FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Alexa-cijfers onbetrouwbaar voor traffic van websites
published by , on 24/11/2008

Alexa.com omschrijft zichzelf als ‘The Web Information Company’. In essentie biedt de onderneming twee, aan elkaar gerelateerde zaken aan: de zogenaamde Alexa toolbar en statistieken over het bereik en het aantal geraadpleegde pagina’s van websites. De toolbar is een gratis software die surfers op hun PC/laptop kunnen installeren en die Alexa toelaat om het surfgedrag te registreren. Het bedrijf gebruikt die info onder meer een ranking te kunnen opmaken van, naar eigen zeggen, de meest populaire websites in de wereld: de zogenaamde Top 25.000 en Top 100.000. Tevens levert het lijstje van de meest bezochte websites per land, taal en categorie ( vergelijkbare websites). Die populariteit wordt altijd uitgedrukt in absolute cijfers (het zogenaamde bereik) en relatieve (positie van de betreffende website ten aanzien van andere). Daarnaast vertelt Alexa ook hoeveel en welke andere webstekken naar een bepaalde website linken en hoeveel pagina’s van elke website bekeken werden (page views). Dat laatste, de page views dus, is uiteraard gekoppeld aan het aantal bezoekers. Als het ene niet deugt, rammelt ook het andere. En dat is wel degelijk het geval.

Alexa heeft ook samenwerkingsverbanden, onder meer met InternetAchive.org – beter gekend onder de naam WaybackMachine

Alexa werd in 1999, tijdens de internetbubbel, voor 250 miljoen dollar overgenomen door ‘internetwinkel’ Amazon.com. Alexa biedt al de vergaarde info gratis aan op zijn website. De belangrijkste bron van inkomsten van het bedrijf is reclame. Diensten zoals betalende search tools en andere API’s (Application programming interface) die op thirth party websites kunnen geïnstalleerd worden, zorgen voor een tweede, vooralsnog erg beperkte, bron van inkomsten.

Naar eigen zeggen hebben wereldwijd meer dan 10 miljoen surfers de Alexa-software op hun PC/Laptop geïnstalleerd. Echt precieze cijfers over het aantal Alexa-gebruikers ontbreken.

In kringen van marketing en media-professionals is al jaren geweten dat de Alexa-cijfers totaal onbetrouwbaar zijn wat betreft de traffic en aantal bezochte pagina’s van een website. En wel hierom:
– de toolbar kon lange tijd enkel gebruikt worden door wie Explorer (van Microsoft) als browser gebruikt. Ongeveer 83 % van de wereldwijde internetpopulatie doet dat. Wie bijvoorbeeld met Mozilla (van FireFox) surfde – wereldwijd doet zowat 14 % van de internetpopulatie dit (en het aantal stijgt gestaag ten koste van Explorer wiens marktaandeel afneemt) –  kon Alexa niet gebruiken: de software was er niet compatibel mee. Vandaag is dat nog steeds het geval voor wie browsers gebruikt zoals Safari (van Apple), met een marktaandeel van 1,5 procent, en van het onlangs gelanceerde Google Chrome.
– de Alexa toolbar wordt door de meeste beveiligingssoftware (zoals Symantec en McAfee) als spyware, adware of trackware beschouwd en, afhankelijk van de instellingen van de gebruiker, al dan niet automatisch buiten werking gesteld.
– de Alexa-gegevens bevatten een niet geringe bias, een statistische vertekening. Dat is het gevolg van het feit dat de gebruikers immers niet ad random geselecteerd worden. Ze melden zichzelf aan. Vooral de meest gemotiveerde surfers en verhoudingsgewijs wellicht vooral ‘veelsurfers’ gebruik de tool. Dat heeft gevolgen op de representativiteit van de steekproef en dus de foutenmarge van de bekomen gegevens.

Dat de Alexa-gegevens met een korrel zout dienen genomen worden wordt trouwens onomwonden toegegeven in de disclaimer op de website:

The traffic data are based on the set of toolbars that use Alexa data, which may not be a representative sample of the global Internet population. To the extent that our sample of users differs from the set of all Internet users, our traffic estimates may over- or under-estimate the actual traffic to any particular site.
In some cases traffic data may also be adversely affected by our “site” definitions. With tens of millions of hosts on the Internet, our automated procedures for determining which hosts are serving the “same” content may be incorrect and/or out-of-date. Similarly, the determinations of domains and home pages may not always be accurate.
Sites with relatively low traffic will not be accurately ranked by Alexa. Alexa’s data comes from a large sample of several million Alexa Toolbar users and other traffic data sources; however, the size of the Web and concentration of users on the most popular sites make it difficult to accurately determine the ranking of sites with fewer than 1,000 monthly visitors. Generally, traffic rankings of 100,000 and above should be regarded as not reliable. Conversely, the closer a site gets to #1, the more reliable its traffic ranking becomes.

