FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Bewijs dat arbeidsmarktcommunicatie werkt !
published by , on 13/02/2009

Dit is een oproep aan de communicatiebureaus, al dan niet in HR-communicatie gespecialiseerd, en hun klanten: doe mee aan de Effie Award 2009! Dien voor 16 maart een dossier/case in op het vlak van arbeidsmarktcommuicatie.

De Effie Award zal dit jaar voor de 22ste maal georganiseerd worden. De Effie Award is een initiatief van de Unie van Belgische Adverteerders (UBA), Stichting Marketing, de Association of Communication Companies (ACC) en met de medewerking van reclamevakblad Media Marketing.De prestigieuze Effie-competitie heeft tot doel communicatiecampagnes met bewezen effectiviteit te bekronen. Ander gezegd: het is een prijs voor de aangetoonde doeltreffendheid van commerciële communicatie(campagnes).Een daartoe aangestelde onafhankelijke en deskundige jury (bestaande uit marketing professionals, academici en reseachers) beoordeelt, in twee fasen, de inzendingen. Er zijn vijf categorieën: gold, silver, bronze, measurement of effectiveness en de publieksprijs.Ook employer branding-campagnes en rekruteringcampagnes komen in aanmerking.In het verleden werden al dergelijke campagnes ingezonden voor deelname aan de award. Maar tot hiertoe viel er slechts één in de prijzen: de wervingscampagne voor H&M waarmee communicatiebureau VVL/BBDO in 2001 een silver award won. Dit betekent, al zullen hun indieners het niet graag horen, dat de overige ingezonden HR-communicatiecampagnes niet beantwoordden, aan de basisvoorwaarde voor een nominatie: overtuigend, cijfermatig onderbouwd, bewijzen dat de inzet van communicatie heeft bijgedragen tot te realisatie van de (vooraf vastgelegde) doelstellingen. Anders gesteld: het professionele niveau van die ingezonden maar niet bekroonde HR-communicatiecampagnes is onvoldoende. Die campagnes halen niet het professionele niveau en de dito normen waaraan de talrijke andersoortige, marketing-georiënteerde, campagnes wèl beantwoorden.Tussen twee haakjes: ook campagnes voor HR-dienstverleners werden in het verleden door de Effie-jury bekroond (o.a. voor het toenmalige uitzendkantoor Interlabor, de HR-groep Randstad en Vacature).De lat voor de Effie Award ligt hoog. De arbeidsmarktcommunicatie-campagnes die opgebouwd zijn volgens de regels van de kunst – zoals heldere bepaling van doelgroep, concrete doelstellingen en aantoonbare effectiviteit – zijn dun gezaaid. Maar, zo mag worden verondersteld of gehoopt, ze bestaan ongetwijfeld !Toon ze, haal ze uit de kast. Dien ze in voor de editie 2009 van de Effie Award !

Meer info (o.a. wedstrijdreglement en deelnameformulier) : www.effiebelgium.org

HRMinfo.net beloont de communicatiebureaus en hun opdrachtgevers die een case/dossier indienen voor de Effie Award 2009

HRMinfo.net steunt het opzet en de doelstellingen van de Effie-award. Communicatiebureaus die een dossier indienen dat weerhouden wordt (dat fase 1 van de wedstrijd haalt) krijgen, als aanmoediging, voor 6500 euro gratis reclame en ‘publiciteit’ op HRMinfo.net, HRMblogs.com en de HR LinkedIn-groepen van BizInfo (zoals o.m. ‘European HR professionals’, met ruim 2800 leden).

De betreffende klant van het bureau wordt niet vergeten: zijn bedrijf/organisatie geniet gedurende 5 jaar van een gratis PASSport (formule onbeperkt aantal gebruikers, waarde 250 euro/jaar). PASSport is de login om toegang te bekomen tot alle diensten en info van HRMinfo.net (waaronder iRamblas, het platform voor kennisdeling, communicatie en netwerking) + een ‘credit’ ter waarde van 5000 euro voor HR-jobadvertenties en/of bannering in het kader van een rekruterings en/of employers branding-campagne naar de HR-community.

Hopelijk is dit fraaie pakket aan incentives van aard om menig bureau en hun klanten over de streep te trekken, aan te zetten om met een HR-communicatiecampagne mee te dingen voor de Effie Award 2009. En te bewijzen dat HR-communicatie kan werken, dat het niet het minder ‘broertje’ is van de marketing-communicatie.

Dit initiatief van BizInfo, de uitgever van o.a. HRMinfo.net en HRMblogs.com, valt niet uit de lucht: ondergetekende is immers al jaar en dag een pleitbezorger van (meer) accountability op HR-vlak, van een result driven HRM. En is een actief lid van de Stichting Marketing (expertgroep ‘Branding’).

Ik ben benieuwd naar uw reacties. Die kan u hier onder als commentaar posten.

Reactions (1)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.