FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Gerechtelijke onderzoeken naar faillissement van en subsidiemisbruik door Fides Consulting gebundeld en door zelfde onderzoeksrechter geleid
published by , on 15/12/2008

Er loopt al enige tijd een gerechtelijk onderzoek naar de fraude met opleidings- en adviescheques door Fides Consulting. Dat wordt weliswaar door de ex zaakvoerder van het bedrijf, Filip De Saeger, ontkent maar het is wel degelijk het geval. Het onderzoek is zowat twee jaar geleden opgestart nadat het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het Antwerpse parket informeerde over de onregelmatigheden met het BEA-subsidiesysteem die werden vastgesteld tijdens een ambtelijke controle bij Fides Consulting door de dienst ‘Inspectie Economie’ van het Ministerie.

Op 14 juni 2006 verzocht het kabinet van toenmalig Vlaamse Minister Fientje Moereman (Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) aan de afdeling Inspectie Economie een grondig onderzoek in te stellen bij de tien dienstverleners inzake advies en opleiding die het meest gebruik maakten van de gelijknamige cheques en daar toen door het ministerie voor erkend waren. Tot dat onderzoek werd door het kabinet besloten nadat er, zowel op het kabinet zelf als bij de administratie en het parket, diverse informaties en klachten waren toegekomen over aanwijzingen van fraude met of minstens oneigenlijk gebruik van het systeem door verschillende opleidings- en adviesverstrekkers, waaronder Fides Consulting.

Om misbruik te bemoeilijken en te voorkomen werd het systeem van opleidings- en adviescheques, dat ondertussen ondernemingsportefeuille en BEA heet, op basis van de bevindingen uit dit onderzoek trouwens bijgesteld. Onder meer op het vlak van de validatie van de cheques.

De eerste klacht over misbruik door Fides Consulting kwam reeds in juni 2005 op het kabinet aan. Ook over aanwijzingen van onregelmatigheden met de zogenaamde DNA-cheques door adviesbedrijf Kerylos waren diverse instanties, onder meer het parket van Gent, op de hoogte lang voordat het kabinet de opdracht tot grootschalige en diepgaande controle gaf. (Men mag zich dus terecht afvragen waarom het zo lang duurde voordat het kabinet in actie kwam.)

Het gerechtelijke onderzoek naar de fraude door Kerylos, dat werd opgestart na een strafklacht met burgerlijke partijstelling door het Ministerie van de Vlaamse Overheid, werd toevertrouwd aan onderzoeksrechter Paul Van Santvliet. Dat is een van de twee specialisten inzake financieel-economische criminaliteit van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg. In het kader van dat onderzoek is de voormalige bestuurder/zaakvoerder van Kerylos, Bart Orgaer, al twee keer in voorlopige hechtenis geplaatst. Een eerste keer eind 2006. Het is tevens Paul Van Santvliet die het onderzoek leidt naar de fraude met de opleidings- en adviescheques door Fides Consulting. In het kader van dat onderzoek zijn al tal van onderzoeksdaden, waar onder verhoren, verricht door de cel ‘ecofin’ van de federale recherche. Dat is de cel die zich bezighoudt met economische-financiële dossiers.

Parenthesis. In tegenstelling tot wat Filip De Saeger vandaag de goegemeente en de Ombudsdienst van de Vlaamse Gemeenschap wilt doen geloven door te stellen dat hij ‘klokkenluider’ was van de fraude door Kerylos, is het gerechtelijke onderzoek naar die onregelmatigheden niet opgestart (in Gent) na een klacht van De Saeger maar van iemand die aanwezig was op een van de events die Kerylos destijds regelmatig organiseerde om mensen te ronselen die, buiten hun weten om, nadien aan de administratie gemeld werden als begunstigden/gebruikers van de DNA-cheques. Volgens een bron dicht bij het onderzoek is de persoon die het Gentse parket daar van op de hoogte bracht iemand uit ‘politionele kringen’.  Hij was toevallig en als particulier aanwezig op een van die Kerylos-avonden. Het is dus grotesk en onjuist te stellen zoals De Saeger doet dat hij de Kerylos-fraude heeft onthuld.