Betrouwbare MetriWeb-cijfers versus rammelende Alexa-gegevens

De betrouwbare metingen van website traffic kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld. De site centric-systemen die werken met cookies/tags die door de webmaster aangebracht worden op de pagina’s van de betrokken websites en de user centric-systemen op basis van representatief samengestelde panels van internauten waarvan het surfgedrag wordt gemonitord. Indien het aantal bezoekers deskundig en ernstig gemeten is, liggen de cijfers van beide systemen niet erg uit elkaar. Gekende onafhankelijke onderzoeksbureaus en of tools om het aantal bezoekers (en het surfgedrag van die bezoekers) te meten zijn Nedstat, TNS Gallup, ComScore, Nielsen, Media Metrix en ons eigenste (Belgische) MetriWeb van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media).
MetriWeb is een site centric-systeem. Het wordt wereldwijd erkend als baanbrekend en erg betrouwbaar. DeMetriweb-cijfers worden door niemand betwist en zeker niet door de websites die er door gemeten worden (en daarvoor betalen). Geen enkel HR-vaksite in ons land laat zijn website traffic door CIM/Metriweb meten. Dat is wel het geval voor de jobsites (Jobat deelt die Metriweb-gegevens echter niet mee).

Volgende twee voorbeelden illustreren de onbetrouwbaarheid en zelf onzinnigheid van de Alexa-gegevens. De Alexa-statistieken in het algemeen al erg dubieus maar ze zijn dat des te meer voor websites die niet in Alexa’s wereldwijde de Top 100.000 staan (die minder dan zowat 25.000 unieke bezoekers per dag tellen). Wat het geval is voor onze twee voorbeelden.

We baseren ons op de CIM/Metriweb-resulaten van 23/11/2008. Let wel: de dagelijks op de CIM-website gepubliceerde gegevens zijn gemiddelden op basis van de laatste zeven dagen. Dit om al te grote schommelingen op te vangen. Onze oefening betreft twee websites met min of meer evenveel unieke bezoekers per dag. Hoe groter de traffic rank, hoe kleiner het aantal bezoekers. Tenminste: zo willen sommigen, in de eerste plaats Alexa zelf, het maar al te graag geloven of voorstellen.

references.vacature.com
unieke bezoekers/dag volgens MetriWeb : 26.250 bezoekers
traffic rank vacature.com volgens Alexa : 63.841
traffic rank references.be volgens Alexa: 79.716

Het Metriweb-cijfer heeft betrekking op het gemeenschappelijke technische platform voor zowel vacature.com als references.be.

PartyZone.be
unieke bezoekers/dag bezoekers volgens Metriweb: 27.175
traffic rank volgens Alexa: 405.297

Merk het enorme verschil op in Alexa page rank voor deze twee websites met ongeveer evenveel bezoekers per dag. Nog meer ontluisterend voor de Alexa-cijfers is het volgende: Alexa geeft als ‘snelheid’ voor het binnenhalen van een pagina (de ‘speed’) totaal andere gegevens voor vacature.com dan voor references.be. Nochtans draaiden beide websites op het zelfde technische platform. De snelheid om een pagina binnen te halen op vacature.com kan met andere woorden niet anders zijn dan identiek aan de download speed van een pagina van references.be. Maar niet volgens Alexa dus.

Speed references.com:  slow (76% of sites are faster). Average load time: 4,3 seconds.
Speed vacature.com: average (52% of the sites are slower). Average load time: 2,3 seconds.

Nog niet overtuigd van het humbug-gehalte van Alexa-statistieken? Misschien kunnen de volgende voorbeelden uw laatste twijfels weg werken.

– HRMinfo.net
traffic rank: 4.873.287
Aantal unieke bezoekers de voorbije 7 dagen (volgens Google Analytics) : 755 (ofte 107/dag)

Op maandbasis kende HRMinfo.net de voorbije maand (oktober 2008) 3020 unieke bezoekers en 10.570 page views.

– HRMblogs.com
traffice rank : 4.576.922
Aantal unieke bezoekers de voorbije 7 dagen (volgens Google Analytics) : 690 (ofte 99/dag)

Op maandbasis kende HRMblogs.com de voorbije maand (oktober 2008) 3840 unieke bezoekers en 6.912  page views.

Noot: er is een overlap van 45 % tussen HRMinfo.net & HRMblogs.com. M.a.w. 55 % van de bezoekers van HRMblogs.com doet HRMinfo.net NIET aan binnen de zelfde maand.

