FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
De (e) rekruteringsmarkt in België – n.a.v. het verschijnen van de nieuwste editie van het ‘European Job Board Market Report’
published by , on 06/07/2008

Recent verscheen de editie 2008 van het ‘ European Job Board Market Report’. Dit Engelstalige jaarboek is een uitgave van Aktor Interactive*, een van origine Frans dienstenbedrijf actief in Europa op het vlak van e-recruitment (met diensten op het vlak van marktonderzoek, mediaplanning, communicatie en marketing (o.a. employer branding), tracking en multi-posting via hun tool HR Robopost).

HRMinfo verzorgde, voor de eerste keer, de informatie-inzameling bij de jobsites in ons land en Luxemburg en het redactionele gedeelte met betrekking tot die markten. Tevens wordt het jaarboek via de shop van HRMinfo (zie www.HRMinfo.net/shop en de rechtstreekse link www.HRMinfo.net/aktor) te koop aangeboden.

Wat volgt is een meer uitgebreide versie van het overzicht van de Belgische en Luxemburgse markt dan wat het jaarboek zelf bevat. Het ‘2008 European Job Board Market Report’ bevat dergelijke ‘market outlooks’ voor alle Europese landen alsmede analyses van de belangrijkste trends in Europa op het vlak van e-recruitment. Daarnaast telt het jaarboek ook tal van gedetailleerde informatie, door de betrokken jobsites zelf aangeleverd, in verband met traffic, bezoekersprofiel, prijzen enzovoort. Voor België is dat, voor het eerst, het geval voor (in willekeurige volgorde) Vacature-References-JobsCareer, Jobat, Stepstone, Monster. Van de aangezochte Luxemburgse jobsites (en dat zijn Monster.lu en jobs.lu) leverde enkel jobs.lu dergelijke gedetailleerde informatie.

Maar de door HRMinfo verzorgde marktoverzichten bevatten ook gegevens van jobsites die niet spontaan de verzochte info ter beschikking stelden. Die zijn dan afkomstig van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) of bekomen via eigen journalistieke investigatie .

Belgische markt

In dalende volgorde van belangrijkheid ziet het klassementen van de Belgische jobsites naar omzet (op basis van de resultaten 2006 – de meest recente jaarrekeningen) er als volgt uit:

– StepStone.be: 7, 9 miljoen euro (stijging ten opzichte van 2005: + 12,3 %)

Dit omzetcijfer omvat echter ook de (relatief bescheiden) inkomsten van het Belgische luik van internationale campagnes.

– Monster.be: 6,5 mio euro (+ 7,3 %)

– Vacature.com-References.be-JobsCareer.be : 6,1 mio euro (+ 11,5 %).

Deze omzet wordt gerealiseerd/gefactureerd via de coöperatieve vennootschap Jobs & Careers, de joint venture tussen Vacature en Références die het gemeenschappelijke en geïntegreerde tweetalige/nationale online-platform Vacature.com-References.be-JobsCareer.be exploiteert.

– Jobat.be: 1,7 mio euro (+ 8,1 %)

Dit omzetcijfer is gebaseerd op de verklaring van voormalig Jobat-directeur Geert Serneels (in Pub-magazine van 14/2/2008) dat 10 % van de omzet van Jobat afkomstig is van zuiver online activiteiten. De omzet 2006 van de naamloze vennootschap Jobat bedroeg 17,7 miljoen euro . Ter vergelijking: die van coöperatieve vennootschap Vacature, de uitgever van het gelijknamige wekelijkse carrièremagazine, 32,8 mio euro (+ 8,6 % t.o.v. 2005). Omzet van Références nv, uitgever van de gelijknamige jobbijlage (bij de krant Le Soir en het weekblad Le Vif-L’Express) : 15,9 mio euro (+ 8,7 %).

