FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Geen banen die gaan lopen… wel loopbanen!
published by , on 20/02/2009

Er hangen donkere wolken boven de arbeidsmarkt en een lang zwaar onweer is op komst. De

laatste weken werden we geconfronteerd met hallucinante cijfers betreffende het recente jobverlies in de USA, de massale sluiting van bedrijven in China, de neerwaarts bijgestelde “groei”-prognoses van de Europese Centrale Bank en de verwachte toename van de werkloosheid in België. Volgens de laatste vooruitzichten zullen in ons land enkele tienduizenden banen gaan lopen.

 

De vraag stelt zich of we in deze tijden wel rekening houden met de lessen van het verleden en de structurele wijzigingen van onze toekomstige arbeidsmarkt niet uit het oog zullen verliezen. Gaan de oudere werknemers weer de dupe zijn van de herstructureringen en sluitingen? Zullen de kansengroepen die het laatst werden aangeworven, via het “last in, first out”-principe, weer massaal “geslachtofferd” worden? Wordt er opnieuw eerst gesneden in de opleidings- en innovatiebudgetten? Zal een verminderd jobaanbod de druk op het activeringsbeleid doen afnemen? Draaien we de diversiteitskraan wat dicht? De lessen van het verleden leren ons dat we deze fouten niet meer mogen maken want dat ze nu dubbel zo zwaar zullen aangerekend worden.

 

De structurele context van de arbeidsmarkt is immers grondig gewijzigd. Door de ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking krimpt onze arbeidsreserve sowieso zeer sterk op termijn. De huidige economische conjunctuur zal dit niet verhinderen.

 

Daarom mogen we het lange termijnperspectief niet vergeten. Meer dan ooit is nu het ogenblik aangebroken om in begrippen als loopbaan- en competentieontwikkeling te gaan denken en handelen. En dit zowel vanuit de bedrijven, de overheid als de individuen. In dat opzicht zouden de ondernemingen nu best loopbaangesprekken plannen met hun medewerkers, periodes van tijdelijke werkloosheid volop offensief gebruiken om opleidingen te organiseren en zo te investeren in het bijbrengen van niet enkel specifieke maar ook generieke competenties, een competentiebilan opmaken voor werknemers die toch moeten worden ontslagen en een degelijk outplacement voorzien.

 

De hr-manager zal zijn of haar creativiteit moeten aanspreken om de motor van de competentieontwikkeling voluit te laten draaien. De overheid moet juist nu het activeringsbeleid nog versterken. De verworven vaardigheden moeten immers “warm” gehouden worden; men mag de competenties van de betrokken personen niet laten afkoelen. Tijdelijke werknemers en uitzendkrachten die een einde zien gesteld aan hun contract, moeten zo vlug mogelijk toegeleid worden naar de nog openstaande vacatures. Deze werknemers hebben immers de nodige competenties, zijn flexibel en snel inzetbaar. Voor de personen die toch werkloos worden, moet er volop worden ingezet in het versterken en verdiepen van hun competenties. Zo zou er een groot taaloffensief kunnen worden ingezet voor werkzoekenden met onvoldoende taalvaardigheden en zou het opleidingsgamma voor knelpuntberoepen kunnen worden verbreed.

 

Aangezien er willens nillens toch weer veel 50 plussers op de arbeidsmarkt zullen worden “gedumpt”, is een echte doorstart van het EVC-beleid (eerder verworven competenties) noodzakelijk. Dat moet toelaten deze personen op hun juiste competentiewaarde in te schatten en van daar uit een herinschakelingstraject op te zetten. Tot slot moeten de personen zelf ook het belang inzien om op eigen houtje méér te gaan investeren in het verruimen van hun competenties en het uitbouwen van hun loopbaan.

 

Ik geef toe dat dit een enorme switch is ten aanzien van het verleden en moed en creativiteit vraagt op alle niveaus. Maar er is geen alternatief: we moeten met zijn allen denken en handelen vanuit de ontwikkeling van loopbanen. Zo niet zullen nog meer banen gaan lopen. En dat is de grootste bedreiging!

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.