FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Miskleunen van inleiders van trainingsessies
published by , on 28/06/2008

kat.jpgTelkens een groepje deelnemers aan een eerste sessie begint vraag ik me af wat voor boodschap de inleider van dienst zal verkondigen. Ik geef toe dat ik al zeer enthousiasmerende woorden van inleiders heb gehoord. De meeste leidinggevenden echter, die zo’n opwarming op zich nemen, bezondigen zich wel eens aan een van de volgende miskleunen:

Miskleun 1: ik herken de man of vrouw nauwelijks. Dat ligt niet aan mijn geheugen maar aan de sterke transformatie die zij/hij heeft ondergaan. Tijdens de voorbereidende fase zag ik een moedig en strijdvaardig mens voor me die vele ideeën kon spuien. Bij het inleidende woordje merk ik daar niet veel meer van. Onder de ogen van zijn team wordt de leidinggevende iemand die erg low profile is en zich wat lijkt te schamen voor het feit dat deze sessie werd georganiseerd. De behoefte om goedmoedig bij de groep over te komen verhindert de inleider om een pakkende situering te geven.

Een tweede verschijnsel bij inleiders is dat van het geheugenverlies. We waren een tijd geleden wel degelijk overeengekomen dat er bij de aanvang van de sessie een woord zou geplaceerd worden. Dat zou verder gaan dan wat oppervlakkig gebazel. Op de dag van de feiten bleek niets daarvan. Oei, inleiding? Moest dat? Euh … en de rest is een samenharksel van te flauwe gedachten die steevast eindigen met, en dan zal ik nu het woord maar geven aan onze trainer.

Geloof me, deelnemers voelen het weinig krachtige van zo’n gestresseerde en geïmproviseerde woordenreeks. Het blijft altijd wat doorzinderen.

Een derde hapering in de inleidingsmachine situeert zich op het vlak van de duidelijkheid. Voor trainer en inleider is het bv erg helder dat de groep er is om te werken aan de relaties binnen de groep of om ambetante uitlatingen aan de telefoon voortaan in te slikken en te vervangen door iets fraaiers.

Ziedaar de kat. Maar of die ook kat zal genoemd worden in het inleidende stukje is nog af te wachten. In het eerste voorbeeld (we lijden aan het Planckaerts syndroom en zijn niet goed bezig) wordt dit wel eens vertaald als ‘De directie heeft gemerkt dat er bepaalde relaties niet goed zijn en dat we ons zouden moeten proberen te verbeteren, zodat iedereen met iedereen communiceert. Let op, we zijn daarmee niet de enigen, ook andere afdelingen falen daar wel eens, soms zelfs in veel grotere mate dan bij ons. Ik vind eigenlijk dat we het met de werkdruk die er is er al bij al nog niet zo slecht vanaf brengen’.

In het tweede geval (we zijn niet hoffelijk genoeg aan de telefoon) zal uitgelegd worden hoe lastig klanten wel zijn tegenwoordig, hoe veeleisend en cru ze met ons omgaan. ‘Vandaar dat we hier zijn om ons te perfectioneren en terzelfdertijd ook te genieten van dit prachtige kader (…) en onze trainer gaat ons daarbij begeleiden, ik geef hem nu het woord’.

In zo’n gevallen wordt het wat moeilijk om te zeggen: stop, halt, dit klopt niet, de echte reden die de inleider niet vermeldde is …

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.