Maar het getuigt van nog meer fantasie te beweren, zoals hij eveneens doet, ‘gepakt’ te zijn door de Vlaamse administratie omdat het hoofd van de dienst economisch ondersteuningsbeleid familiaal gerelateerd is met een voormalig Kerylos-bestuurder. Het is deze dienst die verantwoordelijk is voor de subsidiesystemen zoals BEA en DNA. Tussen beide personen is er immers geen enkele familiale band. Alleen daarom al valt het sterk te betwijfelen dat Vlaamse Ombudsdienst, die (de afwezigheid van) de beweerde familiale band makkelijk kan controleren, de klacht van De Saeger überhaupt ontvankelijk zou gevonden hebben. En mocht dat toch het geval zijn, dan zal ongetwijfeld tijdens het onderzoek worden vastgesteld dat de dienst ‘Inspectie Economie’ over solide bewijzen van fraude beschikte om Fides te sanctioneren (erkenning intrekken) en dus geenszins uit ‘revanche’ of ‘represaille’ handelde. Ook het Antwerpse gerecht is blijkbaar al een tijde overtuigd dat de overgemaakte bevindingen van de dienst ‘Inspectie Economie’ overtuigend genoeg zijn om een onderzoeksrechter te belasten met een strafrechtelijk onderzoek naar de (aanwijzingen van de) fraude.

Sinds kort is Van Santvliet ook verantwoordelijk voor het onderzoek naar het faillissement van Fides Consulting. Dat onderzoek is trouwens tot één dossier samengevoegd met dat naar de fraude door het (voormalige) bedrijf met de opleidings- en adviescheques (dossiernummer 143/08).

Het feit dat een onderzoeksrechter is aangesteld met betrekking tot het faillissement van Fides Consulting geeft aan dat er minstens ernstige aanwijzingen zijn van overtreding van de faillissementswetgeving. In een eerste fase wordt een ‘verdacht’ faillissementsdossier, dat door de curator aan het parket dient overgemaakt te worden, door een substituut onderzocht. Pas als de feiten voldoende ernstig en er genoeg aanwijzingen of bewijzen zijn van misdrijven (in dit geval van overtredingen van de faillissementswet) wordt een formeel onderzoek opgestart dat geleid wordt door een onderzoeksrechter.

Onze stelling, op basis van ernstige aanwijzingen en bewijzen vergaard na eigen onderzoek, dat het faillissement van Fides Consulting niet koosjer is (zie Het roemloze en malafide einde van Fides Consulting), wordt door de aanstelling van een onderzoeksrechter bevestigd. Uit goede bron weten we trouwens dat ons artikel (op HRMblogs.com gepubliceerd in maart van dit jaar) deel uitmaakt van het onderzoeksdossier.

Dat is ook het geval voor de mysterieuze en wellicht fictieve factuur ter waarde van meer dan 100.000 euro van het Amerikaanse TOPS Consultancy LLC aan Fides Consulting. TOPS Consultancy is de huidige registrant van de domeinnaam hrm.net, de website van de gelijknamige bvba waarvan Filip De Saeger sinds kort zaakvoerder is (maar altijd al aandeelhouder van was). In het dossier van de onderzoeksrechter zit tevens een tweede vrij interessante factuur. Eentje die betrekking heeft op een cursus die Dirk De Creus, tot voor kort zaakvoerder van HRM Net maar sinds jaren de rechterhand/’partner in crime‘  en tevens de boekhouder van De Saeger, volgde: “Hoe op een fiscaal voordelige manier geld uit uw vennootschap halen’, georganiseerd door het Limburgse opleidings- en seminariebedrijf Confocus. Het ziet het sterk naar uit dat deze als onkost ingebracht opleiding de investering meer dan waard was en haar vruchten heeft afgeworpen. Benieuwd of er in de boekhouding ook een spoor terug te vinden is van een opleiding die leert hoe een frauduleus faillissement te organiseren, door gebruik te maken van een ‘sterfhuisconstructie’.

Update 30 november 2012

Filip De Saeger veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar beroepsverbod

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.