FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Het verdriet van Europa
published by , on 04/12/2008

De Nederlandse schrijver Geert Mak geeft in een interview in de krant De Morgen (van 29/11/2008) aan dat mensen geen idee van Europa hebben. Omdat de burgers geen idee hebben van Europa is het maatschappelijk draagvlak van Europa ook klein. Om hieraan iets te doen schreef hij zijn turf ‘In Europa’ en maakte hij een gelijknamige serie die nu loopt op Canvas en Nederland 2. De verdienste van zowel het boek als de t.v. serie kan niet genoeg geprezen worden maar het valt te bezien in welke ze mate ze kunnen bijdragen tot een groter draagvlak voor Europa. Het feit dat het boek intussen reeds 10 jaar uit is leert ons dat we hier geen mirakels van moeten verwachten. Geert Mak vecht op dit punt een ongelijke strijd uit met regeringen en groeperingen die Europa steevast misbruiken en als zondebok opvoeren in het kader van eigen particuliere agenda’s. Tezelfdertijd worden de gigantische voordelen van Europa slechts mondjesmaat of helemaal niet gecommuniceerd. Zonder Europa had België het probleem van de reusachtige staatsschuld nog veel later aangepakt wat ons land nog veel kwetsbaarder zou hebben gemaakt voor de huidige economische problemen. Europa zou in België razend populair moeten zijn. We kunnen rustig spreken van het verdriet van Europa.

Een heel mooi voorbeeld van deze perfide zondebokstrategie hebben we gezien toen Europa in 2003 werd uitgebreid met 10 nieuwe lidstaten. In principe betekent het lidmaatschap van de Europese Unie dat werknemers uit deze landen zich vrij in de Europese Unie kunnen bewegen. Hier stond een mooi Europees verhaal in de steigers. Maar de conservatieve lobby’s traden meteen in actie. De vrees werd aangewakkerd dat onze arbeidsmarkten zouden overspoeld worden en dat dit zou gepaard gaan met een daling van de lonen of nog erger verlies aan jobs voor de lokale bevolking. Alsof dit nog niet erg genoeg was zouden onze ondernemingen, volgens dezelfde onheilsprofeten, nog eens massaal delocaliseren naar Oost-Europa.  De populistische en soms ronduit racistische campagnes misten hun effect niet. Onderzoek wees uit dat de helft van de laaggeschoolden in België overtuigd was dat de komst van de nieuwe Europeanen hun arbeidsmarktsituatie negatief zou beïnvloeden. Meer hadden de meeste Europese politici niet nodig. Met uitzondering van Groot-Brittannië, Ierland en Zweden sloten alle Europese landen hun grenzen voor de nieuwe werknemers om ze later slechts mondjesmaat te openen. Welkom in de club. Heeft men zich ooit afgevraagd welk effect dit heeft gehad op de burgers van de nieuwe landen?  Wat een Europees feest moest worden werd een begrafenis. Het gevolg was vernederde burgers in het Oosten en meer onzekere burgers in het Westen. In dergelijke situatie dient men niet verwonderd te zijn dat Europa over weinig draagvlak beschikt.

Een recent onderzoek van de Europese Commissie heeft intussen aangetoond dat de West-Europese arbeidsmarkten nauwelijks beïnvloed zijn geworden door de toestroom uit de nieuwe EU-staten. De impact op de lonen is marginaal. Hetzelfde geldt voor de werkloosheid. Het rapport is in feite illustratief voor de huidige atmosfeer. Het beperkt zich vooral tot het weerleggen van de negatieve gevolgen. Het zoomt niet in op de positieve gevolgen. Deze zijn nochtans gemakkelijk te detecteren. Zonder de nieuwe instroom zouden de West-Europese arbeidsmarkten nog veel meer hebben moeten afrekenen met schaarste. Het aandeel moeilijk vervulbare vacature zou nog veel hoger hebben gelegen. Het zou geleid hebben tot een verlies aan economische groei en dus aan welvaart.

Het is de vraag welke gevolgen dit nieuwe onderzoek van de Europese Commissie zal hebben? Zal het leiden tot een gewetensonderzoek bij degenen die 5 jaar geleden de negatieve boodschappen hebben verspreid? Dit gewetensonderzoek zou zeer nuttig zijn. Het antwoord is negatief. Deze studie zal het verschil niet maken. Ook 5 jaar geleden was er meer dan voldoende studiemateriaal aanwezig dat moest aantonen dat de toetreding van de nieuwe landen niet zou leiden tot een ontwrichting van onze arbeidsmarkt. Deze studies werden toen ook volop gecommuniceerd. De Europese Commissie kan in deze weinig worden verweten. Ze heeft er alles aan gedaan om de positieve gevolgen van Europese arbeidsmarktmobiliteit in de verf te zetten. Maar tegen het links en rechts populisme was toen geen kruit gewassen. Ik zie geen reden waarom dit nu anders zou zijn. Als het populisme onze politici in 2003 reeds dermate kon gijzelen is het weinig waarschijnlijk dat dit met de huidige economische ontwikkelingen anders zou zijn. Het zou mooi zijn indien de huidige Minister van Werk Joëlle Milquet op basis van de studie beslist om de eigen grenzen onverwijld te openen. De Europese Commissie heeft België in elk geval opgeroepen om dit te doen. Ik vrees dat het ook hier ‘non’ zal zijn.

(Deze column verscheen eerder in De Morgen)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.