te gek voor woorden. Het gezond verstand is in deze ver te zoeken. Jongeren nu op 16 jaar de arbeidsmarkt opsturen betekent enkel dat je 40 jaar lang extra werkloosheidsuitkeringen zult betalen. Dat jonge mannen een steeds groter aandeel uitmaken van laaggeschoolde schoolverlaters zou stilletjes aan een reden van extra bezorgdheid mogen zijn. Het is duidelijk dat laaggeschoolde mannen in de toekomst met meer problemen zullen af te rekenen krijgen op de arbeidsmarkt dan de vrouwelijke collega’s. Zij worden door de desindustrialisatie veel meer getroffen en vinden moeilijker hun weg naar laaggeschoolde banen in de dienstensector.

Tot zover het slechte nieuws. Voor de schoolverlaters met minimaal een diploma secundair onderwijs oogt de situatie een stuk beter. Zo stijgt de werkloosheid niet of nauwelijks bij afgestudeerden van het algemeen en het technisch secundair onderwijs. Bij afgestudeerden van het hoger onderwijs is er nog helemaal niets aan de hand. De werkloosheid ligt er in februari 2009 lager dan in juni 2008. De crisis lijkt volledig aan hen voorbij te gaan. Hooggeschoolden profiteren in de eerste plaats van de lange termijn arbeidsmarkttrends. Het aandeel hooggeschoolde banen neemt structureel toe. Daarnaast blijken hooggeschoolden ook veel weerbaarder tegen economisch onheil.

Toch kunnen we niet opgelucht ademhalen. Het slechtste arbeidsmarktnieuws moet namelijk nog komen. In deze studie van de VDAB ging het om schoolverlaters uit 2007. Ze betraden de arbeidsmarkt in volle hoogconjunctuur. Op 2% na hebben ze allemaal (inclusief de laaggeschoolden) in de tussenperiode gewerkt. Velen zijn er echter niet in geslaagd om deze positie vast te houden. Slechter zal het de cohorte vergaan die vorig jaar is afgestudeerd. Deze cijfers zal de VDAB pas binnen enkele maanden bekendmaken maar nu reeds is zeker dat deze een stuk negatiever zullen uitpakken   Nog slechter zal het de cohorte vergaan die straks afstudeert. De voorgangers slaagden er in veel gevallen wel in om een baan te vinden maar konden deze niet vasthouden. De huidige schoolverlaters zullen veel meer moeite ondervinden om überhaupt een eerste baan te vinden. Zij krijgen immers af te rekenen met heel wat jongeren die werkloos zijn maar intussen wel al ervaring hebben opgedaan. Ook de hooggeschoolden zullen hiervan de gevolgen ondervinden zij het in veel mindere mate dan de laaggeschoolden. Hooggeschoolden hebben bovendien nog het voordeel dat ze een baan onder het eigen opleidingsniveau kunnen zoeken. Dit zal echter niet verhinderen dat ook bij hen de werkloosheid zal stijgen. Ook in 2010 zal er voor de schoolverlaters nog geen beterschap optreden. Pas in 2011 zal dit het geval zijn. Ook dan zullen de afgestudeerden nog een tijdje moeten wedijveren met meer ervaren jongeren op de arbeidsmarkt. Pas in 2012 komt de schaarste terug want de demografische ontwikkelingen staan intussen ook niet stil. Het beeld kan dan zeer snel kantelen. Het minste wat we kunnen zeggen is dat de arbeidsmarktkansen voor schoolverlaters de komende jaren heel sterk zullen wisselen. De arbeidsmarkt wordt een roetsjbaan. Het komt er nu op aan niet uit de bocht te gaan.

(Deze column verscheen eerder in De Morgen)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.