FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Authenticiteit
published by , on 13/01/2009

Authenticiteit wordt voor mij hét kernwoord voor 2009.  Ik sluit mij hier heel sterk aan bij de kernwaarden die Siemens onlangs geëxpliciteerd heeft, namelijk “Humanity, Humility, Trusting People, Courage and Creativity”. Samen vormen ze de kern van de authentieke reactie die we zullen nodig hebben om succesvol om te gaan met de crisis. Authenticiteit is geen gegevenheid. Het is iets dan men slechts kan verwerven in relatie tot de andere. Je kunt niet authentiek zijn. Het is slechts de andere die je reactie als authentiek kan ervaren. En dit is net wat we nodig hebben wanneer de tijdsgeest aan het omslaan is van een klemtoon op kwaliteit en service, wat uiteindelijk heel instrumentele reacties zijn, naar het diepte onderzoek rond waar we in een zakelijke relatie meerwaarde kunnen creëren.

Vooral de relaties tussen de mogelijke kernwaarden intrigeren mij. “Humanity” verwijst naar het toelaten om terug “mens te zijn”. Voor mij betekent dit dat elkeen kan  bijdragen op zijn/haar niveau van capabiliteit. Te veel werk is gefragmenteerd, houdt geen rekening met het niveau van bijdrage waartoe iemand in staat is en laat niet toe dat de betrokken werknemers ‘uitblinken’ in hun rollen. “Mens zijn” betekent dat we ook naar een andere invulling van leiding geven evolueren, namelijk een leiding geven waar  hogergeschikten een toegevoegde waarde creëren naar hun ondergeschikten. Té vaak is dit niet het geval en heb ik soms de indruk dat leidinggevenden zich vooral richten op het ondersteunen van hun baas. Het aantal mismatches tussen medewerkers en hun leidinggevenden loopt hierdoor in sommige organisaties op tot 30 %. Wanneer we de waarde van “Humanity” in relatie brengen met deze van “Creativity” komen we tot de kern van wat duurzame groei kan zijn, namelijk dat elke medewerker op zijn/haar niveau zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt voor de vernieuwing die hij/zij kan realiseren in zijn/haar invloedssfeer. We zullen immers de crisis niet kunnen beantwoorden via vernieuwingsprojecten, zoals “lean management” of “six sigma”, die centraal vanuit stafdiensten georchestreerd worden. Management op basis van vertrouwen, waar het actuele cost-cutting het absolute tegenvoorbeeld van is – dit is namelijk eerder gebaseerd op ‘Management by Fear’ – zal hierin het essentiële verschil uitmaken

Het verband tussen “Humility”, nederigheid, en “Courage” fascineert mij. Maar al te vaak wordt “courage” geassocieerd met het “nemen van moeilijke beslissingen  (“though decisions”). Het lijkt erop dat “killing someone” een noodzakelijke ingrediënt is in succesvol zaken doen. Dit kan een collega, een concurrent, een stakeholder zijn. De combinatie met de waarde van “Humility” brengt ons terug naar de oorspronkelijke betekenis van “courage”, namelijk het accepteren dat moeilijke beslissingen gepaard gaan met een zeker lijden en dat vooral het gedisciplineerd opnemen van persoonlijke verantwoordelijkheid doorslaggevend zal zijn in het realiseren van succes. Het combineren van “trots zijn” met nederigheid zal ons behoeden om te vervallen in de arrogantie die we soms in de afgelopen jaren hebben kunnen beleven.

De vijf waarden die Siemens voor zichzelf heeft geëxpliciteerd verwijzen allen naar de zelf-regulerende mechanismen die uiteindelijk de werking van onze markten efficiënt maken. Ze nodigen individuele stakeholders uit om vrij te kiezen welke samenwerkingsrelaties ze wel of niet wensen aan te gaan. Het zullen net deze vrije samenwerkingsverbanden zijn die ons zullen helpen om antwoorden te vinden op de crisis waarin we met zijn allen zitten. Ze vormen de kern van de authentieke bijdrage die ik eenieder in het nieuwe jaar toewens !

Ps. De Professionele Leergang Talent Management en Loopbaanontwikkeling behandelt de kernwaarden waarlangs ‘verticale’ ontwikkeling van medewerkers gerealiseerd kan worden. Inschrijven kan nog tot 16 januari !

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.