FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Verdringen studenten ongeschoolden op de arbeidsmarkt?
published by , on 19/06/2008

De strijd om het meest wereldvreemde wetsvoorstel categorie arbeidsmarkt belooft dit jaar ongemeend spannend te worden. Hans Bonte en co namen enkele maanden geleden al een stevige optie op de titel met een nieuw wetsvoorstel over uitzendarbeid dat nogal haaks stond op de reële ontwikkelingen op de werkvloer. Onze huidige Minister van Werk, Joëlle Milquet, vond dat ze niet kon achterblijven en opperde alvast het idee dat ook illegalen met dienstencheques aan de slag zouden moeten kunnen. Nauwelijks enkele maanden geleden braken de ministeriële excellenties zich nog het hoofd hoe ze het huidige systeem van dienstencheques betaalbaar konden houden in de toekomst. En dan is er nog nieuw kamerlid Stefaan Vercamer (CD&V) die het huidig systeem van studentenarbeid wil veréénvoudigen en versoepelen.

Het huidig systeem van studentenarbeid zorgt ervoor dat elke student tweemaal 23 dagen kan werken aan een zeer voordelig RSZ-tarief. 23 dagen tijdens de zomer en nog eens hetzelfde aantal tijdens het schooljaar. Door slechte communicatie van de overheid zorgde het nieuwe systeem in het begin voor heel wat verwarring maar intussen is de toepassing vrij algemeen bekend geraakt. Is dit een ideaal systeem? Zeker niet, het systeem blijft onnodig ingewikkeld en de overheid legt de verantwoordelijkheid voor de correcte naleving volledig bij de werkgevers. Daarnaast is het voor een beperkte groep studenten die moeten werken om de eigen studies te kunnen betalen een achteruitgang. Wie één dag meer werkt tijdens het schooljaar dan de toegestane 23 dagen moet niet alleen de normale RSZ toeslagen betalen op de gepresteerde 23 dagen maar verliest ook het recht om tijdens de zomer aan de voordelige tarieven te werken.

De huidige regeling zou kunnen verbeterd worden indien het onderscheid tussen schooljaar en zomervakantie zou komen te vervallen. Elke student krijgt een bepaald krediet aan werkdagen waar tegen een voordelig RSZ tarief kan worden gewerkt en kan dit opnemen wanneer hij of zij dit wil. Bovendien zou het recht op voordelig tarief ook kunnen gelden voor iedereen ongeacht de periode die men werkt. Wie meer dan 46 dagen werkt zou dan enkel het volle tarief betalen vanaf de 47ste dag. Daarmee is de discriminatie van de lang werkende studenten weggewerkt.

Vercamer komt met een heel ander voorstel op de proppen. Het werken tijdens het schooljaar aan een goedkoop RSZ tarief wordt afgeschaft. Maar in ruil mogen studenten nu tijdens de zomervakantie drie volle maanden (of 69 werkdagen) werken aan het goedkope RSZ-tarief. Een belangrijke motivatie voor dit voorstel ligt, volgens het parlementslid, in de verdringing van laaggeschoolde werklozen door studenten tijdens het schooljaar. Studenten zijn immers goedkoper dan reguliere werknemers. Het verdringingsprobleem is reeds meerdere keren vermeld door de tegenstanders van de huidige regeling maar nooit bewezen. Best mogelijk dat een individueel bedrijf heel bewust voor studenten kiest en andere werklozen afwijst maar daarmee is nog geen verdringing op macrovlak vastgesteld. Indien er al sprake zou zijn van verdringing dan kan het hoogstens om een zeer minimaal effect gaan. Studenten werken tijdens het schooljaar meestal op ogenblikken waar de meeste werkzoekenden niet wensen te werken (s’avonds of tijdens het weekend). Als dit aanbod van studenten wegvalt door de strengere regulering dan is het zeer twijfelachtig of deze banen effectief worden ingevuld. Tenzij Vercamer het begrip passende arbeid wil gaan verruimen en werkzoekenden wil verplichten om deze banen aan te nemen. Daarover spreekt hij zich echter niet uit. Het groeiend aantal moeilijk in te vullen vacatures waarvoor geen enkele scholing is vereist is een bijkomend bewijs dat er geen sprake is van verdringing door studenten. Het wetsvoorstel Vercamer zal enkel leiden tot meer onvervulde vacatures. De kans is bovendien niet gering dat weer meer studenten hun toevlucht zullen nemen tot zwartwerk tijdens het schooljaar.

Eigenaardig genoeg is er tijdens de zomermaanden plots geen sprake meer van verdringing op de arbeidsmarkt volgens Vercamer. Het is nochtans zonneklaar dat studenten tijdens die maanden de laaggeschoolden meer verdringen dan tijdens het schooljaar. Tijdens de zomermaanden kunnen ze nl. wel op gewone uren werken (tijdens de dag, op gewone weekdagen). Dat studenten tijdens die periode alleen werknemers vervangen die vakantie nemen is flauwekul. Dit is slechts het geval voor een kleine minderheid van de studenten. Het is dan ook zeer ironisch dat men uitgerekend deze periode wil gaan verlengen. Een wetsvoorstel dat de verdringing op de arbeidsmarkt wil tegengaan zal deze dus nog versterken. Het jaar is natuurlijk nog lang maar met dit wetsvoorstel heeft Vercamer zich gemeld als een zeer grote kanshebber voor de trofee van het meest wereldvreemde wetsvoorstel afdeling arbeidsmarkt.

(Deze column verscheen eerder in De Morgen)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.