FR
 
STARTPAGE Blogs
 
 
Power to the people, de kracht van (online) gemeenschappen !
published by , on 05/06/2008

Door Katrin Derboven (Algemeen Coördinator open programma’s aan de Universiteit Antwerpen Management School – UAMS)

Kunnen online gemeenschappen bedrijven helpen in het realiseren van hun doelstellingen? Aan de hand van concrete voorbeelden toont dit boek de effectieve bijdrage van gemeenschappen aan. Tevens geven de auteurs verschillende tips om met deze nieuwe benadering om te gaan.

Dit boek, mede geschreven door duizenden mensen en georchestreerd door de eminente Wharton business school past helemaal in het web 2.0 tijdperk. Een periode waarin de gebruiker mee de inhoud bepaalt (denk maar aan Wikipedia en soortgelijke initiatieven op het internet) en waar er dus gebruik wordt gemaakt van de ‘wijsheid’ van de massa. De auteurs gaan er prat op dat dit het eerste boek in zijn soort is.
Het standpunt van het boek is dan ook: maak gebruik van al deze kennis en laat taken die traditioneel door werknemers worden gedaan uitvoeren door de internet ‘communities’. Deze nieuwe werkwijze wordt “crowd sourcing” genoemd. Een term die dankzij een publicatie in het ICT tijdschrift Wired (juni 2006) nog steeds aan betekenis groeit.

Deze nieuwe manier van organiseren, kan gebruikt worden in de verschillende schakels van de (productie)keten. Zo geeft het boek inspirerende voorbeelden in het domein van van productontwikkeling, onderzoek naar nieuwe markten, dienst na verkoop, marketing, productie en financiële verrichtingen. Enkel op vlak van effectief management schiet dit model te kort. Ondanks verschillende pogingen op dit vlak blijkt toch dat management niet kan overgelaten aan online communities.

Bedrijven die gebruik willen maken van dit nieuwe businessmodel worden al wel van bij het begin van het boek gewaarschuwd. De succesratio die voorop gesteld wordt is 50% op voorwaarde dat er gekozen wordt voor een zeer doordachte benadering.
Verschillende middelen kunnen worden ingezet om te communiceren met gebruikers, sympathisanten, belangengroepen en andere. Denken we maar aan blogs, wiki’s, podcasts en social networking.
Wanneer dit businessmodel met succes wordt toegepast, kunnen de opbrengsten zeer groot zijn. Tegelijkertijd is ook het risico heel groot aangezien er een grote accelererende factor meespeelt, namelijk dat op het internet zaken tegen lichtsnelheid kunnen verspreid worden.
Om de risico’s in te perken geeft het boek verschillende zinvolle tips waarmee een bedrijf aan de slag kan.

Het is een zeer interessant gegeven om de wijsheid van de massa af te tappen en te kijken hoe bepaalde taken door communities kunnen overgenomen worden. Het boek geeft interessante voorbeelden en kan dan ook inspirerend werken voor bedrijfsleiders en managers. Het nieuwe businessmodel roept ook veel vragen op over hoe duurzaam het model is, hoe men een goed evenwicht vindt tussen controle en “laissez-faire”, een zinvolle kosten/baten verhouding. Verder onderzoek is nodig om meer gegrond en doordacht conclusies te kunnen trekken alsook om te voorkomen dat dit de volgende bubble wordt.

Deze tekst verscheen oorspronkelijk in De Standaard (van 28/3/2008)

Book: Barry Libert & Jon Spector (2008), We are smarter than me, Wharton School Publishing , ISBN 9780132244794

Post a reaction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Comments are welcome in English, French or Dutch. Only reactions by authors who have stated their full name and e-mail address will be published. No mention of e-mail addresses will be made on the website. We only require them to enable us to contact the writer of the reaction should this prove necessary. HRMblogs.com reserves the right to delete reactions that are not in conformity with the general conditions and code of behaviour of this website.

recent reactions
 
poll

    Should an employer facilitate the practice of the Ramadan at the workplace?

    View Results

    Loading ... Loading ...

 
 
categories
 
archive
 
Disclaimer

Everything posted on this website/blog is the personal opinion of the individual contributor and does not necessarily reflect the view of BizInfo/HRMblogs or its clients, nor the author respective employer or clients.