FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Eindelijk gekend: de officiële traffic-cijfers van Jobat.be. Door ‘lek’ in CIM-computersysteem
published by , on 25/01/2009

Het alsmaar beter wordende tijdschrift ‘Inside Digital Media’, waarvoor ik ooit het genoegen had een artikel te mogen schrijven*, publiceert in zijn februari-nummer de lijst van de 100 meest bezochte en door CIM/Metriweb** gecontroleerde websites in ons land. Jobat.be wordt in dat klassement vermeld. Dat is vreemd want deze jobsite houdt sinds januari 2005 de traffic-cijfers zoals opgemeten door CIM/Metriweb, angstvallig, om niet te zeggen krampachtig, voor zich. Tot groot ongenoegen van de markt, in het bijzonder van de Vereniging van arbeidsmarktcommunicatiebureaus. Die organisatie verenigt de meeste spelers in die markt en is goed is voor ruim 70 procent van de budgetten voor jobadvertenties in ons land (voor de online vacatures is dat marktaandeel (aanzienlijk) lager).

Het enige traffic-cijfer dat Jobat.be de laatste jaren communiceert is zijn zogenaamde multi channel-bereik, zoals gemeten door Adhese. Die meting wijkt qua methodologie en gehanteerde criteria echter sterk af van de aanpak die CIM/Metriweb gebruikt voor het zogenaamde ‘publisher’-bereik.  Dat omvat het bereik van de eigenlijke jobsite plus dat van de partner sites waarop de vacatures doorgeplaatst worden. In theorie zou het publisher-bereik van CIM/Metriweb vergelijkbaar mogen en kunnen zijn met de Adhese-gegevens maar in werkelijkheid is dat niet zo. Volgens Adhese bereikt Jobat.be dagelijks 120.000 surfers (waarbij in het midden wordt gelaten of dat al dan niet unieke internauten zijn). Let wel: het betreft een theoretisch bereik, een zogenaamde Opportunity To See (OTS). Het zegt niets over het feit of een advertentie al dan niet daadwerkelijk gezien, laat staan effectief opengeklikt, is. Dat is trouwens evenmin het geval met de publisher-cijfers van CIM/Metriweb. Maar CIM/Metriweb hanteert strengere criteria dan Adhese om te bepalen wat als bereik kan beschouwd worden. Op dat vlak is het dus nauwgezetter en geloofwaardiger. Bovendien: CIM/Metriweb is de onbetwistbare referentie, de ongecontesteerde norm (de standaard, als het ware – al is dat in deze context wellicht een flauwe woorspeling). Dat kan bezwaarlijk van Adhese beweert worden.

De traffic van alle jobsites in ons land wordt door CIM/Metriweb gemeten. Behalve Jobat.be maken ze die cijfers – de enige echt geloofwaardige en die door niemand betwist worden – ook allemaal bekend. De traffic-gegevens van Jobat.be, staan, op verzoek van de betrokken jobsite, evenmin in het dagelijkse openbare Metriweb-rapport. Vandaar dat de CIM/Metriweb-gegevens in Inside met betrekking tot Jobat.be des te verwonderlijk zijn. Althans op het eerste gezicht.

Het klassement uit Inside is afkomstig van  mediabureau Media Contacts (ook wel Havas Interactive genoemd).  Een medewerker van dat bedrijf geeft in Inside ook commentaar op die cijfers en de marktontwikkelingen.

Dat de ranking van de 100 meest populaire websites die Inside publiceert ook de traffic-gegevens van Jobat.be bevat, heeft simpelweg te maken met het feit dat die informatie, sinds juni 2008, kan teruggevonden worden in de CIM-database. Die kan via het intranet van de organisatie geraadpleegd worden door de CIM-leden. Media Contacts/Havas Interactive is lid van het CIM. (In tegenstelling tot de meeste bureaus voor arbeidsmarktcommunicatie !)

Jobat is ook lid van het CIM (is dat altijd geweest, altijd gebleven) en beschikt dus over traffic-cijfers afkomstig van CIM/Metriweb met betrekking tot zijn eigen webstek. Ook met betrekking tot die van de ‘concullega’s’ trouwens. Maar Jobat communiceert die info niet, heeft dat nooit gedaan.

In tegenstelling tot vandaag, waren die Jobat-gegevens tussen januari 2005 en juni 2008 niet beschikbaar voor de CIM-leden zelf. Sinds juni van vorig jaar is dat wel het geval, hoewel Jobat.be toen niet en vandaag nog steeds niet in de zogenaamde active room van CIM/Metriweg opgenomen is en diens traffic-cijfers evenmin in de openbare CIM-raportage staan. Bij Jobat en bij het CIM ontkent men dat er sprake is van een recente wijziging van het beleid van de jobsite inzake het publiek maken van zijn bezoekersaantallen zoals door CIM/Metriweb opgemeten. Bovendien hoort men het er in Keulen donderen als we vertellen dat de Jobat-traffic info al ettelijke maanden beschikbaar- en opvraagbaar is in de CIM-bestanden. Het lijkt er met andere woorden sterk op dat er een en ander fout is (gelopen) met de ‘autorisaties’, dus eigenlijk met de beveiliging, van het CIM-informaticasysteem.

Wat er ook van is, de markt kan er maar haar voordeel mee doen.

