FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Marc Ernst en initiatieven van BizInfo onderwerp van lastercampagne
published by , on 21/11/2008

Marc Ernst en de zakelijk initiatieven van BizInfo onderwerp van grootschalige lastercampagne. De slechtmakers zullen ter verantwoording worden geroepen voor de rechtbank.

BizInfo (de uitgever van o.a. HRMinfo.net & HRMblogs.com) en zijn zaakvoerder Marc Ernst zijn de laatste weken het mikpunt van een georganiseerde, aanvankelijk louter anoniem gevoerde, campagne van laster en eerroof via vooral het internet.

Op een bepaald moment waren er niet minder dan 15 web- en blogsites online met als enige doel het verspreiden van schadelijke laster over Marc Ernst en zijn zakelijke initiatieven. Behalve in één geval zijn die allemaal off line gehaald door middel van een gerechtelijke beschikking. De betrokken Internet Service Providers (ISP’s), waaronder hosting-bedrijven, zijn tevens verplicht geworden om de identiteitsgegevens te verstrekken van de personen achter de verschillende lasterlijke initiatieven.

Om de omvang van de lastercampagne snel onder controle te krijgen en de schade er van enigszins te kunnen beperken alsmede om haar anonieme makers/auteurs te identificeren om ze te kunnen dagvaarden, zijn we verplicht geweest gebruik te maken van het eenzijdige verzoekschrift. Dat is een rechtsmiddel dat door de rechtbank enkel in zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen toegestaan wordt en waar we in principe en zeker in het geval van sociale conflicten, tegenstander van zijn want het sluit het tegenstrijdige debat in de rechtbank, de hoeksteen van ons rechtssysteem, uit.

De beschadigingsactie en karaktermoord is, zo blijkt, het werk van drie personen die stuk voor stuk bestuurders zijn van vennootschappen die in het verleden onderwerp waren van onthullende artikels (niet enkel op het internet) en blogpostings van Marc Ernst.

BizInfo en Marc Ernst zullen via gerechtelijke weg de auteurs van deze strafbare aanslag op hun goede naam ter verantwoording roepen en er schadeclaims tegen vorderen.

Een aantal van de elementen van de moddercampagne hebben betrekking op feiten van drie jaar geleden en zijn al geruime tijd onderwerp van procedures, door Marc Ernst geïnitieerd, voor de rechtbank. Ten gepaste tijd zullen nieuwe juridische acties met betrekking tot die elementen worden opgestart, bovenop de dagvaarding van de kwaadsprekers voor de huidige lastercampagne.

Tegenover het onjuiste en systematisch lasterlijke karakter van de ‘informatie’ gebracht door haar verspreiders staat het onweerlegbare gegeven dat elk van hen reeds een gerechtelijke veroordeling opliep en als bestuurder van vennootschappen betrokken was bij meerdere faillissementen (in één geval niet minder dan vijf). Een van hen blijkt zelfs, volgens een gerechtelijk psychiatrisch onderzoek, over een ‘psychopatische persoonlijkheidstructuur’ te beschikken. Tevens staat het buiten kijf dat Marc Ernst noch BizInfo voor wat dan ook in beschuldiging zijn gesteld, laat staan veroordeeld.

Door een van de mededaders van de criminele lastercampagne, een voormalige zakenpartner van Marc Ernst, is een strafklacht ingediend tegen laatstgenoemde (niet tegen de vennootschap BizInfo). Die klacht heeft vooral betrekking op feiten en zakelijke geschillen van drie jaar geleden en zouden in de eerste plaats aan de (handels)rechtbank dienen voorgelegd en door haar beslecht te worden. Bij gebrek aan bewijslast heeft die toenmalige zakenpartner echter een strafklacht ingediend.

Het onderzoek betreffende die strafklacht is lopende. We hebben alle vertrouwen in het oordeelkundige vermogen van het parket en, indien het tot een inbeschuldigingstelling mocht komen, de rechtbank. Uit lectuur van de strafklachten en de ondertussen verrichte onderzoeksdaden blijkt dat de klacht vooral uit eenvoudig te weerleggen aantijgingen bestaat en een gebrek aan bewijzen voor de vermeende misdrijven. De ware toedracht is veelal het tegendeel van wat de indiener van de klacht beweert en dat kan en zal makkelijk bewezen of achterhaald worden.

Als voorstander en gebruiker van het recht op vrije meningsuiting en occasioneel beoefenaar van kritische onderzoeksjournalistiek betreuren we het misbruik van deze principes door de lasteraars. Tegenover de uitoefening van deze vrijheden staat voorwaarden, beperkingen en plichten. De kwaadsprekers lappen die aan hun laars. Laster en systematisch flagrante onjuistheden publiceren heeft echter niets te maken met welbegrepen journalistiek, laat staan met het verspreiden van een mening.

Wij danken onze zakelijke relaties en vooral klanten voor het behoud van hun vertrouwen en de steun die we de voorbije weken kregen. Die getuigenissen van sympathie en medeleven weten we naar waarde te schatten. Onze speciale erkentelijkheid gaat uit naar diegenen onder hen die bewijslast aandroegen van, of zich beraden om klacht neer te leggen tegen, de praktijken van onze belagers – ook naar hen toe.

Namens BizInfo, Marc Ernst (zaakvoerder)

T: + 32 9 324 86 59
Mobile: + 32 497 21 85 06

—————————————————————————————————————————

Op HRMblogs.com zal enkel verder bericht worden over deze onverkwikkelijke affaire in de mate dat het HR-gerelateerd is en relevant voor de lezers/bezoekers van deze blogsite. Voor alle andere, expliciet of inpliciet aan deze zaak gelinkte aspecten en informatie, zie www.MarcErnst.com

—————————————————————————————————————————-

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.