FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Contract voor diploma
published by , on 13/06/2008

Vorige week berichtte De Standaard dat één op drie laatstejaarsstudenten al een job heeft. Tot die bevinding kwam Jobat, na een bevraging van 700 laatstejaarsstudenten uit studierichtingen als rechten, IT, wetenschappen, economie of ingenieur. Met een gemiddeld beginloon van  2.225 euro bruto, een pakket extralegale voordelen én een bedrijfswagen voor 1 op 2 van de jonge rekruten, schiet hun carrière uit de startblokken en dit zelfs voordat ze hun diploma definitief op zak hebben. Solliciteren behoort voor sommigen van deze nieuwe generatie blijkbaar tot het verleden.

De verklaring stond enkele dagen later ook in deze krant :  ‘Werkloosheid duikt bijna onder 150.000’. Het werkloosheidspeil in Vlaanderen is daarmee het laagste sinds zeven jaar.  De daling van de werkloosheid is het sterkst bij jongeren maar ook in andere leeftijdsgroepen vinden we minder werkzoekenden terug. In sommige streken en gemeenten in Vlaanderen is de werkloosheid nagenoeg volledig verdwenen, merkte ook het Canvas-magazine Terzake vorige week op. Een grondige analyse van de cijfers toont aan dat de daling van de werkloosheid zich verder doorzet, wat aangeeft dat de vertraging van de economische groei zich voorlopig niet  op de arbeidsmarkt laat voelen. Wat uiteraard wel sterker speelt is de toenemende uitstroom van babyboomers. VDAB-baas Fons Leroy spreekt dan ook terecht over een knelpunteconomie voor de komende jaren.

Deze krapte op de arbeidsmarkt maakt de situatie voor bedrijven en sectoren, op zoek naar geschikte en gemotiveerde kandidaten, niet makkelijker. Er was een tijd – nog niet zo lang geleden – dat bedrijven zich vooral richtten op pas afgestudeerden om de openstaande vacatures in te vullen. Maar deze arbeidsreserve droogt systematisch op. Jongeren vinden na hun studies sneller dan  ooit een baan.

Daarom gaan steeds meer bedrijven zich richten tot laatstejaars- of in sommige gevallen ook al voorlaatstejaarsstudenten. Zoals uit de cijfers  van Jobat blijkt. Morgen zullen bedrijven echter nog sneller op de bal moeten spelen. En moeten bedrijven en bedrijfssectoren  in een nog veel vroeger stadium de studiekeuze en het opleidingsparcours van jongeren proberen te sturen en te beïnvloeden. Temeer – en dat is ook een verantwoordelijkheid van de onderwijswereld – omdat scholieren en studenten vaak een onvolledig, vertekend of achterhaald beeld hebben van wat een functie of een sector in de bedrijfsrealiteit van de 21ste eeuw inhoudt. Jongeren – zo blijkt trouwens uit een niet-gepubliceerd onderzoek van think.BBDO – zijn trouwens zelf vragende partij om sectoren, bedrijven en functies beter te leren kennen vooraleer zij een arbeidscontract ondertekenen. We noemden de twintigers van vandaag al eerder de pragmatische generatie.

Onbekend is in vele gevallen immers onbemind, dus het uit de doeken doen van de mogelijkheden en het potentieel van een sector, bedrijf of functie  kan alleen maar positief werken voor alle betrokkenen. Op die manier kan talent nog beter de juiste weg vinden naar de arbeidsmarkt en de reële noden van bedrijven.

Bovendien biedt  de nieuwe Bachelor-Master structuur op dit vlak ook een – onverwachte – opportuniteit en laat een zekere flexibiliteit toe, waardoor de keuze die een student op 18 jaar maakt niet langer definitief hoeft te zijn. Studenten hebben meer de regie van hun opleiding en latere loopbaan in handen, door tijdens hun opleiding zelf te bij te schakelen in functie van nieuwe te ontdekken kansen, interesses en opportuniteiten. En dus is het belangrijk voor bedrijven en sectoren om gedurende de hele studentenperiode passief of actief aanwezig te zijn onder jongeren. Nog nooit kwamen opleiding, werk, empowerment van jongeren en de noden van het bedrijfsleven zo dicht bij elkaar. Alle blokkende studenten in elk geval zeer vruchtbare examens toegewenst.

(Deze tekst verscheen ook in De Standaard)

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.