Noot: deze resultaten van Jobat (in absolute cijfers en inzake groei), meer bepaald het verlies van marktaandeel ten opzichte van Vacature, werpen een verhelderend licht op de recente wijzigingen in de top van het bedrijf. Ze staan ook haaks op de toonzetting en de inhoud van het persbericht van 7 april 2008 dat het aantreden van Luc Van Haute als gedelegeerd bestuurder aankondigde. De openingszin van dat communiqué luidde: ‘Om zijn positie op de markt voor rekruteringscommunicatie nog te verstevigen, heeft Jobat Luc Van Haute aangetrokken als gedelegeerd bestuurder. ‘ Ook een andere passage in dat persbericht blijkt niet erg getrouw de waarheid te zijn. ‘Huidig algemeen directeur Geert Serneels wordt een nieuwe uitdaging aangeboden binnen de Corelio-groep’, heette het officiëel. In werkelijkheid werd Serneels, net zoals men dat enkele maanden eerder ook deed met de hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, Dirk Remmerie (die ondertussen aan de slag is als chef cultuur bij De Morgen), een job aangeboden waaarvan men hoopte dat hij hem zou weigeren. Serneels heeft ondertussen het bedrijf verlaten. Aandachtige en lucide waarnemers vermoedden al een hele tijdje dat zijn kop zou rollen zodra er een opvolger gevonden was. De balans van Serneels bij Jobat is dus alles behalve positief: verlies van marktaandeel, groot personeelsverloop onder de commerciële medewerkers, het opstappen van de vorige hoofdredacteur, ontmoediging van de troepen, het achterlaten van een stuur- en strategieloze organisatie. Zijn aanstelling als topman van Jobat was voor iedereen die ooit met de man te maken had niet enkel een volslagen verassing maar een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van het ‘Peter principle’ . Wat achteraf inderdaad het geval bleek te zijn.

De omzet van het tweetalige Jobstoday.be, de jobsite van de Franstalige krant La Libre Belgique (zie verder, voor wat diens eveneens marginale bereik betreft), valt niet te achterhalen. Gezien zowel de bescheiden traffic van de website (zie verder) als de commerciële politiek – postings als al dan niet gratis extra bij jobadvertenties in de krant – zal die omzet in elk geval verwaarloosbaar klein zijn. Om een antwoord te bieden aan zijn weining begerenswaardige marktpositie is de jobsite zich, naar verluidt, aan het bezinnen over zijn toekomst. Daarbij staan alle pistes open. Zelfs een totaal nieuwe positionering met relaunch en naamsverandering.

Tot slot zijn er ook de niet-commerciële spelers: het Nederlandstalige vdab.be en het Franstalige leforem.be, de website van respectievelijk de gelijknamige Vlaamse en Waalse openbare arbeidsbemiddelaar. Het Brusselse gewest kent ook zijn publieke speler maar diens website (actiris.be) biedt, in tegenstelling tot die van de twee andere openbare arbeidsbemiddelaars, geen commerciële mogelijkheden en dito formules voor extra zichtbaarheid bovenop de gratis plaatsing van de vacatures. De vdab.be heeft terzake het meest uitgebreide aanbod en is ook ‘commercieel’ gezien het meest actief middels een specifieke ploeg van adviseurs/verkopers voor online rekruteringsacties. Naar onze informatie genereert de Vlaamse publieke speler via zijn diverse commerciële formules jaarlijks een omzet van om en bij de 2 miljoen euro. Deze som wordt geïnvesteerd in verdere ontwikkeling van de website en de VDAB-dienstverlening in het algemeen.

Op basis van gemiddeld aantal unieke bezoekers in de periode april 2007 – april 2008, zoals gemeten door MetriWeb/CIM, ziet de bereik-ranking er als volgt uit:

 

Jobsite

Jobsite + partner sites
Vacature.com-References.be-JobsCareer.be 634.306 648.479
Monster.be 428.079 436.944
StepStone.be 378.781 436.787

De MetriWeb/CIM-cijfers zijn de algemeen aanvaarde en gebruikte (want objectieve en onafhankelijke) cijfergegevens over de traffic ( netto aantal ‘visitors’) van de deelnemende websites, alsmede over hun aantal ‘visits’ en ‘page requests’. Alle jobsites in België laten die gegevens door het CIM meten/controleren. Jobat.be is echter de enige die deze informatie niet aan de markt meedeelt. Het communiceert eigen, niet controleerbare, gegevens (Adhese); ongetwijfeld omdat die voor de jobsite gunstiger zijn dan de CIM-cijfers.

De eerste kolom van bovenstaande tabel betreft het bereik van de eigenlijke jobsite (de zogenaamde ‘naakte’ traffic van het eigen medium), de tweede het zogenaamde publisher-bereik (bereik van de jobsite plus dat van het jobgedeelte van de geaffilieerde sites waarop de vacatures doorgeplaatst worden). In beide gevallen is de bron het Centrum voor Informatie over de Media (CIM), meer bepaalde diens MetriWeb-meting.

