FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
De HR als CEO!
published by , on 18/11/2008

Hoeft het gezegd dat onze bedrijven voor onnoemelijke uitdagingen staan in het licht van de globalisering en de toenemende mondiale competitiviteit. Alsof dat niet genoeg, is worden ze ook nog eens geconfronteerd met structurele kraptes op de arbeidsmarkt. De vergrijzing en de ontgroening van de beroepsbevolking zorgt in Vlaanderen en België immers voor een sterk afnemend arbeidsaanbod. Een recente studie van Prof. Luc Sels toont aan hoe quasi alle bedrijfssectoren tussen nu en circa 8 à 10 jaar heel concreet zullen getroffen worden door een vrij massieve uitstroom van grijs talent. Niet voor niets dus dat op de arbeidsmarkt veldslagen worden gevoerd met ronkende titels om talent aan te trekken: The War for Talent … The Battle for the Brains

… Deze films zullen nog enige tijd kaskrakers blijven op het arbeidsmarktscherm. Zeker nu onze economische groeipolen – de kenniseconomie én de diensteneconomie – afhangen van het inzetten van menselijke competenties. In deze talentenjacht komt het human resources management in de ondernemingen centraal te staan. Dit management zal de nodige sociale innovativiteit moeten tonen om de juiste talenten te detecteren, te investeren in de loopbaanontwikkeling van medewerkers en de nodige opleidingskansen te bieden.

Het begint al met een andere kijk op talent. Kansengroepen worden nog altijd te zéér aangekeken en aangesproken – ook in wervings- en selectie-interviews – op hun vermeend “risico”: grijs is oud én out; een persoon met een handicap is laagproductief; allochtoon betekent een andere taal én cultuur; vrouw-in-de-bouw is fysiek onmogelijk… Morgen
is nochtans één op twee werkzoekenden ouder dan 50 jaar en maken de kansengroepen 80% uit van de arbeidsmarktreserve. We moeten het beeld van de gemiddelde werknemer dus dringend bijstellen. Het is niet meer de jonge blanke dertiger, man of vrouw naargelang beroep of sector. Het beeld is veel kleurrijker en grijs – of als u wil zilver – is een nadrukkelijke kleur op de arbeidsmarkt van morgen.

Het human resources management moet evenwel niet alleen een kleurenbril opzetten, het zal ook geconfronteerd worden met medewerkers die vragen naar meer “work – life balances”, competentieontwikkeling en leermogelijkheden. Zij wensen een onderneming die hun loopbaan faciliteert zowel in de eigenlijke werkrelatie als in het combineren van persoonlijke doelstellingen met professionele doelstellingen. Deze vraag wordt nog gestimuleerd door het gegeven dat we langer zullen moeten werken maar dat kan enkel indien we tezelfdertijd ook anders gaan werken.

Anders werken, houdt in essentie in dat de ondernemingen een actief loopbaanbeleid voor hun medewerkers voeren.

Daarmee staat de HR-manager centraal in beeld van de toekomstige uitdagingen . Hij of zij beschikt over de sleutels en hefbomen om talenten aan te trekken, in te zetten en te behouden. Hij of zij is de ware CEO: de “Competencies Exploring Officer” of in de woorden van Nobelprijswinnaar Amartya Sen “Capabilities Exploring Officer”!

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.