FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Het hellend vlak van de arbeidsmarkt
published by , on 10/01/2009

Wat kunnen we op arbeidsmarktgebied verwachten in 2009?  De huidige situatie oogde tot voor kort enigszins dubbelzinnig. Dat de economie in zwaar weer is terechtgekomen behoeft al geruime tijd geen verdere uitleg meer. De impact op de arbeidsmarkt liet echter wat op zich wachten. Uitzendarbeid nam vanaf september vorig jaar een flinke duik. Daarnaast steeg de tijdelijke werkloosheid heel snel in november. Het was wachten tot dezelfde maand  vooraleer de globale werkloosheidscijfers lichtjes stegen. De arbeidsmarkt reageert sowieso altijd met enige vertraging op de economische ontwikkelingen. Bovendien zijn er structurele demografische effecten (ontgroening) die een milderend effect hebben. Tot eind vorig jaar hield de markt zich dan ook kranig maar het kantelpunt is sindsdien bereikt. De komende 2 jaar bevindt de arbeidsmarkt zich op een hellend vlak. In 2009 zullen we een gestage stijging van de werkloosheid meemaken. De Nationale Bank voorspelt een netto verlies van 10 000 arbeidsplaatsen. Dit lijkt op het eerste zicht weinig maar er wordt in deze soms  vergeten dat er nog steeds sectoren zijn waar arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Zo zijn de dienstencheques voor huishoudelijk werk goed voor 10 000 extra jobs in 2009. Daarmee zou deze sector meer dan 100 000 werknemers tellen op het eind van het jaar. Toch zal de werkloosheid met meer dan 10 000 stijgen omdat de beroepsbevolking dit jaar met nog eens 40 000 personen zal toenemen. Voor de nieuwkomers op de arbeidsmarkt zal het een flink stuk moeilijker worden om een eerste baan te vinden. Daarenboven zal men zich gemiddeld genomen met iets minder moeten tevreden stellen. Indien geen baan op eigen kwalificatieniveau wordt gevonden is men gedwongen om te zoeken op een lager niveau. De verdringing zal dus toenemen op de arbeidsmarkt. De stijging van de werkloosheid zal zich ook in 2010 verder zetten zelfs indien de economie zich reeds herpakt eind dit jaar. De arbeidsmarkt reageert nl. niet alleen traag als de economie verslechtert maar ook als het weer beter gaat.

Naast de stijging van de werkloosheid en de daling van de tewerkstelling is het ook belangrijk om te kijken hoe de ontwikkelingen uitpakken voor de verschillende doelgroepen. Voor  55 plussers ziet het er in elk geval niet goed uit. De kans is heel reëel dat zij bij een definitieve herstructurering nog maar eens meer dan gemiddeld worden getroffen. Het is dan ook heel waarschijnlijk dat aan de stijgende werkzaamheidsgraad bij 55 plussers dit jaar een einde komt. Sinds 2001 steeg deze van 25 naar 31%. Dit is heel slecht nieuws omdat Vlaanderen (en vanzelfsprekend ook België) nog een enorme weg af te leggen heeft om de Lissabon doelstellingen te halen. Deze schrijven een werkzaamheidsgraad van 50% voor. Bovendien bedraagt het verschil met Europa op dit ogenblik nog steeds 12% punten. Dat de sociale partners uitgerekend op dit ogenblik in het recente Interprofessioneel Akkoord maatregelen hebben genomen die 50 plussers duurder maken is dan ook zeer te betreuren. Door deze maatregelen is het nagenoeg zeker dat de zeer bescheiden vooruitgang die is gemaakt de voorbije jaren heel snel wordt tenietgedaan. Met deze beslissing hebben de sociale partners nog maar eens aangetoond dat ze de problematiek van de oudere werknemers nog steeds fundamenteel onderschatten. Ze zijn er niet alleen in geslaagd de voorbije decennia om de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt te laten afglijden tot één van de slechtste in heel Europa. Ze hadden bovendien een sterk aansporende politieke klasse nodig om dit beleid enigszins bij te sturen met het Generatiepact. Nu een tandje bij zou moeten worden gestoken doen ze net het tegenovergestelde. Ditmaal is er ook geen politieke klasse meer om bij te sturen. De Vlaamse Minister van Werk Frank Vandenbroucke was de enige die hiertegen protesteerde. Naast 55 plussers zullen ook de kansen van de allochtonen en de arbeidsgehandicapten afnemen. Voor vrouwen ziet het plaatje er beter uit. In de sectoren die getroffen worden door de economische recessie werken meer mannen dan vrouwen. De recessie zal het verschil tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt verder doen verkleinen.

Het komt er nu vooral op aan om de oplopende arbeidsreserve voldoende bij te scholen en te begeleiden zodat deze snel kan aanpikken als de economie opnieuw herneemt. Op die manier kunnen we de fout van het verleden vermijden toen conjuncturele werkloosheid steevast uitmondde in structurele werkloosheid.  Eén zaak is trouwens nu al zeker. Als de economie herneemt zal de schaarste zich nog sterker manifesteren dan de voorbije jaren het geval was.

(Deze column verscheen eerder in De Morgen)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.