FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
De Kennisstad: enterprise 2.0 governance
published by , on 08/01/2009

De laatste jaren ben ik veel bezig met het ontwerpen van Intranetten die geschikt moeten zijn voor Kennismanagement. Verschillende functionaliteiten dienen daarbij geïntegreerd zoals

 • Document Management;
 • Collaboratieve systemen met discussiefora, kalenders, adressenlijsten, takenlijsten… ;
 • Social Software, zoals Blogs en Wikis;
 • Televergaderfaciliteiten;
 • Zoekfuncties, zowel naar documenten als naar mensen.

Hierbij is gebleken dat metaforen uit de architectuur en de stedenbouw of urbanisatie handig zijn om tot oplossingen te komen. Het gaat ten slotte om het organiseren van het virtueel samenwonen!

Lezers van de deze blog weten al dat ik voor sites voor groepen graag bouwmetaforen zoals kenniswinkel en virtuele bureau gebruik. Je ziet hierbij al het beeld opduiken van een virtuele kennisstad met een “shopping center”, “kantoorgebouwen”, openbare “nutsvoorzieningen” zoals toegangswegen, toegangsbeveiliging…

Je hebt dan ook analoge functies nodig als in de bouwwereld:

swar1.jpgEen architect ontwerpt voor en met de interne klant zijn virtueel gebouw. De architect analyseert de behoeftes van de klant, en ontwerpt ook de organisatie, o.a. wie is verantwoordelijk voor welke inhoud? Wie mag lezen, schrijven, wijzigen? Hoe gebeurt de opleiding en begeleiding van de gebruikers? Hoe wordt de bestaande content overgebracht? Hoe wordt gearchiveerd?
De klant is dan ook een bouwheer die het eindontwerp moet aanvaarden of bijsturen (of weigeren). De architect regelt ook doorgaans de samenwerking met de aannemers, die bvb. webtoepassingen programmeren.

swar2.jpg
De Urbanist ontwerpt de “stedenbouwkundige regels” waaraan de architect moet voldoen, zoals vormstandaarden. De Urbanist wijst ook de plaats aan van het virtueel gebouw op het stadsplan, en zorgt voor duidelijke toegangswegen, en de zoekbaarheid van inhoud in het gebouw. Ook het beheer van standaard metatdata en documenttypes zoals sjablonen voor vergaderverslagen en procedures behoren tot zijn bevoegdheid.
De urbanist zoekt of er synergie mogelijk is tussen de verschillende individuele aanvragen. Als verdediger van het algemeen belang moet ook de urbanist het eindontwerp officieel aanvaarden.
De urbanist maakt ook een toekomstig stadsplan waarin er ruimte voorzien is voor toekomstige woonbehoeftes en stimuleert (toekomstige) bewoners voor een effectief virtueel samenwonen en –werken..
Verder is de urbanist verantwoordelijk voor de relaties met de leveranciers van technische infrastructuur, typisch de ICT afdeling.

swar3.jpg

Binnen de regels van stedebouw en het ontwerp van de architect beheert een (kennis)secretaris bij de klant de lokale inhoud en de goede organisatie. Doorgaans blijft er voor de kennissecretaris nog ruimte om enige binnenhuisarchitectuur te doen, zoals lokale sjablonen en trefwoordsystemen, een prikbord toevoegen… Het woord secretaris is hier dus niet te beschouwen als iemand die uitvoerende administratieve taken doet, maar als een bestuurslid die een vertrouwenspersoon is van een voorzitter of directielid. (In het woord secretaris herken je trouwens het woord secret wat wijst op het vertrouwen. Secret in het Nederlands is geheim. En de woordwortel “heim” betekent huis, dus weer een bouwmetafoor.)

Bovenstaande principes vormen dan ook de basis voor de zgn. governance van een web 2.0 intranet. Of om het nog nieuwer te zeggen, de basis voor enterprise 2.0.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

  Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

  View Results

  Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.