Op 2/5/2008 gaf MetriWeb, in zijn publieke gedeelte, de volgende aantallen uniek bezoekers (om al te grote schommelingen te voorkomen, hebben deze cijfers betrekking op het gemiddelde van de voorbije zeven dagen):

JobsCareeer.be (publisher): 4.441

JobsCareeer.be: 3.202

Jobstoday.be: 472

Monster.be (publisher): 21.083

Monster.be: 21.083

StepStone.be (publisher): 14.587

StepStone.be: 14.363

Vdab.be: 38.212

Vacature.com-References.be (publisher): 20.505

Vacature.com-References.be: 19.192

Vacature.com-References.be-JobsCareer.be: 24.126

Hier uit blijkt dat vdab.be, de website van de Vlaamse publieke arbeidsbemiddelaar, in termen van traffic de belangrijkste Vlaamse jobsite is. Zijn Waalse evenknie Leforem.be is ook MetriWeb-gecontroleerd maar maakt zijn traffic-cijfers niet bekend (een politiek die, zoals gezien, ook Jobat.be hanteert). Actiris is niet MetriWeb-gecontroleerd.

Om dit overzicht volledig te maken dient tevens Vlan.be vermeld. Dit is een gratis zoekerstjes-site, met onder andere een jobrubriek waar echter geen aparte traffic-cijfers van MetriWeb voor verstrekt worden (al is de algehele site wél MetriWeb-gecontroleerd). Daarnaast zijn er in België, zoals overal elders, nog een aantal niche-sites, die zich richten naar specifieke profielen zoals onder meer IT’ers.

Hier onder het klassement op basis van aantal page views voor de periode april 2007 – april 2008, zoals gemeten door MetriWeb/CIM:

 

Jobsite

Jobsite + partner sites
Vacature.com-References.be-JobsCareer.be 7.081.198 7.348.427
StepStone.be 3.941.248 4.259.143
Monster.be 3.351.657 3.351.657

Luxemburg

In de (kleine) Luxemburgse markt is Monster.lu, met kop en schouders, de onbetwistbare marktleider. Daarom dat het onbegrijpelijk is dat deze jobsite niet wilde ingaan op ons verzoek om de (gestandaardiseerde) infofiche in te vullen.

Maar gelukkig is er het openbare gedeelte van MetriWeb. Op 3/5/2008 maakte MetriWeb melding van de volgende gegevens betreffende Monster.lu en het kleinere Jobsearch.lu (let wel: om al te grote schommelingen te voorkomen, slaan deze cijfers op het gemiddelde van de voorbije zeven dagen):

  Unieke bezoekers Page request
Monster.lu 4.763 20.614
Jobsearch.lu 1.136 18.978

De tweede belangrijkste generalistische jobsite na Monster.lu op de Luxemburgse markt is het niet MetriWeb-gecontroleerde jobs.lu (zie diens infofiche hier onder). Nummer drie is, volgens onze bronnen, het evenmin MetriWeb-gecontroleerde StepStone.lu.

De belangrijkste nichespeler is de jobsite voor financiële profielen: FinancialJobs.lu, een onderdeel van het kleine gespecialiseerde netwerk ‘WorldFinancialJobs’. Financiële profielen (voor de bank en verzekeringssector) zijn een belangrijk zo niet het belangrijkste segment van de Luxemburgse jobmarkt.

Volgens index.be bedroeg de omzet van Monster.lu in 2007 vier miljoen euro.
 

* Aktor Interactive werd in 1999 opgericht. In 2000, op het hoogtepunt van de internetbubbel, inversteerden de Pinault-Printemps-Redoute Groep (PPR), via zijn filiaal PPR Interactive, en Trinova Investment 5 miljoen euro in het bedrijf.

PPR omvat onder meer postorderbedrijf La Redoute, Fnac, sportgigant Puma en de Gucci Group. Gucci is derde grootste luxeconcern ter wereld. Pittig weetje: PPR koos in juni 2003 ActiveRecruiter van Jobpartners als e-recruitment platform voor alle filialen van de (toenmalige) groep.

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.