FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Arbeider of bediende?
published by , on 17/09/2008

Het Antwerpse arbeidshof velde een aantal weken geleden een opmerkelijk arrest. Een arbeider die tijdens de uitoefening van zijn job frequent denkwerk verricht, heeft recht op het bediendestatuut, oordeelde de rechter. Daarmee komt het onderscheid tussen het arbeiders- en bediendestatuut serieus op de helling te staan. Krijgen binnenkort alle werknemers dan hetzelfde statuut? Dat lijkt me logisch, maar de invoering ervan is makkelijker gezegd dan gedaan.

Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden is natuurlijk archaïsch. Misschien was het pakweg een eeuw geleden wel relevant, maar ondertussen leven we in de 21ste eeuw. Alsof arbeiders, die vaak met hoogtechnologische machines en technieken werken, niet zouden nadenken. Komaan zeg. Jammer genoeg krijgen arbeiders nog steeds een beklemmend etiket opgeplakt. Onlangs vertelde de zoon van vrienden me blozend dat hij technisch onderwijs volgt. Ik zie nochtans geen reden om beschaamd te zijn, want goede stielmannen hebben we op dit moment niet op overschot. En bovendien krijgen ook zij heel complexe materies voorgeschoteld. Dingen die ik geheid niet tot een goed einde zou brengen. Mensen hebben nu eenmaal verschillende talenten. Het geheel is groter dan de som der delen, daarin schuilt net onze kracht.

Gelukkig vindt intussen zowat iedereen het nuttig het eenheidsstatuut in te voeren. Alleen weet niemand hoe je dat het best kan organiseren. Geef je de arbeiders alle voordelen waarvan bedienden genieten zoals een ruimere opzegtermijn of een extralegaal pensioen? Of zullen bedienden door dit ene overblijvende statuut sociaal moeten inleveren? Fundamentele vragen. Misschien moeten we voor de  gulden middenweg gaan? De ene krijgt wat meer, de ander wat minder. Solidariteit heet dat.

Het allermoeilijkste blijft evenwel beslissen wanneer je exact het eenheidsstatuut moet invoeren. Geldt het meteen voor iedereen of blijven de twee aparte statuten nog een hele poos samen bestaan? Politici en sociale partners raken er niet wijs uit. Terwijl er een zeer eenvoudige oplossing bestaat. Laat alle mensen die aan het begin van hun professionele carrière staan, starten met een schone lei en een eenheidsstatuut. De twee aparte statuten doven zo geleidelijk uit en daarmee is het probleem van de baan. Te simpel, zeker?

Ach, bij ons is het steeds alles of niets. Een tussenoplossing lijkt niet aan de orde. Het zou alleszins een pak overbodige discussies en onderhandelingen schelen. Nu blijven we maar leuteren over talloze hete hangijzers en gebeurt er in de praktijk niets. Om de zoveel maanden duiken dezelfde thema’s weer op en staan we geen stap verder. Integendeel, de gemoederen raken alsmaar meer verhit.

Mijn advies: laat het verleden voor wat het is en neem toekomstgerichte beslissingen. Daarbij hoef je mensen die genieten van bepaalde verworven rechten niets af te pakken en kan je aan nieuwelingen wat minder beloven. Dat moet toch kunnen? Natuurlijk is dat voor de starters niet leuk, maar aan een goednieuwsshow heeft niemand wat op lange termijn.

(Deze column verscheen eerder in De Tijd)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.