Parenthesis/commentaar: Gezien de recente management-wijzigingen bij Jobat, in de eerste plaats het aantreden van een nieuwe general manager – die, voor het eerst, tevens afgevaardigd bestuurder is – mag gehoopt worden dat ook dit aspect van het voormalige beleid (met name de transparantie en betrouwbaarheid van de traffic-cijfers) herzien wordt. Met andere woorden: dat men, zoals alle andere jobsites, de CIM/Metriweb-cijfers aan de markt bekend maakt (zowel die in verband met de eigenlijke jobsite als de zogenaamde publisher-gegevens).  Dat zou erg positief onthaald worden en een bijkomend signaal zijn van de fundamentele bijsturing van het voormalige, onzalige, beleid. Dat was over de hele lijn weinig succesvol. (Zie: De (e) rekruteringsmarkt in België – n.a.v. het verschijnen van de nieuwste editie van het ‘European Job Board Market Report’ .) Het ziet er trouwens naar uit dat Jobat, voor het eerst in zijn geschiedenis, resoluut gekozen heeft voor de vlucht vooruit. En voor de daartoe noodzakelijke investeringen. Het (continu) publiek maken van zijn CIM/Metriweb-traffic cijfers, zou de volgende stap kunnen zijn na de recente (verstandige) koerswijziging zoals de redactionele en grafische vernieuwing alsmede nieuwe positionering van de carrièrebijlage waarbij de band met de krant De Standaard nauwer en nadrukkelijker werd aangehaald. Zeker nu toch al een tipje van de sluier is opgeheven, nu men toch al in niet geringe mate met de billen bloot is gegaan. Al gebeurde dat niet uit eigen initiatief. Na de huidige ‘onthullingen’ is verdere geheimdoenerij ronduit lachwekkend.

Het klassement – in termen van aantal unieke bezoekers, regelmatige bezoekers en page request in 2008 –  van de vijf belangrijkste jobsites in ons land ziet er als volgt uit:

Site                           unieke bezoekers        regelmatige bezoekers       page requests

(Tussen haakjes wordt de positie van 2008 versus die van 2007 weergegeven)

vdab.be                                868.232                      429.823                         74.551.181
(53, 39)

vacature.references.com    559.352                      418.771                          4.927.102
(54, 31)

stepstone.be                         420.811                      319.665                         4.053.177
(65,52)

jobat.be                                  331.617                      246.407                         2.227.159
(83, ***)

monster.be                           315.913                       205.195                          3.104.596
(92, 53)

Jobstoday.be staat niet in de top 100 zoals gepubliceerd in Inside. Het aantal bezoekers van deze jobsite, die gelieerd is aan de Franstalige krant La Libre Belgique, is erg bescheiden: 419 unieke/dag (op basis van het gemiddelde over de laatste zeven dagen, zoals gepubliceerd op 25/1/08). Het aantal bezoeken en page requests bedraagt (eveneens op 25/1/08, op basis van het gemiddelde van de voorbij zeven dagen) respectievelijk 431 en 2.046.

Opvallend voor alle jobsites is de veralgemeende daling van het aantal bezoekers en dus ook positie in de ranking van 2008 ten opzichte van die uit 2007. Dat is geen louter Belgische fenomeen, het doet zich wereldwijd voor. De meest gegeven verklaring voor deze ontwikkeling is de economische crisis waarbij de mensen voor werkzekerheid kiezen, gekoppeld aan het verminderde aantal vacatures – vooral in het laatste kwartaal.  Maar wellicht speelt er toch meer, onder meer de opmars van andere internetkanalen voor het zoeken naar jobs (zoals dat rechtstreeks via google doen en via social networking sites waarvan rekruteerders in toenemende mate gebruik maken om vacatures te publiceren of kandidaten rechtstreeks te benaderen). Naar alle waarschijnlijkheid zal, ondanks het krimpende aantal vacatures, het bezoek aan de jobsites de komende periode terug stijgen. Het fenomeen is trouwens nu al bescheiden bezig. Het groeiend aantal werkzoekenden als gevolg van de recente ontslagen ten gevolgen van de economische crisis is hier voor verantwoordelijk.

* een uitgebreide, digitale, versie er van staat op mijn persoonlijke blogsite MarcErnst.com: De negen levens van Alexander Dresen (LNM Media). 

** CIM staat voor Centrum voor Informatie over de Media. De organisatie – met een raad van bestuur die bestaat uit vertegenwoordigers van adverterende bedrijven, reclamebureaus en media –  levert gegevens die noodzakelijk zijn voor de objectivering en optimalisering van de reclame-investeringen. Metriweb is een product van het CIM. Het is een zogenaamde ‘site centric’-meting van het aantal unieke bezoekers, bezoeken en page request van Belgische websites.

*** De positie van jobat.be in 2007 is onbekend

Zie ook: De (e) rekruteringsmarkt in België – n.a.v. het verschijnen van de nieuwste editie van het ‘European Job Board Market Report’

Reactions (1)
 • Sven Marievoet says:

  Als reactie op bovenstaande blogpost ivm de Jobat cijfers wou ik graag het volgende opmerken:

  Adhese levert de technische oplossing om de volumes van de Multichannel jobaanbiedingen van Jobat te meten. Daarbij worden ook wel degelijk ontdubbelde unieke bezoekers gemeten en gerapporteerd.
  Meer zelfs, we meten elke jobaanbieding individueel en rapporteren dit aan Jobat.

  Onze methodologie is samen met Insites bij de opzet van Multichannel doorgenomen. Onze cijfers worden ook op regelmatige basis geverifieerd. De methodologie en resultaten van onze metingen zijn dan ook betrouwbaar en correct.

  De definitie van het Jobat bereik en de communicatie daarrond wordt door Jobat zelf bepaald en valt buiten de dienstverlening van Adhese.

  Sven Marievoet (zaakvoerder Adhese.com)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.