– MarcErnst.com
traffic rank: 5.624.558
Aantal bezoekers de laatste 7 dagen volgens Google Analytics: 12.938 (ofte 1.848/dag)

Ter vergelijking: naar eigen zeggen telde HRmagazine.be, dat net als HRMinfo.net tweetalige is, in oktober 4.694 unieke bezoekers (ofte 151/dag). Zijn eveneens tweetalige ‘zuster-site’ (want ook een dienst van Nieuwe Media Groep) HRupdate.be werd de voorbije maand, nog steeds volgens de uitgever, door 10.312 surfers aangedaan (332/dag). HRMinfo.net bestaat twee jaar, HRMblogs.com een, HRupdate.be zeven en HRMagazine.be negen

Moet er nog zand zijn? Wie dus enig geloof hecht aan Alexa-cijfers, is onwetend. Wie ze bovendien gebruikt om zijn eigen traffic aan te tonen, is lachwekkend bezig. En wie, zoals hrm.net, Alexa-statistieken aanwent om bijvoorbeeld ‘concurrenten’ aan te vallen is ronduit ter slechter trouw.

Besluit: de lengte van de vrouwenrokken zegt meer over de economische ‘gezondheid’ van een natie dan de Alexa-cijfers dat doet over het aantal bezoekers van een website. De correlatie tussen de lengte van de vrouwenkleren en de economische voorspoed van een land is in de jaren tachtig wetenschappelijk aangetoond de Helmut Gaus, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Alexa-ranking overige Belgische HR-vaksites

Niet dat ze enige relevantie of geloofwaardigheid hebben, maar we willen u toch niet de Alexa- ranking onthouden van de Belgische HR-vaksites. Behalve indien anders vermeld, hebben de cijfers betrekking op de Alexa-gegevens van 22/11/2008.

– HRupdate.be
traffice rank: 2.628.693

– hrmagazine.be
traffic rank: 3.906.546

– IkGaVoorHR.be ( Acerta-website voor HR-professionals)
Traffic rank: 4.695.957

– CapSurLesRH.be (Franstelaige evenknie van
IkGaVoorHR.be)
Traffic rank 4.072.313

– HRsquare.be
traffic rank: 7.851.412

– HRalert.be (website gerealiseerd door communicatiebureau Red Leg, in opdracht van Securex)
9.856.252

– RHtribune.be
no data. Op 17/10/08 gaf Alexa echter wel een traffic rank voor deze website: 13.722.949

– HRtribune.be
traffic rank: 14.276.185

– HRtoday.be (Kluwer-website)
Traffic rank: 22.375.941

– HRworld.be (ook Kluwer-website, recent online)
Traffic rank: 23.1003.436

Voor de volledigheid geven we u ook nog de traffic rank van hrm.net – hoewel irrelevant want de voorbije drie jaar lag deze website op apegapen en werd er geen enkele update aangebracht. Pas de voorbije veertien dagen was er weer enig teken van leven: hrm.net transformeerde zich de tot een onderdeel van de grootschalige lastercampagne tegen uw dienaar en de zakelijke initiatieven van BizInfo zoals HRMinfo.net en HRMblogs.com.
De Alexa-traffic rank van hrm.net is: 4.123.891

P.S. – HRMagazine.be & HRupdate.be verstrekken enkel maandcijfers inzake unieke bezoekers. HRMinfo/HRMblogs geeft ook weekcijfers. Omdat het e-zine van HRupdate wekelijks verschijnt is de traffic van de website HRupdate.be op maandbasis geenszins de week-traffic maal vier. Wellicht eerder iets van maal 1,5 tot 2. Het zijn immers in grote mate vier keer de zelfde abonnees (een percentage van de zowat 10.000) die de site bezoeken. Gezien de gangbare opening– en click trough rates van e-zines (voor opening rates is dat wereldwijd iets tussen 30 en 40 procent, de click trough rates schommelen tussen 15 en 35 procent) is het cijfer van 10.312 unieke bezoekers/maand trouwens intrigerend hoog. Om maar te zeggen: het is een kiese aangelegenheid om bezoekersaantallen van website met elkaar te vergelijken. En ook om ze, bij gebrek aan onafhankelijke en betrouwbare metingen (van het MetriWeb-type), voor zoete koek te nemen.

De traffic op HRMinfo.net en HRMblogs.com is ook om volgende reden moeilijke te vergelijken met het aantal bezoekers van andere onafhankelijke HR-vaksites in ons land die open staan voor reclame : HRMinfo.net is de enig onafhankelijke HR-vaksite die zijn nieuws via RSS-feeds aanbiedt. Eens de RSS-reader geïnstalleerd kunnen de geregistreerde gebruikers van HRMinfo.net/HRMblogs.com de nieuwsberichten in real time lezen op het bureaublad van hun computer zonder naar de site te hoeven gaan. Dat wordt gedaan door 15% van de ruim 14.000 geregistreerde gebruikers van HRMinfo.net. De nieuwsberichten van HRMinfo.net zijn in feiten links naar de berichten van ‘derden’ aangezien HRMinfo.net op nieuwsvlak een aggregator is: wereldwijd worden continu meer dan 150 HR-vaksites en andere online nieuwsbronnen gescand op informatie (nieuws en blogs) dat relevant is voor de Belgische HR-professional.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.