FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Open brief
published by , on 07/09/2008

Geachte/beste,

Consulting-bedrijf Areopa eiste onlangs in kortgeding de verwijdering van kritische blogs en online artikels van mijn hand maar ving (gelukkig) bot. Maar op 12 september aanstaande moet ik voor de raadkamer verschijnen wegens een strafklacht (uit 2003) van Areopa voor o.m. laster en schending briefgeheim, met schadeclaim van 2,5 miljoen euro.

Het belang van de juridische procedures van Areopa en zijn zaakvoerder Ludo Pyis tegen mij overstijgt het particuliere geval. Ze zijn een bedreiging voor de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in het algemeen en de kritische en onderzoeksjournalistiek in het bijzonder.

Of zoals een opinion leader, die de petitie/oproep op www.MarcErnst.com/pressfreedom ondertekende, het stelde: ‘In België probeert men in toenemende mate de persvrijheid aan te vechten. Dit is een nefaste ontwikkeling.’

Uiteraard moet onjuiste informatie worden rechtgezet. Echt foute informatie, geen vermeend foute. Areopa verwarde (en verwart nog steeds) echter foute met onwelgevallige info. En deinsde er niet voor terug om met list en bedrog ondergetekende te overtuigen van de onjuistheid van bepaalde gegevens. Nadere investigatie van mijn kant toonden echter aan dat de beweerde/vermeende foute info wel degelijk correct is (zie terzake de pagina’s 12 – 16 van de synthesebesluiten van mijn raadsman, meester Jos VanderVelpen; tevens voorzitter van de Liga voor mensenrechten). Op basis van de misleidende ‘bewijsstukken’ van Areopa heb ik tijdens een hoorzitting voor de raad voor journalistiek, ietwat voorbarig en volledig ten onrechte, echter toegegeven dat mijn artikels over Areopa/Pyis ‘enkele kleine en grotere onjuistheden bevatten’.

Mag ik, gezien het belang van deze affaire (en meer bepaald de zitting van 12 september) voor de toekomst van de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in België, hopen dat u uw naam wilt verbinden aan de ‘oproep voor persvrijheid en vrijheid van meningsuiting’ ?

U kan de petitie ondertekenen op www.MarcErnst.com/pressfreedom.

Ik dank u bij voorbaat voor uw welwillendheid en solidariteit.

Met vriendelijke groeten,

Marc Ernst

(ondernemer & publicist/blogger)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.